Skip to content

<

Krzywa Góra nad Drzewiastym Bagnem (Schiefe Berg)

A cache by HighlanderPL Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/02/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Schiefe Berg over Luttjes Moor on old Messtischblatt map (1891)

PL POLSKI OPIS

Miejsce

W Lesie Kołobrzeskim oprócz prastarych dębów, prostych po horyzont dróg oraz licznych moczarów można znaleźć również Krzywą Górę. Jest to najwyższe wzniesienie w okolicy, sięgające aż 33 m.n.p.m. Z właściwego, zalesionego szczytu rozciąga się widok na Drzewiaste Bagno. W jego pobliżu, na niższym szczycie znajduje się również poniemiecki punkt osnowy geodezyjnej (przewrócony niemiecki słup i nowy słupek polski), widoczny na mapach topograficznych . Za czasów niemieckich góra nazywała się Schiefe Berg, a bagno Luttjes Moor. Ciekawostka dla miłośników map: uważana za bardzo dokładną mapa topograficzna Messtischblatt z 1891 roku pokazuje mocno zniekształcony układ góry, sugerując że punkt osnowy jest na głównej kulminacji. Nowsza mapa udostępniona na Geoportalu jest w tym przypadku niezastąpiona.

* Messtischblatt - niemiecka mapa topograficzna w skali 1:25000, charakteryzująca się bardzo wysoką szczegółowością i nadzwyczajną dokładnością odwzorowania topografii terenu. Messtischblatty wydawane były od schyłku XIX wieku do 1944 roku. Są jednym z najlepszych źródeł informacji na temat przeobrażania się przestrzeni, które zaszły w przyrodzie przez ostatnie 120 lat. Portal Polskie Zamki umożliwia jednoczesne nałożenie mapy Messtischblatt na mapę Google i satelitarną, i sterowanie poziomem przezroczystości.

Skrytka

Jest to szybki offsetowy multak. Współrzędne zaprowadzą Cię pod opisany powyżej punkt osnowy geodezyjnej. Właściwy pojemnik znajduje się 22 metry obok na azymut 60 stopni. Jak już znajdziesz skrytkę zapraszam na główny szczyt aby obejrzeć sobie panoramę Drzewiastego Bagna - waypoint jest załączony do skrytki.


Krzywa Gora above Drzewiaste Bagno on new Polish map (1980)

EN ENGLISH DESCRIPTION

The place

In Las Kolobrzeski (Kolberger Stadtwald) besides ancient oaks, long straight roads and numerous marshes You shall also find Krzywa Góra (Schiefe Berg). It is the highest hill in the area, reaching 33 meters above sea level. From the highest summit You can see panorama of the Drzewiaste Bagno (Lutjes Moor). Close to the summit, there is a lower top with former German geodetic point (German pillar is knocked down because a new Polish pile was installed). You can see it on topographic maps. At the german times this mountain was called Schiefe Berg, and swamp was known as Luttjes Moor. Interesting for fans of old maps: Messtischblatt* dated 1891, considered to be very accurate topographic map, shows a strongly distorted mountain, suggesting that the geodetic point is on the main summit. A newer Polish map available for Geoportal in this case is more accurate.

* Messtischblatt - German topographic map in scale 1:25000, characterized by a very high detail and the extraordinary accuracy of mapping the topography. Messtischblatt have been introduced since the late XIXth century to 1944. They are one of the best sources of information on a space transformation that occurred in nature for the last 120 years. Portal Polish Castles enables the simultaneous imposition of the map Messtischblatt on a Google map and satellite, controlling the level of transparency.

The cache

It is a really fast offset multicache. The initial coordinates will lead you into the above-described old geodetic point. Final container is just 22 meters away, on the azimuth of 60 degrees (use compass). Once you find the cache I invite you to reach the main summit to view a panorama of the Luttjes Moor - the waypoint is attached to the cache.

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

[PL] Avfxb
[EN] Ybj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.