Skip to content

This cache has been archived.

Zielony Team: Zgodnie z umową znikamy.

More
<

Zimowy Earthcache dla mieszczuchów

A cache by Zielony Team Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/28/2014
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Ponieważ zimowa aura z wiadomych względów nie sprzyja poszukiwaniom odkrywek w terenie i są tacy, którym to doskwiera, postanowiłam przygotować zimową wersję miejskiego Earthcache'a zainspirowanego eventem z okazji 10-lecia Earthache i skrytką w Muzeum Geologicznym w Krakowie.


Za początek powstania Akademii Górniczo-Hutniczej przyjmuje się datę 13 maja 1913 roku, kiedy to cesarz Franciszek Józef podpisał Postanowienie o jej zatwierdzeniu. Z powodu zawirowań wojennych otwarto ją dopiero 20 października 1919 roku. Uczelnia szybko rozwijała się i pracując ściśle z przemysłem wkrótce osiągnęła wysoki poziom kształcenia. Wybuch II wojny światowej zatrzymał jej rozwój, wiele dorobku stracono, gmach przejęły władze hitlerowskie, a działalność zeszła do podziemia. Mimo to po wojnie jako jedyna była zorganizowaną uczelnią techniczną w kraju. Z jej murów wyłoniła się Politechnika Krakowska i to jej profesorowie stworzyli trzon Politechniki Śląskiej. 

Obecnie Akademia Górniczo-Hutnicza obejmuje 16 wydziałów, wśród których jednym z najstarszych jest Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, mieszczący się w budynku głównym (A0). Uczelnia przez lata gromadziła i gromadzi nadal niezwykłe okazy minerałów, skał i skamieniałości pochodzących zarówno z najbliższych okolic Krakowa jak i z najdalszych zakątków świata, nad którymi czuwa Muzeum Geologiczne AGH. Całość uzupełniona jest o szereg tablic przybliżających historię naszej planety, a przede wszystkim ewolucję życia na niej. Dlatego oprócz wykonania zadań związanych z tym Earthcachem warto poświęcić pół godziny więcej i obejrzeć wszystkie zgromadzone tu okazy.

Earthcache:

Earthcache ten znajduje się w głównym budynku Akademii Górniczo-Hutniczej i opiera się na ogólnodostępnej kolekcji minerałów, skał i skamieniałości tam wystawionych. Jednak aby go rozwiązać możesz potrzebować też poszperać w książkach lub w internecie.

Współrzędne prowadzą Cię przed wejście główne do AGH. Wejdź śmiało do środka, pokonaj pierwsze schody prowadzące na parter, a następnie idź prosto na schody główne i wejdź na piętro. Dla potrzebujących jest dostępna winda, znajdująca się z tyłu budynku, o którą można szczegółowo dopytać na portierni.

Budynek główny AGH otwarty jest na pewno pomiędzy 8.00 a 20.00.

W korytarzach na pierwszym i drugim piętrze wokół holu głównego stoi kilka gablot, które należy obejrzeć i odnaleźć w nich:

1. Amonity. Określ ile ma zwojów i jak brzmi nazwa największego polskiego amonita tu eksponowanego. W jakim okresie geologicznym amonity ostatecznie wyginęły?

2. Ślad jurajskiego dinozaura. Opisz krótko jak wygląda ten ślad, gdzie i jaki dinozaur go zostawił. Czy w Polsce odnajdywano ślady dinozaurów? Jeśli tak, to gdzie znaleziono ich najwięcej?

3. Trylobity. Jak nazywa się największy znaleziony tu przez Ciebie trylobit? Jaka jest jego przybliżona wielkość? Szczyt rozwoju trylobitów przypada na pewien okres geologiczny, który?

4. Jedna z gablot poświęcona jest niemal w całości malachitowi. Czy są to głównie okazy malachitu krystalicznego czy naciekowego? Malachit jest też rudą. Jaki metal można z niego uzyskać?

5. Beryl. Jak duży jest największy beryl na wystawie? Jaki ma kolor? Jak nazywa się najbardziej znana szlachetna odmiana berylu i jakiego koloru ona jest?

6. Ilu jaj pilnuje Protoceratops?

7. Gdzie znajduje się oryginał czaszki Tarbosaurusa bataara?

8. Pobuszuj trochę tu i tam i napisz co najbardziej Ci się na wystawie podobało lub co zrobiło na Tobie największe wrażenie

Logować można zaraz po wysłaniu maila z odpowiedziami. Jak coś będzie nie tak, to będę się kontaktować. Miłego zwiedzania :)

[EN]

University of Mining and Metallurgy (AGH) was open on Oct. 20, 1919. The school quickly grew and by working closely with the industry soon reached a high level of education. World War II halted its development, many achievements were executed, the Nazists took over the building and all activity of AGH went to underground. After the war, University quickly reorganized and long time was the only technical high school in the country. From its walls emerged Cracow University of Technology and professors from here have created Silesian University of Technology. Today the Academy of Mining and Metallurgy comprises 16 faculties, with one of oldest: Geology, located in the main building (A0). The university has gathered over the years and still collects unusual specimens of minerals, rocks and fossils from both the surrounding area of Krakow and from the farthest corners of the world, over which ensures Geological Museum of AGH. The whole is supplemented by a series of arrays approximating the history of our planet, and above all, the evolution of life on it.

EarthCache:

EarthCache is located in the main building of University of Mining and Metallurgy and is based on a public collection of minerals, rocks and fossils exposed there. However, in order to solve it you may need to look in books or search the internet.

Coordinates lead you to the main entrance to University. Go boldly inside, defeat the stairs leading to the first floor, and then go straight to the main stairs and go to the second floor. For the needy is available elevator, located behind the building, you can ask about it at the reception.

The main building of AGH, where this exhibition is shown is certainly open between 8.00 a.m. and 8.00 p.m.

In the halls on the first and second floor around the main hall stands a few display cases that should be inspected by you. Please find there:

1. Ammonites. Find the largest POLISH ammonite shown there. Count its turns. What is it name? In what geological period ammonites ultimately extinct?

2. Jurassic dinosaur footprint. Describe briefly how this trail looks, where dinosaur left him and what was his name? Are any dinosaurs foodprintswas found in Poland? If so, where was found most of them?

3. Trilobites. What is the largest trilobite found here by you? What is its approximate size ? Which geological periot is he greatest time for trilobites?

4. One display case is devoted almost entirely to malachite. Is it mainly malachite of crystalline or cave formation? Malachite is also an ore. Which metal can be obtain from malachite?

5. Beryl. How big is the largest beryl found by you here? What is its color? What is the most famous noble variety of beryl and what color is it?

6. How many eggs guarding Protoceratops?

7. Where is the original skull of Tarbosaurus bataar?

8. Go and look freely at all specimens. Write which one you liked mostly or what made the biggest impression on you.

You can log in immediately after sending an email with answers. If something goes wrong, I will be in touch with you.

Have a fun of exploring :) Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.