Skip to Content

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.

Traditional Geocache

Canadian War Cemetery Holten

A cache by Ome_Jan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 2/25/2014
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

De cache bevindt zich op een begraafplaats, houdt u daar ook rekening mee en toon respect. De cache is eenvoudig te vinden om onnodig zoeken te voorkomen. De begraafplaats is dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

The cache is located in a cemetery, please keep that in mind and be respectful. The cache should be easy to find to prevent unnecessary searching. The cemetery is open daily from sunrise to sunset.


Begraafplaats
Het ereveld 'De Canadese Begraafplaats Holten' op de Holterberg, is één van de indrukwekkendste herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. In het voorjaar van 1945 waren het overwegend Canadese troepen die na vijf jaar van onderdrukking zorgden voor de bevrijding van Noord- en Oost-Nederland. Door de inzet van de toenmalige burgemeester van Holten en het Ministerie van Oorlog werd bewerkstelligd dat een stukje Nederland aan het Canadese Gouvernement werd geschonken om de omgekomen soldaten een passende laatste rustplaats te geven. Nog steeds is de begraafplaats een stukje Canadees grondgebied. Deze begraafplaats bevat de graven van de soldaten die tijdens de laatste dagen van de oorlog 1940-1945 in Noord-Nederland sneuvelden. Er zijn 1394 graven (zeemacht 2, landmacht 1378, luchtmacht 14) waarvan 1355 Canadese, 36 Britse, 2 Australisch en 1 Belgische nationaliteit. Het ereveld behoort tot de Common Wealth en het wordt onderhouden door de Commonwealth War Graves Commission. Het ereveld in Holten is een onderdeel van de in totaal 19.200 graven in Nederland die deze organisatie onderhoudt.

Informatiecentrum
In het naastgelegen informatiecentrum wordt de gedachte aan de Tweede Wereldoorlog door middel van persoonlijke verhalen, anekdotes over en foto’s van gesneuvelde militairen levend gehouden. Ook is er in de filmzaal een impressie te zien van de bevrijding van Oost-Nederland door de Canadezen. Het informatiecentrum is gratis toegankelijk voor iedereen en biedt een bron aan informatie 'for all generations'.

Openingstijden informatiecentrum:

november – maart
woensdag tot en met zondag van 11:00 – 16:00 uur
 24 en 31 december vanaf 13:00 uur gesloten
Kerstdagen en nieuwjaarsdag gesloten

april – oktober
dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Jaarlijkse plechtigheden

The 48th Highlanders
Elk jaar op de zondag 12 april of de eerste zondag daarna wordt er een herdenking gehouden voor de 20 gevallenen van het Regiment 48th Highlanders of Canada. Dit regiment bevrijdde Apeldoorn. Daarbij sneuvelde hun commandant Luitenant-Kolonel MacKenzie op 12 april 1945. De herdenking begint om 14.30 uur en is vrij toegankelijk. De organisatie ligt in handen van de 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums uit Apeldoorn.

4 mei Dodenherdenking
Elk jaar op 4 mei, Dodenherdenking, wordt op de Canadese Begraafplaats Holten een herdenkingsplechtigheid gehouden. Schoolkinderen spelen daarbij een centrale rol. Zo wordt ertoe bijgedragen de jeugd ervan te overtuigen, dat oorlog moet worden voorkomen, vrede niet vanzelfsprekend is en alles moet worden gedaan om de vrijheid te handhaven. De herdenking begint om 11.00 uur en is vrij toegankelijk. De organisatie ligt in handen van de Stichting Viering Nationale Feestdagen Holten in samenwerking met de basisscholen.

Remembrance Day
Op zondag 11 november of de eerste zondag daarna wordt een speciale herdenking gehouden ter gelegenheid van Remembrance Day. Deze herdenking begint om 11.00 uur en is vrij toegankelijk. De organisatie ligt in handen van de Seaforth Highlanders Memorial Pipes and Drums.

Kerstavond
Op kerstavond plaatsen schoolkinderen op alle graven brandende kaarsen. Het initiatief hiertoe werd in 1991 genomen door Leena van Dam. In haar geboorteland Finland is het traditie om op deze wijze op kerstavond overleden geliefden te herdenken. Mevrouw Van Dam stelde voor de herdenking voor vijf jaar kaarsen beschikbaar. De Holtense Stichting 'Welcome Again Veterans' heeft tot 2011 op zich genomen de financiering voort te zetten. De organisatie en financiering ligt nu in handen van de Stichting Viering Nationale Feestdagen in samenwerking met de basisscholen. De plechtigheid begint om 16.30 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk.

