Skip to content

This cache has been archived.

Kashubian Reviewer: Cześć Bølge,
Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi od właściciela skrytki, więc jestem zmuszony ją zarchiwizować. Jeśli w terenie pozostały jakiekolwiek elementy po skrytce, proszę o ich uprzątnięcie.

Kashubian Reviewer
Geocaching.com Volunteer Cache Reviewer for Poland

More
<

Most Miłości / The Bridge of Love

A cache by Bølge Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/12/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Most Miłości
The Bridge of Love


Kłódki zakochanych na Moście Chlebowym
Couples in Love' padlocks on The Bread Bridge

 

 POLSKI OPIS


Notka od autora


Most Miłości - ma go Rzym, Paryż i wiele innych pięknych miast. W Gdańsku też znajduje się takie magiczne miejsce!

Zakochane pary przychodzą tutaj, by zamocować kłódkę na moście - symbol wiecznej miłości. Wierzą, że w ten sposób zapewnią trwałość uczucia, które ich łączy. Na znak nierozerwalności związku należy wrzucić kluczyk do rzeki.

Kłódka uznawana jest współcześnie za atrybut zakochanych.

Kesz powstał z okazji Dnia Św. Walentego :)


Chciałbym również na wstępie wielce podziękować keszerce Wiesi K. za wyrozumiałość i wyciągnięcie do mnie pomocnej dłoni. Gdyby nie archiwizacja jej kesza "Pomnik Heweliusza 2", "Most Miłości" nie mógłby zostać opublikowany. Jestem bardzo wdzięczny za ten niewymuszony gest i mam nadzieję, że moja skrytka przypadnie Wam wszystkim do gustu ;)


Miejsce

Most Chlebowy, przewieszony nad Kanałem Raduni znajduje się w pobliżu Ratusza Staromiejskiego oraz Wielkiego Młyna. Łączy on ulicę Kowalską z ulicą Korzenną. Jest to jeden z najciekawszych mostów gdańskich. Zbudowano go w latach 1338-56. Dawniej w tej okolicy gdańscy piekarze sprzedawali swoje wyroby i stąd wywodzi się jego nazwa. Pod koniec XIV wieku działało tu wiele branż rzemieślniczych. Obszar Kanału Raduni oraz ulicy Korzennej tworzyły wtedy centrum Starego Miasta.

Na początku XX wieku most został znacznie poszerzony na potrzeby nieistniejącej już linii tramwajowej. Niestety wieloletnia powojenna eksploatacja przyczyniła się w dużym stopniu do dewastacji tego cennego zabytku. Przeprowadzona w latach 2002-03 renowacja przywróciła konstrukcji dawny urok.

W pobliżu znajduje się Skwer Heweliusza. Jest to miły placyk z wieloma ławkami i pomnikiem gdańskiego astronoma i piwowara - Jana Heweliusza.

Most Miłości nie jest jedynym obiektem dla zakochanych w Gdańsku. Lista jest długa, więc możliwe, że ciąg dalszy nastąpi ;)

Skrytka

Kesz (nietypowe mikro) znajduje się pod koordynatami. W pojemniku nie ma ołówka.

Zalecana pora poszukiwań to wieczór/noc ze względu na dużą ilość ludzi poruszających się tu każdego dnia. Proszę o dyskrecję!

Pozostaw pojemnik na swoim miejscu, a jedynie bardzo starannie i ostrożnie wyciągnij logbook. Zalecam wyposażyć się w pęsetę.

Proszę nie zamieszczać spoilerów w logach.

 

 ENGLISH DESCRIPTION


T
he note from the author

The Bridge of Love - you can find it in Rome, Paris and many other beautiful cities. In Gdańsk there is also such a magical place!

Many couples come here to attach a padlock on the bridge - a symbol of eternal love.
They believe that this will ensure the sustainability of their feelings. As a sign of the indissolubility the key should be thrown into the river.

Padlock is considered today as an attribute of lovers.

The cache was created to celebrate The Day of St. Valentine :)


I would also like to thank greatly Wiesia K. for understanding and empathy. If not for archiving her cache "Pomnik Heweliusza 2", "The Bridge of Love" could not be published. I am very grateful for the unconstrained gesture and I hope you will all enjoy my cache as well ;)


The place

The Bread Bridge slung over the Radunia Canal is located near the Old Town Hall and the Great Mill. It connects Kowalska street with Korzenna street. It is one of the most interesting bridges in Gdańsk. It was built in 1338-1356. Formerly in that area bakers from the city were selling their products, hence the name. At the end of the fourteenth century many craft industries operated there. The area of Radunia Channel and Korzenna street formed then the center of the Old Town.

In the early twentieth century, the bridge was considerably widened for the needs of the now-defunct tram line. Unfortunately, long-term post-war exploitation contributed significantly to devastation of this precious monument. Renovation conducted in 2002-03 restored the structure's original charm.

Nearby is the Hevelius Square. It is a nice place with lots of benches and a statue of great Gdańsk astronomer and brewer - Johannes Hevelius.

The Bridge of Love is not the only object for those in love in Gdańsk. The list is long, therefore it is likely that there will be other caches in the future ;)

The Cache

Cache (
unusual micro) is hidden at the coordinates. Bring something to write.

Recommended time to search is evening/night, due to the large number of people throughout the day. Please be discreet.

Leave the container in its place and only with great care pull out gently the logbook. I recommend you equip yourself with a pair of tweezers.

Please do not post any spoilers in your logs.

 

 Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Telmryqn + Pryrfgla = ♥♥♥

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.