Skip to content

Severka IX. - Vodopady Jizerskych hor Mystery Cache

Hidden : 08/10/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Série keší Severka vznikla pro zpříjemnění pobytu geohostů naší Chalupy Severky. Jedná se o 13 mystery keší, které mají za úkol seznámit Vás s místy v blízkém okolí, které rozhodně stojí za návštěvu.VODOPÁDY JIZERSKÝCH HOR

Jizerské hory se řadí díky svému neobvyklému tvaru mezi nejdeštivější místa v České republice. Nepropustné podloží zde dalo za vznik vlhkým půdám, vrchovištím a temným rašelinným tůním. Horské bystřiny se po vydatných srážkách rychle plní vodou, hučí a řítí se prudce dolů po strmých kaskádách působivých vodopádů, nad nimiž se do výše zvedají skalní masívy. Nechte se na chvíli unést proudem divokých horských potoků, hlodajících svá koryta do tvrdé žuly, a krásou jejich vodopádů.


Arnoltický vodopád

Kaskádovitý vodopád na Arnoltickém potoce se nachází nedaleko od místa kde žlutá turistická trasa přechází přes tento potok.
Výška: 3 metry --- Průtok: 25 l/s --- Mohutnost: 75 m*l/s


Bílá Desná

Bílá Desná je horská říčka turisticky proslavená protrženou přehradou. Vodopády se nachází 300 metrů za poslední budovou městečka Desná. Říčka zde pod jezem překonává 50 metrů dlouhý úsek na pevné skále. V horní části jsou jen menší kaskády, které jsou zakončeny prvním vodopádem o výšce 2 metry. Po 20 metrech je celý skalnatý úsek je zakončen hlavním vodopádem o výšce 2,5 metru.
Výška: 2 m horní a 2,5 m spodní --- Průtok: 500 l/s --- Mohutnost: 1000 a 1250 m*l/s


Vodopád Bílé Smědé

Třímetrový vodopád na spodním toku Bílé Smědé je přístupný z modré turistické značky, která vede z Smědavy na Čihadla.
Výška: 3 metry --- Průtok: 100 l/s --- Mohutnost: 300 m*l/sVodopády Černé Desná

Černá Desná pramení východně od hory Jizery. Na svém relativně krátkém toku nabere velké množství vody díky vysoké odtokovosti Jizerských hor. Výtok z přehrady Souš je regulovaný a velká část vody je odkloněna mimo koryto. I přesto má Černá Desná pod přehradou, kde začíná nabírat velký sklon, mimořádný průtok, který se pohybuje kolem 500 litrů/s. Při takto velkém průtoku je na Černé Desné jeden z nejvyšších vodopádů v Jizerských horách.
První vodopád se objevuje 100 od místa, kde se k říčce připojí červená turistická trasa. Další vodopád je o 30 metrů dále v místě kde se proud rozděluje na dvě hlavní části. Po mnoha kaskádách a menších vodopádech v následujících 200 metrech se říčka zklidňuje. Další výrazný stupeň se objevuje až po 750 metrech. Je zde esovitá skluzavka, zakončená vodopádem vysokým 3 metry. Skluzavka plynule přechází ve vodopád, který je sám o sobě částečně ukloněný. Vedle vodopádu je vidět učebnicově dokonalý obří hrnec u průměru 60 cm, podle kterého dostal vodopád jméno - Hrncový vodopád.
Deset metrů za kaskádou se objevuje hrana Bukového vodopádu. Jedná se o druhý nejvyšší vodopád na Černé Desné. Pod velkým vývařištěm Bukového vodopádu (15x10m) začíná úsek mnoha kaskád, který je dlouhý více než 50 metrů. Kaskády jsou na pevné skále, některé i na balvanech, a mnohé se svou výškou blíží vodopádům. Po dalších 50 metrech se ze skalního podloží stává jedna mohutná plotna dlouhá přibližně 40 metrů. Ta na svém konci postupně začíná klesat a přechází v nejvyšší vodopád Černé Desné - Dlouhý vodopád. Další plotna se objevuje po 100 metrech. Je dlouhá 40 metrů a je zakončená Plotnovým vodopádem. Po několika menších kaskádách se tok Černé Desné zklidňuje. Kolem říčky vede červená turistická trasa a vodopády jsou z ní poměrně dobře přístupné.