Overige plechtigheden
Door het jaar heen bezoeken diverse Canadese Regimenten of organisaties de begraafplaats en houden hun eigen herdenking. Meestal worden deze herdenkingen vooraf gepubliceerd. Zij zijn steeds vrij toegankelijk.

Bron: www.canadesebegraafplaatsholten.nl

Deze cache is tot stand gekomen in samenwerking met dhr. A. Deijk
Commonwealth War Graves Commission

-ENGLISH-

Cemetery
The Holten Canadian War Cemetery is a place for reflection. Here the victims of WWII are commemorated. Each of the1394 headstones has its own impressive story. The adjacent Information Centre helps visitors to understand the lay-out of the cemetery and to obtain more information of the lives of the fallen soldiers. Personal stories, anecdotes and photographs, often donated by relatives of the war victims, will keep the thought and awareness of those who fell alive. The cemetery belongs to the Common Wealth and is maintained by the Commonwealth War Graves Commission. The cemetery in Holten is a part of the total of 19,200 graves in the Netherlands maintained by this organization.

Visitor Centre
The field of honour 'Holten Canadian War Cemetery' at the Holterberg, is one of the most impressive commemorative sites of World War II. After five years of oppression, in the spring of 1945, it was due to the deployment of mainly Canadian armed forces that the Northern and the Eastern provinces of the Netherlands were liberated. Through the combined efforts of the then Mayor of Holten and the War Department, the Canadian Government was granted a plot of Dutch land to provide an appropriate final resting place for the fallen soldiers. The cemetery still is Canadian territory. In the Holten Canadian War Cemetery, 1394 soldiers have found their final resting place.

In the adjacent Information Centre the thought and awareness of the Second World War is kept alive through personal stories, anecdotes and photographs of the fallen soldiers. There is an audio-visual presentation in the theatre that gives an impression of the liberation of the Eastern Netherlands by Canadian troops. The Information Centre has free entrance for all visitors and provides a source of information'for all generations'.

Opening Hours Visitor Centre:

November – March
Open Wednesday to Sunday  11 am – 4 pm (closed Monday – Tuesday)
Closed December 24th and 31st from 1 pm
Closed Christmas and New Years Day

April – October
Open daily 10am – 5pm

Annual ceremonies

The 48th Highlanders
Every year on Sunday, April 12 or the first Sunday after a memorial service is being held for the 20 fallen soldiers of the Regiment 48th Highlanders of Canada. This regiment liberated Apeldoorn. Their commander Lieutenant-Colonel MacKenzie was killed on 12 april 1945. The commemoration starts at 14:30 hrs and is freely accessible. The organization is done by the 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums from Apeldoorn.

May 4: Remembrance Day
Every year on May 4, Remembrance Day, there is a commemorative ceremony at the Holten Canadian War Cemetery. Holten children play a central part. In this way, young people are made aware that war must be avoided, peace is not to be taken for granted and everything must be done to maintain freedom. The organization of the Service is done by the local Foundation Viering Nationale Feestdagen Holten in cooperation with the schools. The ceremony starts at 11.00 hrs and is free accessible.

Remembrance Day (Poppy Day)
On Sunday, November 11 or the first Sunday after a special memorial service is held on the occasion of Remembrance Day. This commemoration begins at 11.00 hrs and is freely accessible. The organization is done by the Seaforth Highlanders Memorial Pipes and Drums.

Christmas Eve
On Christmas Eve, Holten school children place a burning candle at each headstone. The initiative was taken by Mrs. Leena van Dam in 1991. In Finland, her native country, it is tradition to commemorate the deceased loved ones on Christmas Eve in this way. Mrs. Van Dam financed the memorial candles for five years. The Foundation "Welcome Again Veterans” Foundation continued this tradition. Since 2012 the local Foundation Stichting Viering Nationale Feestdagen has taken over the funding. The organization of this event is done by the same local Foundation in cooperation with the schools. The candles have the ability to keep on burning for ten hours, regardless of weather conditions. For the many visitors from the area who seek a moment of reflection at the Canadian War Cemetery on Christmas Eve, the flickering lights of the candles form an ambiance of silence and peace.

Throughout the year, various Canadian regiments or organizations hold their own memorial at the and cemetery. Usually these commemorations are published beforehand. They are always free accessible.

Source: www.canadesebegraafplaatsholten.nl

This cache was created with permission of mr. A. Deijk
Commonwealth War Graves Commission

Additional Hints (Decrypt)

jngre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,718 Logged Visits

Found it 1,673     Didn't find it 5     Write note 35     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 191 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 6/19/2018 9:47:32 AM Pacific Daylight Time (4:47 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page