Skip to content

<

Ganu zēns

A cache by wertigo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/26/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LAT] Mangaļsalas baterijas
 ilgākā
 laika
posmā 
cēlušas 
vāciešu,
zviedru 
un 
krievu 
armijas. 1912.gadā 
tika 
uzsākta vairāku fortu būve Mangaļsalā ,
kad
 uzcēla
 divus 
fortus
 ar
 254
mm lielgabaliem, sešus fortus ar 152 mm lielgabaliem un trīs fortus ar 138mm. Katrā 
no
tiem
uzstādīja
 2 lielgabalus. 
Mangaļsalas 
bateriju 
sistēma 
sastāv 
no
vairākām 
daļām 
un 
atrodas 
samērā 
plašā 
teritorijā.
 Atsevišķas 
no
 tām
šobrīd 
ir 
nepieejamas.

Galamērķa baterija tika pabeigta 1912.gadā un teika stāsta, ka ap pirmā pasaules kara laiku (precīzs laiks nav zināms), kad armija bija atkāpusies, kāds gans atrada šo bateriju. Nezinādams par tanī atrodamiem munīcijas krājumiem, gāja bateriju apsakatīt izmantojot lāpu. Tā aizdedzinādams šaujampulvera un munīcijas krājumus, uzspridzināja visu bateriju. Sprādziens bijis dzirdams vairāku kilometru attālumā.

NAV nepieciešams līst zem un uz nestabilām atlūzām, apdraudot savu veselību. Lūgums visu atstāt kā bija.

[ENG] Mangaļsalas batteries over a long period of time has been built by German, Swedish and Russian army. In the 1912 a number of forts were built in Mangalsala. Two forts built for the 254mm cannons, six forts for the 152mm cannons and three forts for the 138mm cannons. In each of those two cannons were installed. Mangaļsalas battery system consists of several parts and is placed relatively wide area. Some of them now is inaccessible.

Destination battery was completed in 1912, and legend says that around the time of the First World War (the exact time is not known), when army had departed, a cattleman found the battery. Not knowing about stocks of ammunition in it, went through a battery with a torch. It set fire to the gunpowder and ammunition and blew up all the battery. The explosion was heard several kilometers away.

THERE OS NO NEED to sneak under and on unstable debris and endanger your health. Please leave everything as it was.

Additional Hints (Decrypt)

[LAT] Mrz fyvvcnn
[ENG] Haqre fynagvat

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.