Vodopády Černého potoka

Na severním svahu Jizerských hor jsou ty nejdivočejší soutěsky v České republice. Ve dvou z nich vede turistická cesta, kromě Černého Štolpichu je to i Černý potok.
Pod kótou 900 m.n.m. začíná vodnatý Černý potok nabírat na strmosti. Mezi žulovými balvany v korytě se objevují první kaskády. První výrazný vodopád se objevuje ještě před začátkem hranice NPR Jizerskohorské bučiny u kóty 860 m.n.n. Další vodopád se objevuje po několika desítkách metrů. Hlavní část vodopádu je však stále tvořena balvany.
Na kótě 800 m.n.m. jsou v rychlém sledu za sebou tři velmi fotogenické pravé vodopády. Další vodopád následuje za nimi. Posledním v trojici je dvoumetrová skluzavková kaskáda, za kterou se Černý potok začíná pozvolna zužovat. Pod tímto vodopádem se objevuje zřejmě nejvyšší vodopád na Černém potoce, vysoký téměř 10 metrů. Po několika metrech se objevuje další zajímavý vodopád. Tři balvany se zaklínily mezi dvě skalní stěny a vznikla jakási střecha nepravé jeskyně, kterou protéká vodopád. Třicet metrů za tímto vodopádem začíná klesání k horní hraně nejznámějšího a nejfotografovanějšího vodopádu Černého potoka. K němu už je přístup celkem snadný. Pod hlavním vodopádem je ještě několik menších kaskád až vodopádů.


Červený vodopád

Půl kilometru od známé Jedlové je v Josefově dole menší potůček, na kterém je několik vodopádů. První vodopád se nachází v místech, kde potok začíná výrazně nabírat strmost a vznikl na suti balvanů. Hlavní vodopád se nachází o 100 metrů níže na pevném skalním podkladu. Potok se nad vodopádem rozděluje a tak má vodopád jen poloviční průtok. Potok pod vodopádem teče velmi strmě a překonává řadu nepravých kaskád, další skutečný vodopád je až těsně u silnice.
Hájený potok

Kolem Hájeného potoka vede žlutá turistická cesta z Bílého potoka na Paličník. Na středním toku se Hájený potok prodírá skalní soutěskou a vytváří řadu kaskád a vodopádků. Nejvýraznější kaskádovitý vodopád má výšku přibližně 2 metry.
Výška: 2 m --- Průtok: 100 l/s --- Mohutnost: 200 m*l/s


Jedlová

Vodopády jedlové patří mezi nejatraktivnější turistické cíle Jizerských hor. Není divu, nejvyšší stupeň vodopádů na Jedlové je vysoký 5 metrů a při průtoku 200 litrů za sekundu nabízí skutečně atraktivní podívanou. Kouzlo vodopádu umocňuje téměř dokonale svislý profil.
Kolem Jedlové vede naučná turistická trasa z Josefova Dolu. Nad hlavním vodopádem se nachází několik kaskád. Nepřesahují však výškou ani 1 metr. Hlavní vodopád má jasně definovanou přepadovou hranu, na které se rozděluje do dvou ramen.
Ty jsou od sebe vzdálena přibližně 4 metry, pravé rameno je o něco vodnatější. Díky svislému profilu skalního podkladu vodopádu, vytváří vodopád ukázkovou parabolu. Vodopád je vysoký 5 metrů. Dvanáct metrů pod ním je další stupeň, který nemá tak výraznou přepadovou hranu a navíc se v jeho spodní části hromadí kameny. Jeho výška je 3 metry. Šest metrů pod druhým stupněm je třetí stupeň, který má výšku 4 metry. Celkově druhý a třetí stupeň překonávají výšku 7 metrů na přibližně stejné délce. Všechny tři stupně pak překonávají více než 13 metrů na necelých dvaceti metrech.
Další zajímavé místo se nachází až po 600 metrech nad Pekelnou tůní. Je zde dvoustupňový vodopád s malou plotnou o celkové výšce 2,5 m. Po 50 metrech se objevuje čtyřmetrový vodopád v Pekelné tůni. Další stupeň je zhruba o 100 metrech níže. Voda překonává 3 metry vysoký skalní schod skluzavkou se zhruba 30 stupňovým sklonem. Část vody se však od hlavního proudu odděluje a padá ze skalního schodu téměř svisle ve dvou vodopádech. Poslední vodopád na Jedlové je po zhruba 50 metrech, překonává 4 metry vysoký schod se sklonem přibližně 60°.


