Skip to content

Telocvicna Jednota Sokol Vsetin (007) Traditional Geocache

Hidden : 04/03/2014
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL VSETÍN

 

Založení Vsetínského sokola 1893 -1894

28. květen 1893. Konečně je zde založení Vsetínského Sokola. Kostel je postaven, postavena je i Horní škola s tělocvičnou, zvládli i velké výstavy v Praze a na Vsetíně. V rámci té vsetínské v roce 1892 byla uspořádána i velká veřejná cvičení za přispění Sokola Valašské Meziříčí, cvičila i vsetínská "Sokolská družina" při hasičském sboru. Současně byly provedeny i scény z "Valašských svatby", úspěch byl dokonalý a nadšení pro Sokol velký.

Urbánek neponechal nic náhodě. Všechna úředně dohodnutá a zaknihovaná kniha pro zápisy o založení, jakož i zápisy ze schůzí výborů a rovněž Zápisník členů. Vše nadepsáno krásným písmem Urbánkovým rukopisem architekta. Také členská základna (68 členů) je zajištěna a všichni se také ve stejném dni po valné hromadě slavnostně zapisují do knihy "Členského zápisníku". Po celý rok se pak na Horní škole pilně cvičí a již v roce 1894 pořádá tělocvičná jednota Sokol ve Winklerově zahradě vlastní cvičení veřejné. Jeho úroveň překvapí a velkou přivíjejí zástupce obce Sokolské z Prahy. Při této příležitosti odevzdávají Vsetínské paní a dívky Sokolu vlastnoručně vyšívaný prapor. Do žerdě pak jsou slavnostně vtloukány hřeby se stuhami a nápisy podle historického zvyku. Hřebů je 13 s hesly jako: bratrství, volnost, vlastenectví, svornost, odvaha atd. Prapor je již 110 let zachoval a přečkal v dobré stavu všechny záludnosti těch dob.

 

Michal Urbánek

  

Michal Urbánek (* 1849- † 1923)

Vsetínský sokol byl založen v roce 1893. Vůdčí osobností mezi zakládajícími byl významný architekt a stavitel Michal Urbánek. Stál pak v čele vsetínského Sokola třicet let a také jako zakládající byl 28 let starostou Valašské župy Františka Palackého. Postavil mnoho staveb, zejména kostelů, radnic, společenských domů, které dnes patří k nejhezčím nejen na Vsetíně, ale i v širokém okolí. Měl velmi blízko k lidové architektuře, však svá učednická léta (téměř 10 let) u něj jako asistent strávil vynikajícím znalec a stavitel v oblasti lidové architektury národního umělce Dušana Samka Jurkoviče. Svůj největší sen a touhu však Michalu Urbánkovi nebylo dopraveno. Postavit vsetínskému sokolu co nejkrásnější Sokolovnu. Založil Družstvo (pro postavení) Sokolovny. Střádala se korunka ke korunce. Už se mělo počítat stavět, ale vše překazila 1 · světová válka. Po něm byl už příliš starý a nemocný. Vsetínští Sokolové však nakonec si vybudovali Sokolovnu.

