Skip to Content

<

Svaty Wolfgang - patron Chudenicka

A cache by Midlan2, Gríša Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/23/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 
   Nacházíte se na místě, ze kterého je v zimě krásný pohled na hlavní symbol Chudenicka, na rozhlednu Bolfánek na vrchu Žďár. Jméno rozhledna dostala právě podle svatého Wolfganga. Kdo to ale byl svatý Wolfgang, kdy žil, o co se tak důležitého zasloužil, že je na našem území uctíván? Jaký vztah měl k Chudenicím? Kde je místo jeho posledního odpočinku a jak ho můžeme poznat na obrazech či poznat jeho sochu? Pojďme si v krátkosti tuto osobu představit ...

   Svatý Wolfgang se narodil někdy kolem roku 924 v Německu ve Švábsku jako syn chudých šlechticů. Již jako malé dítě vynikal vědomostně, rodiče mu i přes svoji chudobu zajistili vysoké vzdělání. Studoval na ostrově u Bádenského jezera, kde se seznámil s budoucím trevírským arcibiskupem Jindřichem Babenberským. Ten jej již jako arcibiskup později roku 956 povolal do Trevíru, kde započal svou kariéru jako ředitel dómské školy a děkan kapituly. O devět let později odchází Wolfgang do kláštera v Einsiedelnu ve Švýcarsku. Roku 971 podnikl misijní cestu do Uher.
   Pasovský biskup Pilgrim navrhl císaři, aby se Wolfgang stal biskupem v Regensburgu. Roku 972 se tak stalo a přijal biskupské svěcení od salcburského arcibiskupa. České země tehdy patřily pod správu právě tohoto biskupství.
   Nejprve se biskup Wolfgang snažil zreformovat tehdejší systém klášterů, které spadaly pod Regensburg. Druhým hlavním a pro nás velmi zásadním počinem byla příprava dokumentu k založení nového pražského biskupství. S tímto krokem souhlasil císař Ota II., český panovník Boleslav II. i papež Jan XIII. Wolfgangovi však bylo od blízkých duchovních vytýkáno, že se staví proti zřízení nové diecéze v německém Bambergu a podporuje odtržení Čech od Řezna. Přes tento odpor ale zřízení pražské diecéze roku 973 prosadil. Pochopil, že poměry v českých oblastech jsou odlišné od německých a že církev zde potřebuje samostatnou správu.
   Svatý Wolfgang zemřel roku 994 při cestě do Salzburgu, u obce Pupping u Lince jej zachvátila horečka, které následně podlehl. Pohřben byl v Regensburgu. Kanonizován byl roku 1052 papežem Lvem IX. a jeho ostatky byly přeneseny do nové krypty chrámu sv.Emmerama (Jimrama).
   Úcta k tomuto světci se postupně rozšířila po celém jižním Německu i Rakousku, pronikla též k nám do Čech, do Maďarska a do Švýcarska. Roku 1873, při oslavě 900 let od založení pražské diecéze, obdržela pražská svatovítská katedrála část ostatků (dvě kosti) svatého Wolfganga.

Vztah Wolfganga k Chudenicím
   Podle národní pověsti se svatý Wolfgang osobně účastnil jmenování prvního českého biskupa Dětmara v Praze. Na zpáteční cestě z Prahy přišel sv. Wolfgang na návrší u Chudenic, kde v hustém lese na Výšensku přenocoval. Druhého dne ráno se rozhlédl a spatřil před sebou krásný širý šumavský kraj. Bylo to na pomezí blízkých hranic a sv.Wolfgang si umínil, že tu na památku svého pobytu postaví kostel.
   Pustil se se svým průvodem ihned do práce. Práce se jim dařila, ale ráno, když se probudili, bylo dílo včerejšího dne zničeno. To se opakovalo druhého i třetího dne. Svatý Wolfgang poznal  v tom ďábelské dílo a proto vyzval ďábla, aby upustil od svého zlého díla, a nařídil mu při stavbě pomáhati. Ďábel se tomu dlouho vzpíral a protestoval, ale nakonec podepsal smlouvu, podle které měl po dostavbě kostela právo na prvního tvora, který do kostela vkročí.   
 
Ďábel považoval smlouvu za veliký úspěch, a proto pracoval velmi pilně. Zatím co ďábel vozil z blízkých dolů písek, který rozdělával vlastními slinami, aby bylo zdivo kostela velmi pevné, sv. Wolfgang používal při stavbě místo malty mechu, který vkládal mezi kameny. A hle: jeho zdivo bylo stejně pevné, jako ďáblovo!    
  