Jelení potok

Jelení potok pramení u Černé hory a nad Josefovým dolem se vlévá do Kamenice. Kilometr a půl před ústím začne prudce klesat. Objevuje se první, 15 metrů dlouhá, žulová plotna. Několik metrů za ní se objevuje první vodopád. Jeho výška je 2 metry. Brzy následuje další vodopád, který je zanesený zbytky dřeva po těžbě. Vodopád je vysoký přibližně 1,5 metru. Pod ním jsou ještě dva výraznější stupně vysoké také 1,5 metru.
Třetí vodopád je o pár metrů dále. Je nejvýraznější a je vysoký 2 metry. Jelení potok se dostává z mýtiny do lesa. Tam je za menší kaskádou plotna ukončená svislým stupněm. Následuje řada menších kaskád a po 100 metrech přichází výrazně ukloněná plotna. O 15 metrů dále je další plotna, která je zakončená svislým stupněm vysokým 1 metr. O 200 metrů dále je ještě několik špatně přístupných kaskád zavalených kmeny stromů.


Kaskáda na Jeřici

Kaskáda na Jeřici, u Oldřichova v Hájích, nemá příliš velký sklon (zhruba 20°), nejedná se tedy o vodopád, je však velmi atraktivní, zvláště při vyšším stavu vody.
Výška: 5 metrů --- Průtok: 750 l/s --- Mohutnost: 150 m*l/s


Vodopád Jizery

Vodopád Jizery, také vodopád u Cutisinu podle bývalé továrny, není příliš vysoký. Spolu s vodopádem Ostravice je to však jeden z nejvodnatějších vodopád u nás. Průměrně jím ročně protékají téměř 3 kubíky vody za sekundu. Část vody ubírá elektrárna v bývalé továrně. Vodopád proto vynikne při vyšších stavech vody, kdy se voda valí i přes okolní svislejší stěny skalního podloží. Vodopád leží na hranici mezi Krkonošským národním parkem a CHKO Jizerky. Je dobře přístupný ze silnice při levém břehu.


Malý Štolpich

Kaskádovitý tok Malého (nebo také Bílého) Štolpichu vytváří několik vodopádů. Často fotografovaný je metrový vodopád na spodním toku, ale je zde také poměrně vysoký vodopád na horním toku potoka v kamenné suti.
Výška: 3 metry --- Průtok: 70 l/s --- Mohutnost: 210 m*l/s


Velký Štolpich

Vodopád Velký Štolpich se nachází na Sloupském potoce na severním svahu Jizerek. Potok překonává skalní stěnu vysokou přibližně 30 metrů a vytváří několik vodopádů a kaskád. Největší vodopádový stupeň má výšku 5 metrů. Ve skutečnosti se tedy nejedná o třicetimetrový vodopád, bývá však za takový obecně považován. Kolem vodopádu vede červená turistická značka z Hejnic na Holubník.
Výška: 30 metrů --- Průtok: 80 l/s --- Mohutnost: 2400 m*l/s


Pro získání finálních souřadnic vyřešte jednoduchý test a dosaďte do vzorce:

A: Vodopád, jehož tok je proslaven protrženou přehradou:
- Arnoltický vodopád (8)
- Bílá Desná (7)
- Jedlová (6)

B: Kterému se říká u Cutisinu:
- Červený vodopád (3)
- Vodopád Jizery (0)
- Hájený potok (1)

C: Jaký vodopád se nachází na Sloupském potoce:
- Velký Štolpich (7)
- Kaskáda na Jeřici (8)
- Jelení potok (9)

D: Kde je možné vidět Hrncový vodopád:
- Vodopád Bílé Smědé (3)
- Bílá Desná (5)
- Vodopád Černé Desné (7)

E: Vodopád, jehož tok pramení u Černé hory a nad Josefovým Dolem se vlévá do Kamenice:
- Jelení potok (9)
- Hájený potok (8)
- Jedlová (7)

F: Vodopády, které patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle Jizerských hor:
- Kaskáda na Jeřici (7)
- Vodopád Bílé Smědé (5)
- Jedlová (3)


N 50° 45. ABC, E 015° 11. DEF


Keš opět řádně zamaskujte! V případě potřeby využijte fotohint.

Info pro notorické a vyžívající se kritiky: Keše jsou umístěné v místech, kde je většinou spoustu skalek, stromů a téměř žádný výhled na nebe, takže je celkem logické, že signál dost lítá. Z toho důvodu je u každé keše fotohint. Dále má série za úkol Vás s těmito místy seznámit, nikoli Vás na ně přivést, jelikož téměř všechna místa již několik svých keší má. Zkuste si proto místo zbytečného remcání užít okružní procházku.

Šťastný lov


Additional Hints (Decrypt)

cbq xberarz fzexh, xbhfrx mn oeímbh xbyzb x prfgr, ivm sbgbuvag

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)