Tato fotografie je neuvěřitelná 133 let stará (1870). V té době studoval Michal Urbánek na vysoké škole technické v Brně obor stavební inženýrství, k němuž získal milovanou architekturu. V Brně také vstoupil do Sokola a jeho robustní postava ho předurčovala do role praporečníka. K Sokolu měl vždy blízko, protože již za své studium na piaristickém reálu v Praze se seznámil s tělovýchovným vlasteneckým hnutím, které po svém založení Čecha - vlastenci sledovali dědičně po svém otci. V té době Tyrš právě založil Sokola (1862). V Brně se proslavil coby statečný praporčík a jeho činnost se zachovala nejedná příhoda. Však někteří z nich: V nějakém slavnostním dni konali němečtí turnéři v tehdejších německých Brně své veřejné vystoupení a slávu přímo v ulicích. Sokolům však v deseti dnech bylo zakázáno vycházet, v krejčovské prapore. Ale nikterak nemohl odradit Michala Urbánku a několik jeho přátel Sokolů, hlavně studentů, kteří se i přes tuto diskriminaci vydali, je praporou do Brněnských ulic. A přímo a rovnou před slavobránu s tribunou plnou turnerů. A provolávali své sokolské: "Na zdar!" -, Když tu Urbánek přímo před vyzdobeným svatostánkem Němců vykřikl "Na zmar!". Tož nastala chumelenice veliká, ale našim demonstrantům se podařilo uniknout a zachránit batožinu. Po Urbánkovi bylo vyhlášeno policejní pátrání. Z Brna je bratři vyvezli zabalený v koberci (hrozba vyloučení ze školy, ztráta diplomu atd.). Není divu, že brněnští Sokolové později jmenovali Urbánku po celoživotní čestné a pro historii pak hodnou praporčíkem a členem sokolské jednoty Sokol Brno 1.

Založení vsetínského Sokola bylo svěřeno zkušeného Michalu Urbánkovi. Ale deset musel nejprve zhostit základního úkolu, postavit evangelický kostel .

Dílo úspěšně dokončilo v roce 1882 . Kostel byl krásný a další zakázky se jen hrnuly. Sám zatím dojížděl do Valašského Meziříčí, nejstarší k sokolské jednotě v Moravě (společně s jednotnou brněnskou založenou v roce 1864 - 2 roky po Sokolu pražském), která jako první oficiálně a oficiálně nesla název Sokol. Sokoli v Praze se obávali této jméno uplatnit, ač tam navržený. Sokoly se nazývají srbskými hrdinovými bojujícími za svobodu Srbska. A mohly Rakousko - Uherské úřady považovat za politickou provokaci. Na Vsetíně je prozatím zřízeno "jen" tzv. "Sokolská družina" lezců při "Dobrovném sdružení hasičů". Urbánek zastával funkci velitele.

Množství zakázek vede Urbánka k trvalému usazování na Vsetíně a otevření stavební kanceláře. Odkoupí av lidovém slohu přestavuje dům poslance Bubely (také zakládající člen Sokola) a provozuje v něm dokonce i první lázeňské lázně na Vsetíně (venkovní bazén v létě ). V tomto domku s Urbánkem žil Dušan Samko Jurkovič , Urbánkův asistent, v podkroví kreslí návrhy sgrafitu pro občanskou záložnu Mikuláš Aleš , Urbánkův velký přítel.
Množství staveb Michala Urbánky a jejich vyspělé architektury - toť obdivuhodné. Kolem deseti kostelů, ještě více škol a nepočítaně dalších staveb.

Po příchodu na Vsetín pobýval Urbánek "Na Pančavě", v menší hotelové hospůdce - restaurace. Na jehoim místě později vystaví krásný dvoupatrový hotel. Na další obrázek je celé panoráma Urbánkových staveb. Začíná restaurace Snaha - tzv. "Střední šenk", který Urbánek přestavěl. Zde a "Pančavě" sedávali nejvýznačnější občané a projednali mnoho - také i založení Sokola. Další dům je Občanská záložna vyzdobená překrásnými sgrafity podle Alše, stavby i Alšova, které se účastní výzdobě jsou zásluhou Urbánky. Další měšťanské domy, nad nimi starý evangelický kostel a fara, nový evanglický kostel. Urbánkovy stavitelské aktivity ovšem poněkud odsouvají založení Sokola. V létech 1888 až 1889 dokončuje Urbánek stavbu velké měšťanské školy a tělocvičnu vhodnou pro sokolskou cvičení a zaroveň přijímá do své kanceláře Dušana Samko Jurkoviče. Škola se vybavuje a na řadě přicházejí další naléhavé úkoly. 120 × 145Src = images / vyst1n.jpg K tehdejšímu vlastenectví neoddělitelně patřil i národopis, a v této oblasti se tehdy v našich vlasti daly velké věci. Anagažoval se Urbánek a byl pověřen prezentací Vsetína a celé Valašské republiky na "Zemské zemské výstavě v Praze v roce 1891. Výstavní pavilon pro výstavu v podobě starodávného valašského vojenského stavitelství je velmi úspěšný, i když spojuje prvky lidové architektury s poměrně rozsáhlou výstavní expozicí pavilonem nebylo snadné Úspěch je velký a Praha se dozvíte o jedinečném koutu vlasti o Valašsku 94 × 120Src = images / jurkovn.jpg Dušan Samko Jurkovič, schopný a nadaný architekt je jednatelem této firmy, který požadoval zapojení všech národopisných pracovníků Vsetína a Valašská a utvoření výstavního výboru (shromáždění sbírek, koncepce, aranžmá,

