Skip to content

<

Rinnleiret militærleir - NDR

A cache by brotmo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/01/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Rinnleiret leir
Rinnleiret har sannsynligvis vært brukt til øvingsområde for kavaleri helt fra 1600-tallet, men den første permanente leiren ble ikke etablert før på midten av 1800-tallet. Nordenfjeldske Dragonregiment ble etablert i 1701 med standkvarter på Steinkjersannen fram til 1894 da dette ble flyttet til Rinnleiret.


Leirområdet har i hovedsak bebyggelse fra 3 perioder, siste halvpart av 1800-tallet, like før og under okkupasjonsårene under 2. verdenskrig og i 1980-årene. Telthusa var eldre, først nevnt tidlig på 1800-tallet, men ble flytta til nåværende plass i 1890-åra.

Kort historisk tilbakeblikk
Det har vært øvelsesområde for dragoner ved grensa mellom Levanger og Verdal fra 1696 til 1995. Det området som først er nevnt, er et område ved Skånes. Tidlig på 1700-tallet ser det ut til at øvelsene er lagt til Rinnleiret.

Fastere etablert militærleir på Rinnleiret kom etter 1820. Forsvaret leide da arealene fra Nedre Rinnan gård og flere småbruk i området. I tida etter ble det bygd leir ved Tistelberget. Denne leiren kunne forlegge 100 mann, resten måtte forlegges privat. Det kunne dreie seg om resten av 2 eskadroner, til sammen 6-700 mann. Telthusa som ble flyttet i 1890-åra er først nevnt i den sammenhengen. Telthus var lager for telt og annet fellesutstyr, og ble vanlige over heile landet etter at kong Fredrik IV solgte kirkene i 1723-29. De hadde vært oppbevaringssted for slikt utstyr før.
Den store utbyggingen foregikk fra 1890-årene fram til 1912. På grunn av det spente forholdet til unionspartneren Sverige, hadde landet etablert en sterk hær, flåte og gode kyst- og grensebefestninger. De gamle telthusene som hadde stått nord for nåværende E6 ble flyttet til det nye leirområdet og det ble bygd forlegningsrom, staller, sykestall, formagasin mv. Leiren må ha hatt stor betydning bak den fronten som var dannet med forsvarsanleggene inne i Verdalen. Etter unionsoppløsningen måtte grensebefestningene flyttes. Festningsverkene ved Vaterholmen ble et stort satsingsområde i åra etter unionsoppløsningen. Alt dette viste seg å være unødvendig i forholdet til Sverige, men det bidro til at landet hadde et sterkt nøytralitetsvern under den første verdenskrigen.
I 1939 kjøpte Forsvaret Svedjan gård som utvidelse av området. Situasjonen ute i Europa var i ferd med å føre til revurdering av forsvaret mot slutten av 1930-åra. I 1936/37 ble de første pansrete kjøretøya demonstrert på Rinnleiret, utstyr som etter hvert kom til å avløse hesten i kavaleriet.

Øvelsene foregikk i hovedsak i sommerhalvåret bortsett fra detasjementsøvelser (øvelser med mindre styrker) fra tidlig i mellomkrigstida. I 1915 og 1937 var det større vinterøvelser.

Regimentet møtte Armfeldts soldater i 1718, og under Napoleonskrigene gjorde regimentets dragoner innfall inn i Jämtland i 1808. Under Verdalsraset i 1893 deltok soldater fra regimentet aktivt i redningsarbeidet. I 1905 var regimentet på plass ved grensen mot Sverige i tilfelle svenskene skulle motsette seg unionsoppløsningen. I april 1940 kom regimentet i kamp med tyske styrker på Innherred.
 
2. verdenskrig
I april 1940 ble det mobilisert regimentstab og 7 eskadroner, i alt 1268 mann. Styrken var i kamp i Verdal. 3 av regimentets soldater falt under kampene. Mange av regimentets soldater fortsatte kampen ute og heime. Ved nedleggelsen av leiren 13. mai 1995 ble det avduket en minneplate over de falne.

Etterkrigstiden

NATO radiostasjon kom i drift i 1959, med 3 store master på 150m høyde, og var selve ryggraden i Sjøforsvarets kommunikasjon med marinefartøyene som hele etterkrigstiden patruljerte Norskekysten på utkikk etter fiendtlig aktivitet fra vår store nabo i øst. Etter at den kalde krigen var over, ble forsvarets behov for denne stasjonen mindre og langbølgesenderen inne i sambandsbunkersen ble stum allerede 1. april 2006. Selve mastene fikk stå til 2009

Dragonregiment 3 ble nedlagt i 1995. Ved nedleggelsen sto de fleste av bygningene intakt, og Rinnleiret var en av de best bevarte kavalerileirene i Europa. Deler av den gamle leiren ble derfor fredet. Leiren dekket et område på 186 daa i 2004, da Levanger kommune kjøpte leiren. Det er i dag ingen militær aktivitet i leiren.


NB! Cachen er ikke på de oppgitte koordinatene!

For å finne koordinatene til cachen må du ta utgangspunkt i de oppgitte koordinatene - og når du enten har funnet cachen, eller gitt opp letingen etter den på tanksen :-), kan du ta utgangspunkt derfra og se for deg at denne skyter et skudd i retning 290,77 grader og en distanse på 241m. Der vil du finne denne cachen.
The cache is not located at the given coordinates. You have to start at the given coordinates and walk a distance of 241 meters in a bearing of 290,77 degrees to locate the cache.

Additional Hints (Decrypt)

haqre, uwøear/haqre, pbeare

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.