Skip to Content

This cache has been archived.

Alex Reviewer: Archivace listingu keše

Alex Reviewer - Reviewer pro ČR

More
<

Zamecky rybnik

A cache by D.A.W.E. United Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/08/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Evropsky významná lokalita

Poloha:

Dvě lokality (zámecký park a prostor bývalé bažantnice) oddělené silnicí; na J a V okraji Heřmanova Městce.

Ekotop:

Geologie: Převážně na slínovcích a spongilitech spodního a stř. turonu, s pleistocenními říčními a proluviálními štěrky a písky, sprašemi.
Geomorfologie: Heřmanoměstecká tabule, Z část Chrudimské tabule; plochá pahorkatina v povodí železnohorských přítoků Labe.
Reliéf: Slabě rozčleněný erozně akumulační reliéf; územím protéká Podolský potok, nadmořská výška cca 270 m n. m.
Pedologie: Převažují kambizemě modální.
Krajinná charakteristika: Zámecký park anglického typu, založený v mělkém údolí, využívající v rozsáhlé míře původní dubové porosty; a navazující bývalá bažantnice s alejí listnáčů podél silnice a solitérními stromy.

Biota:

Zámecký park, s porosty původních teplomilných doubrav a pravidelně sečenými lučními plochami. Solitérní dřeviny původní, doplněné výsadbou exotů. Druhou lokalitu tvoří navazující bývalá bažantnice s alejí listnáčů a solitéry, využívaná intenzivně k rekreačním aktivitám obyvatel města.

Kvalita a význam:

Významný krajinný fenomén. Významná entomologická lokalita, refugium xylofágního hmyzu, především páchníka hnědého (Osmoderma eremita).

Zranitelnost:

Forma zámeckého parku poskytuje ideální podmínky pro výskyt páchníka, lze uvažovat případně odstraňování starého dřeva, umírajících stromů apod., které by jeho výskyt mohlo ohrozit. Podobně jako případná aplikace pesticidů. Alej je ohrožena případnými asanačními zásahy.

Additional Hints (Decrypt)

cnerm

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.