Skip to Content

<

Karlovo udoli (Karltal)

A cache by Skinster Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/22/2014
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keš se nachází v blízkosti zchátralé budovy bývalého hotelu a restaurace v Karlově údolí u Šluknova. Skoro až ke keši lze dojet autem.

Dbejte prosím na co nejlepší zakrytí skrýše !!!

Karlovo údolí (Karltal)

[CZ] Vše začalo v roce 1872 při výstavbě železniční trati z Rumburku do Dolní poustevny. Podnikavý Karl Schütz ze Šluknova pár set metrů od trati postavil vývařovnu pro dělníky a za špatného počasí jim poskytoval i přístřeší. Pak nabízel občerstvení i výletníkům, kteří se o stavbu zajímali. Lidé si toto kouzelné místečko oblíbili a tak vznikla opodál jednoduchá cihlová stavba a restaurace byla na světě. Vedle postavil přístřešek pro živé opičky, které přitahovaly hlavně děti. Na jiném místě rozšířil potok, na který umístil vodní kolotoč. Když se otec po několika letech rozhodl předat výletní místo svému synovi, zahrnovalo to jednu podmínku. Syn Emil se musel nejdříve oženit. Shodou náhod Emil v Praze potkal kuchařku z blízkého Nového Hraběcí a s tou se i oženil. Emil k cihlové budově přistavěl restauraci s tanečním sálem a klenutými stáními pro koně.

[DE] Alles fing im Jahre 1872 beim Bau der Eisenbahnstrecke Rumburk/früher Rumburg/nach Dolní Poustevna/Nieder Einsiedel/an. Der unternehmingslustige Karl Schütz aus Šluknov /Schluckenau/ erbaute weinige hundert Meter von der Strecke einen bescheidenen Holzbau auf, wo er für die Bahnarbeiter kochte und bei schlechtem Wetter auch Unterkunft leistete. Dann bat er Erfrischung auch den Ausflüglern, die sich um den Bau interessierten, an. Die Leute aber besuchten diesen lieblichen Platz weiter und so entstand ein einfacher Holzbau und eine Gaststätte war auf der Welt. Daneben baute er eine Überdachung für lebendige Äfchen hin, die hauptsächlich bei Kindern beliebt waren. An einer anderen Stelle verbreitete er den Bach und stellte ein Wasserkarusell aufs Waser. Als sich der Vater nach einigen Jahren entschied den Ausflugsort seinem Sohn zu übergeben, hatte er nur eine Bedingung. Sohn Emil musste heiraten. Und was der Zufall wollte, traf er in Prag eine Köchin aus dem unweiten Neugrafenwalde und sie heirateten. Emil hat zum Ziegelbau eine Gaststätte mit einem Tanzsaal und Pferdest änden angebaut.

[CZ] Přibližně v roce 1911 Emilovi a jeho rodině došly peníze. Jediným řešením byl prodej městu Šluknov. Město poté požádalo místní architekty o návrhy přestavby celého Karlova údolí. Ze čtyř vzniklých návrhů vyhrál plán stavitele Franze Jäntsche, který jako jediný navrhl přestavbu s využitím původní budovy s tanečním sálem. Touto rekonstrukcí s přestavbou se Karlovo údolí dostalo do podoby, ve které fungovalo až do svého konce. Celé údolí se změnilo ve veliký areál hotelu, restaurace a otevřeného lesního divadla.

[DE] Ungefähr im Jahre 1911 hatte Emil und seine Familie kein Geld mehr. Die einzige Lösung war, der Verkauf der Stadt Šluknov (früher Schluckenau). Die Stadt förderte die hiessigen Architekte Vorchläge zum Umbau des Karltales vorzulegen. Von vier vorgelegten Vorschlägen gewann der Plan des Baumeisters Franz Jäntsch, der als einziger die bestehende Gaststätte mit Tanzsaal benutzte. Mit diesem Umbau bekamm das Karltal seine neue Gestalt, die sie bis zu ihrem Ende behielt. Das ganze Tal veränderte sich in ein grosses Gelände mit einem Hotel, Restauration und offenem Waldtheater.

[CZ] V hotelu byl i taneční sál s jevištěm, kde se za špatného počasí hrálo divadlo. Na venkovní terase se nacházel i taneční parket a pavilon pro hudebníky, kteří hráli pravidelně k poslechu i k tanci. Hotel měl k dispozici i několik rybníků. Malý rybníček s ostrůvkem a zlatými rybičkami. Větší rybník s možností projížděk na gondolách a také vlastní uměle vytvořený chovný rybník se pstruhy. Využití zde našly i rodiny s dětmi, které mohly využívat velký park s vodotryskem a altánkem, palmový háj, dětské hřiště s houpačkami, kolotočem a dalšími atrakcemi a také letní sáňkařskou dráhu. Byla zde i miniželeznice. Majitel nechal na trati vybudovat i zastávku Karlovo údolí, pro lepší přístupnost k celému areálu. Zastávka se nachází necelý kilometr od samotného hotelu. Cestu od hotelu k vlakové zastávce, která vedla lesem, lemovaly elektrické lampy.

