Skip to Content

<

Jääkauden merkit ja maankohoaminen

A cache by AtteAtomi Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/31/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Jääkauden merkit ja maankohoaminen

Olkiluodon Vierailukeskus sijaitsee Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella luonnonkauniissa paikassa merenrannalla. Vierailukeskus on kiinnostava kohde kaikenikäisille ja siellä vierailee vuosittain noin 15 000 henkilöä. Geokätkö on haettavissa Olkiluodon Vierailukeskuksen aukioloaikoina kesäkaudella (touko–syyskuu) joka päivä klo 10–20 ja talvikaudella (loka–huhtikuu) ma–pe 10–18, la–su 12–18.

Vierailukeskuksessa voit tutustua omatoimisesti Sähköä uraanista -tiedenäyttelyyn ja kesällä tämän lisäksi Voimaa luonnosta -havaintopolkuun. Polku kiertää noin kilometrin matkan metsässä ja meren läheisyydessä sivuten luonnonsuojelualuetta. Reitin varrella on infotauluja, joista saat tietoa Olkiluodon luonnon erityispiirteistä sekä alueella tehtävistä ympäristötutkimuksista. Havaintopolku sijaitsee Selkämeren kansallispuiston, Liiklankarin vanhojen metsien suojelualueen ja Natura-alueen läheisyydessä.Jääkauden vaikutukset ja maankohoaminen


Tämän maakätkön avulla voit tutustua jääkauden vaikutuksiin ympäristössämme. Asteroidin törmäys ajoi maapallon jäätiköitymiskierteeseen noin 65 miljoonaa vuotta sitten. Pohjoisen pallonpuoliskon viimeisin jääkausi (Veiksel-jääkausi) puolestaan alkoi noin 116 000 vuotta sitten. Parhaimmillaan tai pahimmillaan Olkiluodon alueen arvellaan olleen kilometrien paksuisen mannerjään alla. Se vapautui jäistä noin 11 000 vuotta sitten jääden kuitenkin vielä meren pinnan alle.

Hieman vajaa 1 000 vuotta sitten Olkiluoto nousi kokonaisuudessaan merestä ja saavutti lähes nykyisen muotonsa. Maa kohoaa länsirannikolla yhä noin seitsemän millimetriä vuodessa, ja tulevaisuudessa Olkiluodon ympäristö muuttuu laajalti vesijättö- ja suoalueeksi, ja edelleen sisämaaympäristöksi. Alla olevassa kuvassa on esitetty Olkiluodon alueen maaston kehitys vuoteen 12 020 asti.

Jääkaudet ovat jättäneet jälkensä myös kallion pintaan. Jääkauden vallitessa mannerjää vähitellen paksuuntuu keskiosistaan sinne satavan lumen seurauksena, aiheuttaen jään virtaamista keskiosista kohti jäätikön reunoja. Kilometrien paksuinen jää sekä jään alla kulkeutuvat maa-ainekset ovat edetessään synnyttäneet kallion pintaan erilaisia uurteita, murroksia sekä kouruja. Uurteista on määritettävissä jäätikön virtaussuunta. Koordinaatit johdattavat sinut havaintopolulla paikkaan, jossa kalliopinnassa on nähtävillä jääkauden jättämiä jälkiä.Tehtävät


Logataksesi kätkön sinun tulee selvittää alla olevat tehtävät ja lähettää vastaukset kätkön omistajalle joko sähköpostiosoitteeseen: atteatomi@gmail.com tai suoraan linkistä: Message this owner. Varusteet, joita tarvitset: säänmukaiset vaatteet, kompassi (tai kompassilla varustettu älypuhelin) ja kamera. Mukaan kannattaa ottaa myös kiikarit, jos haluat tiirailla alueen linnustoa. Logataksesi tämän maakätkön, selvitä vastaukset tehtäviin 1-3. Neljäs tehtävä on vapaaehtoinen. Kätkö on logattavissa vain lumettomana aikana.

  • Etsi kallion pinnasta jäätikön tekemät uurteet ja mittaa kompassilla uurteiden perusteella jäätikön kulkusuunta asteina. Voit käyttää apunasi kätköpaikalta löytyvää opastaulua kun määrität kumpaan suuntaan jäätikkö on mielestäsi uurteita pitkin kulkenut.
  • Nykyisin Olkiluodon korkein kohta sijaitsee 17,5 metriä merenpinnan yläpuolella, laske minä vuonna Olkiluodon saaren korkein kohta on noussut merestä kun maankohoamisen nopeudeksi oletetaan 7 mm vuodessa.
  • Selvitä kätköpaikalta löytyvien tietojen perusteella minä vuonna merenpinta on ollut kätköpaikan kalliopaljastuman yläosan tasossa. Laske kyseisen pisteen laskennallinen korkeusasema hyödyntäen vuosilukua sekä tehtävän 2 tietoja & ratkaisua.
  • Liitä valokuva sinusta tai gepsistäsi todisteeksi vierailustasi (vapaaehtoinen tehtävä).
Sinun ei tarvitse odottaa loggauslupaa, mutta puutteelliset loggaukset tullaan poistamaan.

