Skip to Content

<

Dwars door het Valaar

A cache by Nico Mozzer Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 5/10/2014
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Multi-cache Dwars door het Valaar neemt u mee voor een wandeling van 4 km door de meest noordelijke wijk van Wilrijk die tevens grenst aan de wijk Kiel en het district Hoboken.

Multi - cache Dwars door het Valaar takes you for a 4 km walk through the northernmost district of Wilrijk which also borders the district Kiel and the district Hoboken.


Het Valaar is een volkse en multiculturele woonwijk met een uitgesproken bruisend karakter. Het Valaar heeft een sterk verenigingsleven, verschillende scholen, veel lokale winkels, groene plekjes, sportmogelijkheden en speelruimte voor kinderen. Op het Michel Willemsplein is er voor kinderen een groot multifunctioneel en afsluitbaar sportplein: een agoraspace. Daar staat ook elke vrijdag de markt. Het Valaarpark ter hoogte van de Valaarstraat staat garant voor aangenaam wandelplezier. Middenin het park ligt het kasteel Valaarhof - in de volksmond ook wel Hof van Mols genoemd, naar de laatste eigenaar. Een rekenmachine meenemen tijdens deze Multi is een goed idee. Neem ook pen en papier mee voor al het rekenwerk. Een ing en een spiegel zijn ook handig. Weet je niet wat een ing is ? Geen probleem, laat dit dan maar thuis. Parking voor de auto en vertrekpunt van de Multi liggen op dezelfde coordinaat. Onderweg kom je twee speeltuinen tegen, we wandelen door een heuse vallei en ook in het Valaarpark is er ruimte genoeg om te ravotten. Een ideale Multi dus om met de kinderen te doen. Kinderwagens en rolstoelen mogen in principe geen probleem vormen, voor cachers in een rolstoel is begeleiding wel aangewezen.
Startpunt en parking : N 51° 10.606 E 004° 22.921
Vraag 1 : Je staat hier vlakbij het hoogste gebouw op het Valaar. Hoeveel rijen met ramen tel je op één zijkant van het gebouw ?
De waarde van je antwoord + 45 is A
Er zal op Multi door het Valaar flink wat gerekend moeten worden, we starten met een opwarmertje voor WP1.
Ga naar WP 1 : N 51° 10.A+456 E 004° 22.((A*14)+47)
Vraag 2 : Hoeveel bomen staan er rond de duivenstoel ?
De waarde van je antwoord is B
Ga naar WP 2 : N 51° 10.((A*B)+16) E 004° 22.(5495/B)
Vraag 3 : Als je goed oplet zie je hier een flink aantal glazen cirkels. Hoeveel precies tel je er bij nr. 1 ?
De waarde van je antwoord vermenigvuldigd met 3 is C
Ga naar WP 3 : N 51° 10.(C-11) E 004° 22.((A*B)-24)
Vraag 4 : Je staat hier vlakbij een vallei die je straks moet volgen. Zie je de twee bordjes met fietsknooppunten ? Groen op wit ?
Tel alle cijfers op EN herleid naar één cijfer, trek hier het cijfer 3 van af ! Deze waarde is D
Ga naar WP 4 : N 51° 10.(((D*A)+(B+C))+25) E 004° 22.(((C-A)-(A*D))+95)
Vraag 5 : Volgens welk artikel van het veldwetboek is dit privaat parking ?
Vermenigvuldig de 3 cijfers met elkaar. Deze waarde is E
Ga naar WP 5 : N 51° 10.((E*2)-75) E 004° 22.(E+49)
Vraag 6 : Hoe oud werd de burgemeester wiens naam dit plein van haar naam voorziet ? Deze waarde is F
Ga naar WP 6 : N 51° 10.(((A+F)*B)+23) E 004° 22.(479-F)
U staat hier bij een kunstwerk dat werd opgericht om een Antwerpse folkzanger die opgroeide op het Valaar te eren ?
Vraag 7 : De naam van het kunstwerk omzetten volgens A=1 tot Z=26 Vervolgens herleid je dit tot één cijfer. Dit is waarde G
Is de naam van het kunstwerk onleesbaar gebruik dan je ing en spiegel.
Ga naar WP 7 : N 51° 10.((G*E)/D) E 004° 22.((G*F*D)+37)
Denk je tot hiertoe alles juist te hebben ? Dan is vraag 8 een makkie…
Vraag 8 : NALPRETAW EJDNARDOORNEETEMTIWPOTRAWZ
Tel alle grote cijfers op en je hebt waarde H (dus NIET de hele kleine cijfertjes gebruiken)
Ga naar WP 8 : N 51° 10.(41*H)+(G*G) E 004° H.773
Vraag 9 : Toen ik naar de film The Demon Child keek viel plots mijn televisie uit ? Toeval of niet ? Toch maar even IMEA bellen. De laatste 4 cijfers TIW po WUALB lijken wel tweelingen ? Waarde I is deze laatste 4 cijfers opgeteld !
Even genoeg van al dit rekenen ? Je krijgt een GRATIS waypoint cadeau voor een favorite point ;-) !
Ga naar WP 9 : N 51° 10.772 E 004 22.869
Vraag 10 : Je staat hier in een wijk waarvan de meeste straten een bloemennaam hebben. Vroeger zou je hier op de hoek van de Chrysantenstraat en de Hyacintenstraat gestaan hebben. De straatnaam werd echter gewijzigd in ??? om een voormalig schepen die tijdens de oorlog stierf in de concentratiekampen te eren. Hoe oud werd schepen DIERVOORNAAM KLEDINGSSTUKTUIN ? Dit is waarde J
Ga naar het laatste WP 10 : N 51 10.((I*J)+(I*J)+(I*J))-8 E 004° 23.((J*5-11)
Het zit er bijna op ! Je ziet nu een straatnaam van een Beest dat graag in de onderwereld leeft ! Dit duivels beest heeft ook een nummer.
Check nummer op lantaarnpaal :-) HAHAHAHA ! Nu dat Duivels doosje nog open krijgen ! Have fun !
De cache bevindt zich op : N 51° (((F-J)/D)-5).(((A*G)+E)-76) E 004° H+(B-I).(C-253)
Wees voorzichtig met de container. Deze kan maar op één enkele manier open. Plaats alles terug zoals je het gevonden hebt. Bedankt !
 