Rok 1895

Byl ve znamení dvou velkých událostí. Konál se III. všesokolský slet v Praze , poprve na Letenské pláni, velká národopisná výstavana pražském výstavišti. Slet byl součástí této výstavy a obě akce se slavně zapsaly do historie. Slet se konal dva roky a jeden měsíc po založení vsetínského Sokola. Tato doba byla vyplněna působivou činností. Nácviky skladeb, množství vlasteneckých i vzdělávacích přednášek pro členství i veřejnost, obstaraná látka a pečlivě se sokolské kroje, prapor, uspořádána dvě velké veřejné cvičení. Ku sletovým cvičením se vypravilo 25 cvičenců, ovšem nekvičících králů i nekrojovaných bylo mnohem víc. Vždy na výstavišti stála celá, dnes již známá valašská vesnice postavená starostou Sokola Urbánkem a jeho asistentem a jednatelem Sokola, Dušanem Samko Jurkovičem. Nejen Urbánek a Jurkovič, ale i další významní národopisní pracovníci (profesor Válek, MUDr. Sova - zakladatel Vsetínského muzea, Bubelové, poslanci dr.Žáček a Karel Bubela, kteří se zasloužili o skvělý úspěch valašské expozice na pražských a Sokola - zakládajícími). Součástí vystavené vesnice byly jak rychtářské stavení, kostel, hospodářská usedlost a domácí zvířectvo, tak i nejslavnější hospoda "Na posledním groši". Tam vyhrál Pelár se svou "bandou", seděl zde a častým hostou byl Mikuláš Aleš a dal si hrát "komu to hrají". Seznámil se s Urbánkem i Jurkovičem, aby vše vyústilo do velkého zájmu o Valašsko, návštěvy Vsetína a vytvoření jediných Alšových sgrafitů na Moravě - na Vsetínské záložně. Tam vyhrál Pelár se svou "bandou", seděl zde a častým hostou byl Mikuláš Aleš a dal si hrát "komu to hrají". Seznámil se s Urbánkem i Jurkovičem, aby vše vyústilo do velkého zájmu o Valašsko, návštěvy Vsetína a vytvoření jediných Alšových sgrafitů na Moravě - na Vsetínské záložně. Tam vyhrál Pelár se svou "bandou", seděl zde a častým hostou byl Mikuláš Aleš a dal si hrát "komu to hrají". Seznámil se s Urbánkem i Jurkovičem, aby vše vyústilo do velkého zájmu o Valašsko, návštěvy Vsetína a vytvoření jediných Alšových sgrafitů na Moravě - na Vsetínské záložně.

