Skip to Content

<

Uldum kær - rød og gul rute #25

A cache by Team LP+MS Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 3/12/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Uldum kær, Tørring kær og Ølholm kær

Området udgør et areal på 1049 hektar og ligger udelukkende i Hedensted Kommune. Naturtyperne der udgør udpegningsgrundlaget for området er:

  • Næringsrig sø
  • Brunvandet sø
  • Vandløb
  • Tidvis våd eng
  • Hængesæk
  • Rigkær

De dyrearter der udgør udpegningsgrundlaget er:

  • Bæklampret
  • Odder

Området ligger mellem Tørring og Åle, hvor Gudenåen snor sig gennem et meget stort lavbundsområde. Her er vidtstrakte tilvoksede moser, tørvegrave og ferske enge. Enkelte enge ogkære har en artsrig flora med blandt andet flere arter af star, der er karakteristiske for rigkær, samt orkideen Maj-Gøgeurt. 
Ved store vandafstrømninger, kan en stor del af området blive oversvømmet og dermed næringsberiget af Gudenåens vand.
Kærene har tidligere været udnyttet til tørvegravning og derfor er der flere store vandfyldte tørvegrave i området. Tørvegravene er næringsberigede af Gudenåens vand og er hjemsted for store bestande af Gul Åkande. 
Syv kilometer af Gudenåen, og godt 8 km tilløb til Gudenåen, har sit forløb gennem kærområdet. Her lever flere forskellige arter der er gul-listede, blandt andet den lille karpefisk elritse, og vandinsekter som slørvingen Nemoura avicularis. 

I kæret er lavet broer, gang- og cykelstier, etableret rasteplads for kanoer, parkeringspladser, fugletårne, overnatnings-shelter, borde og bænke, samt opstillet informationstavler. Du kan læse mere om de fantastiske naturoplevelser i kæret i folderen ”oplev Uldum kær”

Tørvegravning under 1. og 2. verdenskrig har skabt rige muligheder for plante-fiske- og fugleliv. 
Der er flere fugletårne i området.
Kærret gennemstrømmes af Gudenåen og rummer en mængde forskellige dyre-og plantearter, som er sjældne og truede. Ca. 1050 ha af Uldum Kær er afgrænset som Natura 2000-område. 
Natura 2000 områder er udpeget for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som er af betydning for EU. 
I Uldum Kær findes blandt andet spidssnudet frø, stor vandsalamander, visse flagermusarter og sjældne og fredede plantearter - herunder majgøgeurt og engblomme.

Additional Hints (Decrypt)

Trbcvaqr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

133 Logged Visits

Found it 117     Didn't find it 7     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 6     

View Logbook | View the Image Gallery of 2 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.