Skip to content

Dacice - Horni namesti a Peracek Multi-cache

Hidden : 05/25/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Malá procházka historií města Dačice

Horní náměstí a Peráček

Další díl procházky po Dačicích bude pokračovat na Horním náměstí, dnes Havlíčkově. Bohužel i Horní náměstí bylo postiženo několika velkými požáry a tím zanikla původní podoba domů na tomto náměstí.
Vznik Horního náměstí, dnes Havlíčkova, souvisí se stavbou Nového zámku, který začal budovat Oldřich Krajíř koncem 16. století. Před Novým zámkem se vytvořil prostor, který byl nazýván Horní náměstí. Dominantní stavbou na tomto náměstí je objekt Nového zámku s nádherou zahradou. Samotnému zámku se více věnují krabičky GC3ANQP – Dacicky zamek a GC3EN7A – Zamek Dacice.

Nový zámek
Nový zámek

Další místo, které upoutá zrak na Horním náměstí je Mariánský sloup z roku 1725. Pod korintským sloupem s postavou Panny Marie Immaculaty se nacházejí sochy sv. Václava, Vojtěcha a Prokopa. Sochařská výzdoba je připisována místnímu umělci Sebaldu Kölbelovi.

Sloup najdete na souřadnicích : N 49°04.801 E 15°25.925.

Horní náměstí sloup
Mariánský sloup

Zde si budete muset sloup trošku prohlédnout a spočítat, kolik je ozdobných kuliček na zatočeném konci berle jednoho ze svatých mužů. Získáte číslo AB

Město Dačice bývalo ohrazováno většinou pouze dřevěnými ploty s náspy a sruby. Od 17. století se však začínají objevovat zmínky o branách, které uzavíraly město na všech cestách vedoucích z města. Jednou z bran byla i brána Hradecká, která přehrazovala cestu na Jindřichův Hradec. Tato brána zřejmě stávala někde v místech, kde přechází Havlíčkovo náměstí v ulici Hradeckou. Projdeme virtuálně touto branou ven z města a zastavíme se v místě, kde stojí osamělý kamenný kříž.

Kamenný kříž – souřadnice N 49°04.803 E 15°25.886

Zlatý kříž
Hotel "U Zlatého kříže"


Tomuto místu se říkalo „U Zlatého kříže“. Kdysi zde stávala stejnojmenná hospoda a další domy, které byly zbourány a v tomto místě měl vyrůst obchodní dům, restaurace nebo nové domy. Dnes je zde jen nevyužité volné místo.
Prohlédněte si kříž a poznamenejte si letopočet z podstavce kříže ve tvaru CDEF

Kříž byl v rámci rekonstrukce vozovky v roce 2016, z důvodu špatného rozhledu v křižovatce, přesunut na nové místo

Jakmile jste prošli Hradeckou bránou ven z města, vstoupili jste do části města, kterému se říkalo Hradecké předměstí nyní známé pod jménem Peráček. V této čtvrti bydleli ti nejchudší obyvatelé. Živili se příležitostnými pracemi, vypomáhali na polích a prali prádlo v rybníku, který se jmenoval Jordánek. No a díky této činnosti byl rybník přejmenován na Peráček a společně s ním i celé Hradecké předměstí. Rybník Peráček je součástí rybářských sádek a každoroční výlov patří k velkým událostem ve městě.
Další souřadnice Vás zavedou k jednomu z nejstarších domů hradeckého předměstí. Na cestu vyražte pěšky a projděte se úzkými uličkami této čtvrti.Od kříže doporučujeme jít vlevo do spleti úzkých uliček. Hned za rohem budete míjet budovu, kde sídlí Městská knihovna.Tato budova v Pantočkově ulici byla postavena v r. 1876 nákladem svobodné paní Kunhuty z Dalbergu jako opatrovna dítek a škola ručních prací, v němž sloužily sestry řádu Boromejek a z tohoto důvodu se tomuto domu říká Kláštýrek. V této budově sídlila první školka ve městě.

Hledaný dům najdete na souřadnicích N 49°04.819 E 15°25.635

Peráček dům
Peráček okolo roku 1930


Na levé straně domu je cedulka s číslem popisným 57. Pod touto cedulkou je ještě jedna, červená s bílým nápisem.
Počet slov z této tabulky dosadíte za písmeno G

Na nedaleké lavičce si můžete podebatovat s kolegy kačery a v klidu spočítat finální souřadnice.

Pro finálku nejezděte autem, motorkou, čtyřkolkou …. Ten kousek pěšky určitě zvládnete. Děkujeme.

 FINALKA :

N 49° 04.D(E-F)(G+A)
E 15° (A+C)(D-F).(B+F)(E-G-C)D

Nezapomeňte si poznamenat bonusové číslo pro nalezení  krabičky DAČICE – GC4WW96

Additional Hints (Decrypt)

ivfíz an fgebzr / unatvat ba gur gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)