[DE] Im Hotel war ein Tanzsaal mit Bühne, wo bei schlechtem Wetter Theater gespielt wuirde. Auf der offenen Terasse stand ein Tanzparkett und ein Pavillon für die Musikanten, die Regelmässig zum Zuhören und Tanz spielten. Zum Hotel gehörten auch einige Teiche. Im kleinen mit einer Insel schwammen Goldfische, der grosse diente zu Gondelfahrten. Der dritte war für die Forellenzucht bestimmt. Familien mit Kindern fanden Unterhaltung im Park mit einem Springbrunnen und Pavillon, Palmenhain und am Kinderspielplatz mit Schaukeln, Karusell und weiteren Atraktionen und auch eine Sommerodelbahn. Auch eine Miniatureisenbahn konnten man besichtigen. Der Eigentümer hat auch eine Bahnhaltestelle Karltal für beseren Zugang zum Areal erbauen lassen. Die Haltestelle befindet sich knapp einen Kilometer vom Hotel und führt durch den Wald und war mit elektrischem Licht beleuchtet.

[CZ] V roce 1949 MNV Šluknov prodal celé Karlovo údolí Dopravním podnikům města Prahy za 1 milion Kčs. Což byl bohužel začátek smutného konce tohoto krásného a velmi využívaného místa. Karlovo údolí fungovalo cca do roku 1987, kdy bylo definitivně uzavřeno. V roce 2008 se stala majitelkou paní Danuše Kozlová z Kladna. O tento majetek se však vůbec nestará. Zbyla zde pouze hlavní budova, která je nyní v dezolátním stavu a dva špinavé rybníky. Vše ostatní bylo rozebráno nebo zmizelo pod lesním porostem. Vlaková zastávka sice stojí dodnes, ale je vyřazena z provozu. Vlaky zde tedy nestaví a tak ji nikdo nemůže využívat.

[DE] Im Jahre 1949 verkaufte die damalige Stadtverwaltung Šluknov das ganze Karltal der Verkehrsunternehmung Praha (früher Prag) für 1 Million Kčs. Leider war dies der Anfang des traurigen Ende vom herrlichen und viel besuchten Ort. Das Karltal funktionierte ca bis 1987. Danach wurde es definitiv geschlossen. 2008 wurde Besitzerin Danuše Kozlová aus Kladno, aber bis heute kümmert sie sich um ihr Eigentum nicht. Es blieb hier nur noch das Hauptgebäude, dass in einem verwahrlosten Zustand ist und zwei schmutzige Teiche. Alles andere wurde vernichtet oder verschwand unter der wuchernden Vegetation. Die Bahnhaltestelle steht zwar noch, aber ist auser Verkehr. Die Züge bleiben hier nicht mehr stehen und so können sie die Leute nicht mehr nutzen.

[CZ] Spousta obyvatel Šluknova stále věří v lepší zítřky tohoto kouzelného místa. Nynější zchátralost a lhostejnost však nasvědčuje pravému opaku.

[DE] Viele Bewohner von Šluknov glauben an eine Verbesserung dieses herrlichen Platzes, aber der jetzige Zustand bezeugt das Gegenteil.

Dokument o Karlovu údolí ke shlednutí Zde

O keši (Zum Cache)

[CZ] Keš jsem založil proto, aby se i všichni “Kačeři“ mohli dozvědět více informací o tom, co letovisko, dnes ruina za dobu své existence prožilo. V keši jsou uloženy 3 CWG k výměně. Vyměňujte pouze v poměru 1:1 tak, aby stále 3 zůstávaly uvnitř. Přesto, že okolí tomu nenasvědčuje, chovejte se zde prosím slušně a veškerý nepořádek si odneste s sebou zpět domů.

[DE] Die Cache habe ich gegründet, damit alle ,,Cachers'' mehr über das Luftkurhotel Karltal erfahren und seine Geschichte kennen lernen. In der Cache sind 3 CWG zum Austausch aufbewahrt. Tauscht nur gegen 1:1, sadass immer 3 darin bleiben. Trotz der Umgebung, verhaltet euch hier, bitte, anständig und hinetrlasst keine Unordnung.Dbejte prosím na co nejlepší zakrytí skrýše !!!

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] Xbhfrx cerq ipubqrz qb zr grzar fxelfr qevir mvyv qin boev.
[DE] Hajrvg iba qrz Rvatnat zrvarf qhaxyra Irefgrpxf yrogra seüure mjrv Evrfra.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.