Skip to content

This cache has been archived.

Alex Reviewer: As there's been no cache to find for months, I'm archiving it to keep it from continually showing up in search lists, and to prevent it from blocking other cache placements. If you wish to repair/replace the cache sometime in the future, just contact us (by email), and assuming it meets the guidelines, we'll be happy to unarchive it.

More
<

Stoparuv pruvodce po Galaxii [nocni kes] [CZ/EN]

A cache by magnifuk Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/15/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Nocni multikes/otaznik na motivy dila Douglase Adamse.

Night multicache/mystery inspired by the works of Douglas Adams.


Stopařův průvodce po Galaxii [noční keš]

Hitchiker’s Guide to The Galaxy [night cache]

"Pozemšťané! Věnujte pozornost tomuto hlášení. Hovoří k vám Prostenik Vogon Jelc z Galaktického úřadu pro plánování hyperprostorové dopravy. Jak nepochybně víte, plány pro rozvoj okrajových oblastí Galaxie vyžadují vybudování nové expresní dálnice, která má vést vaší sluneční soustavou. Vaše planeta je bohužel jedna z těch, které jsou určené k demolici. Celá akce bude trvat necelé dvě pozemské minuty. Děkuji vám."

NEPROPADEJTE

PANICE!

Tuto noční multikeš/otazník jsem se rozhodl zasvětit a taktéž pojmenovat po trilogii napsané v pěti částech od autora Douglase Adamse. Pokud se chcete dostat do obrazu, můžete shlédnout film, poslechnout si rozhlasovou hru, nebo si přečíst již zmiňovanou "trilogii". Příběh keše velmi volně sleduje děj filmu.

Arthur Dent

Co s sebou?

  • baterka
  • ručník
  • tvrdá podložka, lépe dvakrát (A5)
  • typické geo věci (vhodná obuv a oblečení, GPS, papír, propiska)

Ford Prefect

Trasa

​Nebojte se velkého terénu, při našem putování po galaxii sice půjdeme lesem, ale větší problémy na trase nejsou. Značnou část dokonce půjdeme po cestách. Celou cestu Vás navíc až k čtvrté zastávce povedou světlušky. Trasa je o dost kratší než jsem původně plánoval, proto je nutné počítat s častějšími zastávkami (značeny červenými světluškami) z kterých Vám postupně vzejdou souřadnice finálky. Cesta zpět k autu značena není, vracejte se tedy na souřadnice parkingu, popř. na Vaše alternativní souřadnice. Děkuji za pochopení.

Upozornění! Ani jedna zastávka není umístěna v ptačí budce. Ačkoliv jich po cestě můžete potkat vícero.
 
Prostetnic Vogon Jeltz
 

Finálka

 
N 50° 06. [A+C] [D] [B-2C]
 
E 015° 45. [A-C] [A+B] [D-A-C]
 
Marvin
 

Parking

Pokud to bude možné, dodržujte určený parking, míst je tam cca 7. Jeho poloha má svůj smysl. Pokud by to možné nebylo, vždy se řiďte pravidly silničního provozu a nezapomeňte si pro jistotu zapsat svoje případné alternativní souřadnice, budete se na ně vracet. Vjíždět jakoukoliv cestou do lesa nedoporučuji, oblast je zejména v teplých měsících často kontrolována Policií ČR.
         

"People of Earth, your attention please, this is Prostetnic Vogon Jeltz of the Galactic Hyperspace Planning Council. As you will no doubt be aware, the plans for development of the outlying regions of the Galaxy require the building of a hyperspatial express route through your star system, and regrettably your planet is one of those scheduled for demolition. The process will take slightly less that two of your Earth minutes. Thank you."

DON'T

PANIC!​

I decided to dedicate and also name this night multicache/mystery after trialogy written in five parts by Douglas Adams. If you want to know more, you can watch the movie, listen to the play in the radio, watch TV series or read the books. The story of the cache is loosely inspired by movie story.

Tricia "Trillian" McMillan

What to take with you?

  • flashlight
  • towell
  • cardboard back, better twice (A5)
  • typical geo stuff (suitable footwear and clothing, GPS, paper, ballpoint)
Zaphod Beeblebrox
 

Route

Don’t be afraid of rough terrain – on our journeys through gallaxy we will walk through forest, but there are no digger problems during the journey. The most of it we will go on the paths and in addition – you will be guided all the way till the fourth stop by the fireflies. The route is much shorter than I originally planned, so the stops are more frequently (marked by red fireflies), from which you will then know the coordinates of the final. The way back to the car is not marked, check back to parking coordinates.
 
Notice! Not a single stop is in a birdhouse. Though you can see a lot of these on our journey.
 
Humma Kavula​​

Final stage

 
N 50° 06. [A+C] [D] [B-2C]
 
E 015° 45. [A-C] [A+B] [D-A-C]
 
Slartibartfast
 

Parking

If it’s possible, stick to my rules of parking. There is about 7 places to park. Its position has its sense. If it is not possible, follow the rules of road operation and don’t forget to write down your alternative coordinates, you will return to them. Ride any road to forest is something I don’t recommend, the area is controlled by the Police of Czech Republic, particularly in warm months.

Flag Counter

Za betatest mockrát děkuji mikejerry+michaelaty, geospyro a delyer!

Additional Hints (Decrypt)

[1., 2., 3., 4. stage:] trbbowrxg i bxehuh znk. 10z bq preiralpu firgry
[1., 2., 3., 4. stage:] trbbowrpg va pvepyr (znk. 10z) sebz erq yvtugf
[Finalka:] trbbowrxg i prageh preirar tnynkvr
[Final stage:] trbbowrpg va gur prager bs erq tnynkl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)