Skip to content

Kosicki hasici Traditional Geocache

Hidden : 05/06/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keska je v blizkosti popisovanej budovy.


Košickí hasiči

 

Táto keška je venovaná všetkým hasičom a záchranárom, ktorí pomáhajú zachraňovať naše životy a majetky.

 

 

Začiatky pokusov o vytvorenie nejakej organizovanej  požiarnej ochrany na území Košíc siahajú do roku 1563, keď po ďalšom katastrofálnom požiari bol vydaný artikul, ktorý nariaďoval trubačom a strážnikom aby vo dne a v noci konali stráž na veži kostola. Ďalší artikul z r. 1790 obsahuje zaujímavé zdôvodnenie potreby finančných prostriedkov na ochranu pred požiarmi: „Pretože mesto potrebuje väčšiu sumu peňazí na kúpu dvoch hasičských striekačiek, teba ich inkasovať od nových obyvateľov a od tých, ktorí neodovzdali nádoby na hasenie požiarov v minulých rokoch“.

Okrem artikulov vydávalo mestské zastupiteľstvo aj požiarne štatúty, hlavne v rokoch 1568, 1732, 1816, 1823, 1834 a 1844.

Požiarnu ochranu pred založením dobrovoľného hasičského spolku mali na starosti košické cechy. Na území mesta Košíc už v r. 1668 Košický vojenský veliteľ vydal nariadenie, ktorým ukladá strhnúť všetky drevené komíny a nahradiť ich kamennými. Pre mesto Košice a okolie Úrad mestského kapitána v Košiciach vydal na základe rozkazu mestskej rady dňa 10. decembra 1823 nariadenie o hlásení požiarov, ktorý  presne označil, kto má aké povinnosti. Pomenoval osoby, ktoré boli zmocnené dávať rozkazy a povely. Presne popísal povinnosti členov cechu. Požiarny poriadok podľa mena vymenúva veliteľov jednotlivých skupín a ich náhradníkov, ktorým sú podriadené cechy poslušnosťou. Na košickom mestskom dome sa nám zachoval iba požiarny poriadok z r. 1844, v nemeckom a maďarskom znení. Ako každý požiarny poriadok i tento v prvom rade kládol dôraz na to, aby sa požiaru pokiaľ možno predišlo.

História vzniku požiarnej ochrany v Košiciach siaha až do r. 1872, keď vznikol  19.10.1872 pod číslom 33.229 prvý Hasičský spolok. Mesto vyčlenilo finančné prostriedky na prvých štyroch platených hasičov (členov bolo 159, z toho 75 striekačníkov, 55 lezcov, 28 dozorcov a samozrejme 1 trubač).  Takisto mesto dalo hasičom k dispozícii sklad s potrebným zariadením. Za kasáreň im určilo Vancsayov dom na Kováčskej ulici č. 9. Tam  na prvom poschodí dostal bezplatný byt veliteľ Ganzer Eduard.

V roku 1875 bolo v meste už sedem platených hasičov. Od 1. januára 1898 vstúpil do platnosti dlho očakávaný požiarno- bezpečnostný štatút. Od roku 1901 už mali zakúpený prvý trojposchodový rebrík. V roku 1924 počet profesionálnych hasičov dosiahol počet 26 mužov.

Košický spolok napriek svojmu úspešnému rozkvetu zápasil s takmer neriešiteľným problémom, a to s umiestnením novej a svojimi rozmermi podstatne väčšej techniky. Šťastie však prialo trojici obetavých funkcionárov – Ružičovi, Blanárovi, Vukovičovi, ktorým sa podarilo presvedčiť mestských predstaviteľov o nutnosti novej hasičskej stanice. Mestské zastupiteľstvo odhlasovalo potrebný náklad na stavbu. Bol prijatý projekt “Červený kohút“. Novú budovu hasiči prebrali 21.júla 1928. Je to budova na dnešnej Požiarnickej ulici.

 

 

 

Dnes má táto budova 86 rokov. Na budove sa nachádzajú ešte pôvodne vráta, ktoré boli určene pre konské záprahy. Budova bola kompletne zrekonštruovaná v rokoch 2005 až 2007.

 

Od 01.04.2002 prešiel bývalí Mestský požiarny zbor zo zákona pod Hasičský a záchranný zbor, keď vzniklo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, a tým sa Košicky hasiči dostali pod riadenie Ministerstva vnútra, tak ako všetci profesionálny hasiči na Slovensku. Zaujímavou zmenou je aj to, že od 01. 04. 2002 prestali existovať požiarnici, pretože sa premenovali na hasičov. Od 01.01.2012 boli Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach a Okresne Riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie zlúčené do jedného celku a naďalej vykonáva zverené úlohy pod hlavičkou Okresné Riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.

 

 

 

Kto sa chce dozvedieť viac, tak tu je ten správny link

 

Additional Hints (Decrypt)

zntarg ib iahgev, cbmbe an qvinxbi

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)