Mukavia hetkiä Olkiluodon kuvankauniissa luonnossa!Lähteitä/References

Posiva 2013. Safety Case for the Disposal of Spent Nuclear Fuel at Olkiluoto - Terrain and Ecosystems Development Modelling in the Biosphere Assessment BSA-2012. Posiva Report 2012-29. Posiva Oy, Eurajoki, Finland.
Ikonen, A.T.K., Lipping, T. 2011. Proceedings of a Seminar on Sea Level Displacement and Bedrock Uplift 10-11 June 2010, Pori, Finland. Working Report 2011-07, Posiva Oy, Eurajoki, Finland.
Pohjola, J., Turunen, J., Lipping, T., Ikonen, A.T.K. 2014. The Estimation of Future Surface Water Bodies at Olkiluoto Area Based on Statistical Terrain and Land Uplift Models. Working Report 2014-11, Posiva Oy, Eurajoki, Finland.
Haavisto-Hyvärinen, M., Kutvonen, H. 2007. Maaperäkartan käyttöopas. Geologian Tutkimuskeskus, Espoo, Finland.


Impact of Ice Age, and land uplift

Olkiluoto Visitor Centre on the Olkiluoto nuclear power plant site is situated by the sea on a location of great natural beauty. The Visitor Centre is an interesting place for visitors of all ages and welcomes about 15000 people every year. The geocache is accessible during the opening hours of the Olkiluoto Visitor Centre: in the summer season (May–September), every day between 10–20 and in the winter season, Monday to Friday between 10–18, Saturday to Sunday between 12–18.

Visitors can browse through the Electricity From Uranium exhibition at the Visitor Centre, and in the summer time also explore the Power From Nature observation trail at their own leisure. The observation trail, which is about 1 km long, runs in the forest and near the shore along the boundary of a nature conservation area. Information signs along the trail provide facts about the special features of the nature on the island of Olkiluoto as well as about environmental research carried out in the area. The observation trail is located in the vicinity of the Bothnian Sea National Park and the Natura conservation area.Impact of Ice Age, and land uplift


This earthcache gives you an opportunity to learn about the impact of Ice Age on our environment. An asteroid hitting the Earth some 65 million years ago triggered a glaciation cycle. The last Ice Age in the Northern Hemisphere (the Weichselian Ice Age), on the other hand, started about 116 000 years ago. At best, or at worst, Olkiluoto region is estimated to have been covered by an ice sheet that was several kilometres in thickness. The ice sheet disappeared about 11 000 years ago, but the area still remained underwater.

A little under 1 000 years ago, the island of Olkiluoto rose above the sea in almost its present form. Land uplift still continues on the west coast at a rate of ca. seven millimetres a year, and in the future, extensive areas round Olkiluoto will become alluvial and marsh land and then finally turn into inland areas. The Figure below presents the evolution of the terrain in Olkiluoto until the year 12 020.

Ice Ages have also left their mark on the rock surface. During an Ice Age, the ice sheet becomes gradually thicker in the central parts as a result of snow accumulating there, and this causes the ice to flow from the centre towards the edges of the glacier. The movement of the several kilometres thick ice and the soil carried under the ice has caused various striae, fractures and grooves on rock surfaces. The striae show the flow direction of the glacier. Follow the coordinates and they will take you to a point on the observation trail where marks made by the Ice Age can be seen on the rock surface.Tasks


In order to log the cache, you need to work out answers to the following questions and email them to the cache owner to atteatomi@gmail.com or directly via link: Message this owner. The equipment you need includes clothing according to the weather, a compass (or a smartphone with a compass) and a camera. Also bring your binoculars, if you want to do some birdwatching. To log this cache, complete tasks 1-3. The fourth task is voluntary. This cache can only be logged when there is no snow on the ground.

  • Find the striae made by the glacier on the surface of the rock and use your compass to determine on the basis of the striae the flow direction of the glacier in degrees. The info board at the cache will help you work out the direction in which you think the glacier has moved along the striae.
  • At present, the highest point of the Island of Olkiluoto stands 17.5 metres above sea level; calculate the year in which the highest point of Olkiluoto rose above sea, when the assumed rate of land uplift is 7 mm per year.
  • Determine on the basis of the information provided at the cache what year the sea level was at the height of the upper part of the exposure of rock at the cache. By combining this information with the result and numbers given in question 2, define the theoretical elevation of the outcrop.
  • You can also send a selfie with the cache log as evidence of your visit (optional task).
You don't have to wait for a logging permission, but any incomplete logs will be deleted.

Enjoy your visit in the beautiful environment of Olkiluoto!

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

177 Logged Visits

Found it 176     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 86 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.