Skip to content

Opustena infekcni klinika Kopa Traditional Geocache

Hidden : 01/31/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Historie přednemocniční:

Za údaje a fotografie z přednemocniční historie mnohokrát děkuji kolegyni cyklistka a jejímu muži J. Císařovi.


Stavení na Kopě byla původně hájovnou, jak je vidět na indikační skice katastru z roku 1842. Tehdy se hájovna (německy Hegerhaus) nacházela u jižní hranice Nedomic. Ty se na tomto místě stýkaly s Rudčí. Spodní kresba se silnicí tu chybí, je na katastrálce Rudče. Obrázek výše je z katastrálky Nedomic, kde měla hájovna č.31.

Níže fotografie z roku 1910 a 1920.

Za první republiky se z objektu stává Letovisko pro státní zaměstnance

Po válce je objekt nevyužívaný a začíná zarůstat.

Historie nemocnice:

Infekční oddělení nemocnice Mělník bylo založeno v roce 1963 jako detašované pracoviště v objektu Kopa u Kostelce nad Labem (katastr obce Ovčáry). V roce 1995 bylo přestěhováno do areálu mělnické nemocnice, kde funguje až do současnosti.

Areál infekční kliniky od té doby zůstal prázdný a chátral. K tomu mu dopomohly i časté návštěvy vandalů a bezdomovců. Objekt po čase koupila firma Kopa, která dnes neexistuje a její jednatel Jan Galský je mrtvý. Nyní má areál v rukou jiný soukromý majitel, který zchátralou budovu koupil v roce 2012. Objekt se měl přeměnit na penzion pro seniory, přičemž na opravy chtěl majitel získat dotaci z Evropské unie. Nakonec z projektu sešlo. Protože na údržbu areálu již nemá majitel dostatek finančních prostředků, hledá nového vlastníka.

Až do 25.1.2014 se v areálu nacházela volně poházená zdravotní dokumentace pacientů ze 70.až 90. let, což je v přímém rozporu s vyhláškou. Po medializaci v deníku MF DNES byl areál uzavřen Policií ČR, která během několika následujících dnů listiny zajistila. Současná majitelka areálu tvrdí, že o dokumentech nevěděla.

Práci se zdravotnickou dokumentací upravuje vyhláška. Ta určuje pro jednotlivé typy listin různě dlouhou dobu archivace, která se liší i podle typu poskytnuté péče. Podle aktuální vyhlášky je to mezi pěti až 150 lety (to v případě pitevního protokolu).

Za lékařské zprávy nese zodpovědnost několik subjektů. Předně je to lékař, který pacienty ošetřoval a zprávu vytvořil. Po uplynutí archivační doby zprávy musí také řádně skartovat. Jenže nad lékařem stojí ještě poskytovatel služby, tedy mělnická nemocnice. Na skartaci měl zase dohlížet krajský úřad.

V současné době je podáno oznámení na neznámého pachatele....

Aktualizace 27.6.2014:"Došli jsme k závěru, že se o trestný čin nejedná," prozradil Jiří Slovák z kosteleckého policejního oddělení.
Celou záležitost teď bude řešit krajský odbor zdravotnictví. Kraj by mohl vést správní řízení proti tehdejšímu majiteli zdravotnického zařízení. Jenže to už prakticky není možné, protože de facto nemá koho hnát k zodpovědnosti.
Ani MF DNES se po opakovaných dotazech na různých úřadech nepodařilo zjistit, kdo vlastně v době, kdy se klinika rušila, za zařízení zodpovídal. "Zahajování jakéhokoliv řízení, ať již správního, či trestního o takovémto skutku, který se měl stát v první polovině devadesátých let, nepovažuji za příliš smysluplné," míní také právník Aleš Buriánek a dodává, že je pravděpodobné, že záležitost bude promlčena.

Rok 2019: Celý areál dál chátrá, interiéry jsou zdevastované a zanesené odpadky, to samé okolí areálu, kde se povalují nejrůznější díly od aut. Majitelem areálu je společnost MOSK s.r.o., kde jsou jednatelé Ali Ahmadov a Mansur Ahmadov z Ázerbájdžánu. Víc asi není třeba dodávat.

Rok 2021: Objekt je na prodej za 7 990 000 Kč. Novým majitelem je FIB COMPANY s.r.o., jednatelem je ing. IVAN FEDORCIV. Okolí objektu se čistí.

Foto z roku 2022:

Keš:

Keš se nenachází v prostorách ani extrémní blízkosti budovy bývalé infekční kliniky. Jedná se o soukromý pozemek a vzhledem ke zchátralosti (viz fotogalerie ve zdrojích) se na něj pouze dívejte z uctivé vzdálenosti a raději nevstupujte dovnitř. Všechny dokumenty jsou Policií ČR zajištěny a odvezeny, podlahy jsou místy uklizeny a zameteny.

Děkuji kolegovi bekysovi (za dobré rady, pomoc s nalezením skrýše, jakož i za dopravu jeho geokárou na místo a zpět) a své ženě (za nástroje k vylepšení keše, aby nebyla jen obyčejnou krabkou). ...

Zdroje:

idnes.cz
Středočeská příloha MF DNES ze dne 25.1.2014
takatiky.rajce.idnes.cz
www.ondrejzapletal.cz
burgerovi.rajce.idnes.cz
novasxrx.rajce.idnes.cz
zahradnikb.rajce.idnes.cz (z tohoto zdroje použity některé fotografie do listingu)
Databáze prazdnedomy.cz

Additional Hints (Decrypt)

I xnzraaéz fhpuh vuarq icenib (arob wvaqr cbxhq arxqb arieágí an chibqaí zífgb)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)