Skip to content

This cache has been archived.

elgarsv: Slēpnis tika arhivets.

More
<

Ērgļu klintis 1

A cache by elgars valgis, gundarsv Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/21/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV] Slēpnis ir tradicionāla izmēra kārba ar tradicionālu saturu! :-)
[ENG] Cache itself is traditional size plastic box with traditional items! :-)


Starp Cēsīm un Silguldu stiepjas augšdevona karbonātiežu izplatības robeža; dienvidaustrumos no tās uz Gaujas un Amatas svītas smilšakmens un māla slāņkopām uzguļ Pļaviņu svītas dolomīts, kura virsa te atrodas apmēram 80 - 100 m vjl. Dolomīta mala pie karbonātiežu izplatības robežas paceļas līdz 50 m augstāk par smilšakmens virsu, veidojot kāpi, kas vietām labi saskatāma arī virsas reljefā. Šo dolomīta pacēlumu izrobojusi un saposmojusi ledāja ārdošā darbība un kušanas ūdeņi. Gaujas senleja, sākot ar Raunas ieteku, pagriežas uz dienvidrietumiem un virzās gar minētās upes piekāji; līkumojot senleja vietām pienāk tai tuvu, vietām attālinās. Siguldas apkaimē senleja izlauzusies cauri dolomīta malas ziemeļu atzaram, atstājot labajā krastā izolētu dolomīta pacēlumu - Krimuldas plāksni. Pamatiežu virsas augstums uz šī palikšņa pārsniedz 80 m vjl.

Starp Cēsīm un Siguldu Gaujas senlejas nogāzes saposmo biezs gravu tīkls un daudzas dziļas un šauras Gaujas pieteku ielejas. Sevišķi izrobots ir ielejas kreisais krasts, kas pakļauts no tuvējās Vidzemes augstienes pieplūstošo ūdeņu darbībai. Iepretim Cēsīm ielejas sāngravas ir īsas, stāvas, lielākoties aprimušas un senleja nav plata. Sākot ar Amatas ieteku, gravu saposmojums pastiprinās.

Between Cesis and Upper Devonian carbonate Silguldu stretching the limits beyond; southeast of the river Gauja and Amata sandstone and clay embedded close uzguļ Pļaviņu suites dolomite, whose husband is working there for about 80 to 100 m above sea level. Dolomite at the edge of the carbonate limits the spread rises to 50 m above the sandstone surface, creating a cemetery in prominent places of the surface relief. The dolomite elevation glacier carved and saposmojusi deflation and melt water. Gauja valley, from the Raunas estuary, turns to the southwest and is moving along the said river piekāji; weaved valley places comes close to it, in some places more distant. Sigulda valley neighborhood are breaking through the edge of the northern branch of dolomite, leaving the right side of dolomite isolated elevation - Krimuldas plate. The bedrock surface height on the palikšņa more than 80 m above sea level.

Between Cesis and Sigulda Gauja valley slopes saposmo dense network of ditches and numerous deep and narrow tributary valley of the Gauja. In particular, a jagged valley left bank of the subject from the nearby highlands in Vidzeme the incoming water activities. Cēsis Valley sāngravas are short, steep, mostly subsided and the valley is not wide. From the Amata River mouth gully saposmojums worse.

Additional Hints (Decrypt)

mrz xbxn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.