Rok 1896 - první Alšova návštěva Vsetína

Alšův zájem o Valašsko podpořil i Urbánek, na jehož pozvání šel mistr na dně 12. až 23. července a vytvořil návrhy na sgrafitu pro občianskou záložnu (na ulici Urbánkova domku, kde žil i Jurkovič a na jeho místě dnes stojí Sokolovna). Během pobytu Urbánek provedl Alše Valašskem, říkal si Ondráš a Juráš. Památný je Alšův výrok, když se na hřebenu hor dozvídal, že stojí na česko-uherském (hranicích) hranici: "za svatého Václava zabírám Slovensko ke koruně svatováclavské". A hodil valašku (Jánošíkovsků sekerku - hůl) na slovenskou stranu, kde se zasekla.

Vsetínský Sokol v době Alšových návštěv

Urbánek v té době byl v plné mužné síle. Dozníval slet a připravoval se na veřejné cvičení. Základem byly sletové skladby. Podařilo se získat místo pro cvičiště, bohužel až na poslední chvíli. Úřadeno datum 26. července. Urbánek by pravděpodobně Alše k veřejnému vystoupení a slavnostnímu rozloučení pozdržel. Ovšem se ukázalo, že k úpravám cvičiště, postavit šatny, stánky a stany není v silách Dušana Jurkoviče (během 14 dnů), navíc Jurkovič i Urbánek byl plně zaujat Alšem a jeho návštěvou, tak Jurkovič, který byl zadán, odmítl s tím , že úkol si netroufá splnit. Možná se také nechtěl před Alšem prezentovat narychlo a nedokonale splněným úkolem. Veřaejná cvičení se odložila - byla provedena až 4. září. Aleš ukončil svou návštěvu 23. července.

Alšovo dílo na Vsetíně a později na Pustevnách

Aleš pracoval na sgrafitách s velkým zájmem a ti, kteří viděli při práci, mluvili s poctou, jak mistrovsky přímo vrhli na kartony svých myšlenek a záměrů, postav a valašských stavení, přírodu. Práce nevydrží příliš dlouho, takže zbylo dostatek času na seznámení s mnoha přáteli na Valašsku i na cestách po Valachských kopcích a horách. Však také rodinné svazky Alšových dcer částečně směřují k Valašsku, přesněji k Vsetínským Hlubínkům, když starší Alšova dcera si vzala tehdy magistrální rady města Pražského, pana Hlubinku a jeho brantrance pak mladší dcera Alšova.

Rok 1897 - útlum, tragické osudy, odchody

Po velkém rozmachu vsetínského Sokola po založení dochází ik ik zákonitému útlumu. Tak tomu po pořádku. Vsetínské postihuje i řadu odchodů těch nejlepších - zakládajících bratří: Lemeš, Dařílek, Petrus, všichni přední funkcionáři, náčelník Hlavinku těžce těžký úraz, který zemřel následující rok. Nebyl to úraz v Sokole. Také Jurkovič již vyspěl natolik, že s Urbánkem rád spolupracoval. jak později vzpomínal, nespokojuje se již s asistentem místa a chce se osamostatnit. Nakonec odchází. Ale ještě s Urbánkem postaví Maměnku a Libušín na Pustevnách, již jako hlavní architekt, Urbánek jako stavitel a výzdobě se opět obrátí na Mikuláše Alše. Cvičení toho roku v Sokole velmi upadá, zato se koná řada výletů, včetně župních (místo veřejných). Cesty byly náročně av krojích. Byla zároveň propagace Sokolstva a možná i všechno ovlivnilo i Urbánkovy cesty s Alšem po Valašských kopcích. Urbánek v té době byl nejen starostou Vsetínského Sokola, ale v roce 1896 byl zvolen starostou Valašské župy Františka Palackého. V první funkci trval 30 let, ve druhé 27 let.

Zdroj: TJ Sokol Vsetín

 

  

 

 

 

Tato keš je součástí série * 100 sokolských keší republiky *,
kterou zakládá Česká sokolská prostřednictvím svých župů a jednoty.
Série vznikla ke stému výročí založení republiky v roce 2018.

 

Additional Hints (Decrypt)

Fgebz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)