Když byla stavba dokončena, očekával ďábel prvního tvora, který do kostela vkročí. Jednoho dne, když i sv. Wolfgang stál před vchodem do chrámu, vyskočil z lesa vyplašený vlk a vběhl přímo do kostela. Toho světec využil a posměšně řekl ďáblovi: „Vezmi si svou odměnu, hle, toť první tvor, který do chrámu vkročil!“    
  
Ďábel poznal, že byl obelstěn, a proto vztekle zařval, tak hrozně, že celý les se třásl a skála pod kostelem pukla. V té puklině zmizel ďábel a zůstalo po něm jen trochu pekelného zápachu.    
  
Skalní puklina, která se podnes v malém sklípku pod kaplí ukazuje, prý se stále zvolna rozšiřuje – a až se tak rozšíří, že do ní vejde těhotná žena, bude konec světa. To praví a věří zdejší lid. Plochý kámen pod skalou byl prý lůžkem sv. Wolfganga.    
  
Před svým odchodem do Bavor rozloučil se tu sv. Wolfgang s českou zemí velmi dojemně. Naposledy se rozhlédl po širém okolí, vystoupil na veliký skalní balvan, v jehož skalní puklině zmizel čert, požehnal kraji a české zemi, která zřízením pražského biskupství odpadla od jeho diecése. V balvanu zůstal otisk jeho nohou a malý důlek od biskupské berle. Věřící, zejména z Bavor, sem pak putovali, líbali otisky nohou, dotýkali se otisků berle a rukama si potírali oči, věříce, že budou uzdraveni a uchráněni před očními nemocemi. U otisků neznámý hieroglif svědčí  o tom, že kámen byl asi starý obětní kámen pohanský.

Další legendy o sv.Wolfgangovi
- v biskupství byl dopaden zloděj, který ukradl záclonu. Byl předveden před biskupa Wolfganga, který měl rozhodnout o trestu. Ten, když zjistil, že zloděj kradl kvůli velké nouzi, místo trestu ho naopak obdaroval.
- když byl blízký kostel sv.Wolfganga na rozkaz císaře Josefa II. zrušen, odstranil z kostela chudenický farář malou dřevěnou sošku představující svatého Wolfganga, která byla u lidí velmi oblíbená. Když vezl tuto sošku do Prahy, faráře po cestě ranila mrtvice a na její následek zemřel.
- když sv.Wolfgang odcházel z Chudenic, zastavil se ve vesničce pod Výšenskem, kde se loučil s místními. Tato obec se dodnes jmenuje Lučice.

Patronace a ikonografie
   Svatý Wolfgang se stal patronem pastýřů, sochařů, dřevorubců, lodníků, tesařů, nevinně vězněných a je vzýván při rozličných nemocech (obrně, bolesti nohou, úplavici, zánětech kůže, mozkové příhodě, při hrozbě samovolného potratu či při neplodnosti). Je zobrazován se sekerou, biskupskou holí, knihou, kostelem, ďáblem či nápisem Post sex.

Dne 23.12.2015 byla keš obnovena, kvůli zničení té původní ale přemístěna. Nyní je keš ukryta 2m vlevo od původní schránky v kamenné skrýši. Do původní schránky se prosím nesnažte dostat, je prázdná!!!

      

Použitá literatura a zdroje :
Slavomír Ravik : O světcích a patronech, Levné knihy KMa, 2006
Josef Heyduk : Svatí církevního roku, Vyšehrad, 2001
Ernest Hello : V jednom společenství (životní příběhy světců), Vyšehrad, 2009
Rudolf Pfleider : Atributy světců, Unicornis, 1998
Ludvík Skružný : Atributy vybraných biblických postav, světců a blahoslavených, Městské muzeum v Čelákovicích, 1996
Catholica.cz - Sv.Wolfgang (http://catholica.cz/?id=4812)
Městys Chudenice (http://www.sumavanet.cz/chudenice/fr.asp?tab=snet&id=4562&burl=)
Turistika.cz - O cestě sv.Wolfganga do Čech (http://www.turistika.cz/cestopisy/o-ceste-sv-wolfganga-do-cech)

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Cevfghc oyvmr, cbhgavpr! Cbfingan zvfgn wfbh, imarf fr, ililfr cbuyrq. Nm anyrmarf an iepubyh zbuhgal fgebz, xgrel xqlfv arfy fpuenaxh zbh, cbqvirw fr bq arw 2 zrgel iyrib, hmevf xnzraabh fxelf, xgren gv cbxynq ilqn.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.