Skip to Content

This cache has been locked, but it is available for viewing.
<

Termalny pramen Kalameny / Hot Spring Kalameny

A cache by toudy Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/04/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Termálny prameň Kalameny / Hot Spring Kalameny


SK: Termálny prameň v Kalamenoch tvorí umelý vrt z roku 2000 s teplou vodou – približne 33°C. Okolo vrtu bolo vybudované umelé jazierko s rozmermi 20×10 metrov, čo umožňuje bezplatné kúpanie aj mimo letného obdobia. Voda má silný sírny zápach.
Výdatnost: 17 l/s
Hlbka vrtu: 500 m
Prírodná, slabo mineralizovaná, sírano-hydrouhlicitanová, vápenato-horecnatá voda, vlažná, hypotonická.

Jazierko obklopené prírodou nadchne každého návštevníka. Na sever od obce sa vchádza do Kalamenskej doliny, ktorá prerezáva Chocské vrchy potokom Kalamenianka.

O tento prírodný zdroj teplej vody už prejavilo mnoho investorov, aby speňažilo tento zdroj tepla, ale zatiaľ sa nič nedeje. Zatiaľ jazierko zostáva nedotknuté a snažme sa ho preto udržiavať v čistote, rovnako aj jeho okolie. Mnoho ľudí tu zanecháva za sebou veľký neporiadok a potom to ľudia z obce musia na vlastné náklady odstraňovať.

Zdroj: internet

hosting obrázků img24.eu

 FOTO: internet

Pre zalogovanie je potrebné poslať na môj profil odpovede na nasledujúce otázky:

1, Pri jazierku je infotabuľa o minerálnom prameni. Zisti z nej rozpúšťaním ktorých hornín sa obohacuje voda o minerály.

2, Akým iným spôsobom ako prítokom z vrtu sa prejavuje geotermálna činnosť v tomto jazierku ?

3, Aká je nadmorská výška jazierka? (zamerajte na mieste)

4, Akej farby sú horniny v okolí jazierka ?

Môžete priložiť aj foto z okolia prameňa.

 

 EN: Thermal spring in Kalameny artificial forms well from the year 2000 with hot water - about 33 ° C. Around the borehole was constructed artificial lake measuring 20 x 10 meters, allowing free swimming outside the summer period. Water has a strong sulfur smell.

Coverage: 17 l / s

Drilling depth: 500 m

 Natural, weakly mineralized, hydro-sulphate, calcium-magnesium water, tepid, hypotonic.

Lake surrounded by nature inspires every visitor. To the north of the entrance to the village Kalamenská valley, which prune Choc hills creek Kalamenianka.

About this natural source of hot water has led many investors to monetize the heat source, but so far nothing is happening. While lake remains intact and therefore let's try to keep it clean, as well as its surroundings. Many people are leaving behind a big mess and then the people from the village have to clean up.

Source: Internet

hosting obrázků img24.eu

 FOTO: internet

To login prompt should be sent to my profile answers to the following questions:

1, Near the lake is infotable about a mineral spring. Find from text dissolving which rocks are enriched water with minerals.

2, What other way than tributary of the borehole geothermal activity is reflected in the pond?

3, What is the altitude lakes? (Focus on site)

4, What color have rocks around the pond?

You can also enclose photos from around the spring.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.