Skip to Content

This cache has been archived.

Soilworker: A sup ho do archivu.

More
<

Stork Village Marchegg II

A cache by Soilworker & Sprievodca Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Saturday, 07 June 2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


logo rezervácie


Milí geopriatelia.

Touto cestou by som vás rád pozval na druhý ročník cykloeventu do rakúskej obce Marchegg. Hlavným cieľom cykloeventu bude rezervácia March-Thaya-Auen v blízkosti obce.

Rezervácia WWF March-Thaya-Auen (Moravské luhy) vznikla v roku 1970. Je súčasťou Ramsarskej lokality Niva Moravy. Mokrade obklopené lužnými lesmi predstavujú vzácny ekosystém, ktorý svojou ohrozenosťou možno prirovnať k miznúcim tropickým pralesom. Nachádza sa tu najväčšia stromová kolónia bocianov bielych v strednej Európe. Tvoria ju výlučne hniezda postavené na starých odumretých duboch. V súčasnosti tu žije okolo 50 bocianích párov. Ľudia ich tu môžu pozorovať takmer z bezprostrednej blízkosti z vyvýšenej drevenej pozorovateľne, kde nájdu aj informačné tabule o živote bocianov. Okrem bocianov bielych budeme môcť na trase eventu natrafiť na množstvo iných druhov vtákov, napr.: bocian čierny, volavka popolavá, haja červená, haja tmavá, orliak morský, orol kráľovský, sokol myšiar, včelárik zlatý, vlha obyčajná, škovránok poľný, slávik obyčajný a iné.


bociania kolónia

Bocian biely (Ciconia ciconia) je vták z čeľade bocianovité (Ciconiidae). Jeho hmotnosť je sa pohybuje medzi 2,5 a 4,5 kg, dosahuje výšku okolo 100 cm, rozpätie krídel je cca 160 cm. Je prevažne biely s čiernymi koncami krídel a červeným zobákom a nohami.
Bociany žijú v blízkosti trvale podmáčaných lúk, na poliach a pri vodných tokoch a plochách, kde majú dostatok potravy, ktorú tvoria žaby a iné obojživelníky, ryby, malé plazy, hraboše a hmyz. Hniezdia v apríli až máji na stromoch, strechách, komínoch a stĺpoch elektrického vedenia. Hniezdo si stavajú z vetiev a konárov, jeho priemer môže byť až 2 metre a hmotnosť do 1 tony. Bociany sa doň každú jar vracajú a obnovujú ho, hniezdo zanikne, až keď strom neudrží jeho váhu. Samica znáša 2-5 vajec, mláďatá prichádzajú na svet v máji, v priebehu júna a júla rastú, následne sa začínajú učiť lietať.


bocian biely

Event bude organizovaný v spolupráci s cestovnou kanceláriou watching.sk. Okrem bocianov bielych budeme (snáď) môcť cestou aj priamo na mieste pozorovať aj ostatné spomenuté druhy. Sprievodcom bude profesionálny ornitológ. Účastnícky poplatok je dobrovoľný.

Čas stretnutia: 7. júna 2014 o 9:00
Miesto stretnutia: Devínska Nová Ves, Na Hriadkach (MAPA)
Dĺžka trvania: 5 – 6 hodín (cca do 14:00 - 15:00)
Trasa: nenáročná, terén rovinatý, cca 27 km, krátky úsek povedie po cyklochodníku na okraji hlavnej, málo frekventovanej cesty.
Účastníkom budú poskytnuté na zapožičanie ďalekohľady (obmedzený počet) - odporúčam doniesť si vlastné, ak máte. K dispozícii budú aj príručky na určovanie druhov vtákov a monokulárny ďalekohľad.
Logovanie bude prebiehať v cieľovej lokalite alebo počas prípadnej zastávky, odmenou pre každého účastníka bude SWG.


Tešíme sa na vás!


bociany na hniezde


english flag ENGLISH

Dear geofriends.

I'd like to invite you to the second bike event to Austrian village Marchegg. The main goal of the event will be nature reserve March-Thaya-Auen.

Nature reserve WWF March-Thaya-Auen was found in 1970. Moors surrounded by meadow forests represent rare ecosystem, which could be compared to fast disappearing tropical forests from the imperilment point of view. In the reserve, there is located the biggest tree colony of White Storks in the Central Europe. All nests are built on old dead oak trees. Nowadays about 50 stork couples live in the colony. People can observe them from wooden watchtower built near the colony, where they can also find guide signs with information about the life of storks. Except White Storks we can meet during the trip lots of other bird species, for example Black Stork, Grey Heron, Red Kite, Black Kite, White-tailed Eagle, Eastern Imperial Eagle, Common Kestrel, European bee-eater, Eurasian Golden Oriole, Eurasian Skylark, Common Nightingale etc.


Event will be organized in cooperation with travel agency watching.sk. Except White Storks, we will be also able to observe rest of mentioned species. Our guide will be professional ornithologist. Participating fee is optional.

the white stork

Time of meeting: June 7, 2014, 9:00 am
Place of meeting: Devínska Nová Ves, Na Hriadkach (MAP)
Duration: 5 – 6 hours (up to 2:00 - 3:00 pm)
Route: not difficult, flat terrain, approximately 27 km, a short stage will run on a cycling path beside the main, but not very busy road.
Participants of the event will be lent binoculars (limited number), guide books for recognising bird species and also monocular telescope.
Logging will overshoot in Marchegg or somewhere during the trip, participants will also be given a Slovak Wood Geocoin (SWG).


We are looking forward to seeing you!


Additional Hints (Decrypt)

Bqcbeúpnz fv qbavrfg iynfgaé qnyrxbuynql!
V erpbzzraq lbh gb oevat lbhe bja ovabphynef!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.