Als je het rondje tot een goed einde gebracht hebt mag je de banner op je profiel pagina plaatsen.


HTML code banner :

<a href="http://www.geocaching.com/geocache/GC54HWX_dwars-door-het-valaar?guid=93062166-85c7-43cc-8fd0-22c4ed99578e" target="_blank"><img src="http://www.bannermaken.nl/banners/63a4f296751e05e33ca5d643c4430fec.png" alt border="0" /></a>Het Valaar is a popular and vibrant multicultural neighborhood with a distinctive character . Het Valaar has a strong community with various schools , many local shops , green spaces , sports facilities and children's playgrounds. At Michel Willem Square you’ll find a large multipurpose sports field and lockable : agora space for children. Every Friday morning a market is held at this Square. Valaarpark guarantees pleasant hiking. In the middle of the park is the castle Valaarhof - popularly called Court of Mols , after its last owner . Bringing a calculator during this Multi is a good idea . Also take pen and paper for all calculations . A mirror (SPIEGEL in Dutch) and a ING are also very handy. If you don’t know what a ING is. Don’t worry. You can leave this at home. Parking for the car and starting point of the Multi lies on the same coordinate . Along the way you’ll pass two playing grounds, we walk through a valley and also in Valaarpark is plenty of room to romp . So definitely a Multi to do with the kids. Strollers and wheelchairs are not a problem for cachers in a wheelchair guidance is advisable.
Starting point and parking: N 51° 10.606 E 004° 22.921
Question 1 : You are standing next to the tallest building of the district Valaar. How many rows of windows you count on one side of the building?
The value of your answer is A + 45
Go to WP 1 : N 51° 10.A+456 E 004° 22.((A*14)+47)
Question 2 : How many trees surround the pigeon chair ?
The value of your answer is B
Go to WP 2 : N 51° 10.((A*B)+16) E 004° 22.(5495/B)
Question 3: If you look carefully you can see a large number of glass circles. How many of them do you count at No. 1?
The value of your answer multiplied by 3 is C
Go to WP 3 : N 51° 10.(C-11) E 004° 22.((A*B)-24)
Question 4: You are standing near a valley that you have to follow soon. Do you see the 2 bicycle numbers ? Green on white ?
Add up all the digits AND convert to ONE single number. This value minus 3 is value D
Go to WP 4 : N 51° 10.(((D*A)+(B+C))+25) E 004° 22.(((C-A)-(A*D))+95)
Question 5: Under which article of the Veldwetbook is this a private parking?
Multiply the three numbers. This value is E
Go to WP 5 : N 51° 10.((E*2)-75) E 004° 22.(E+49)
Question 6: How old became the mayor (=burgemeester) who gave his name to this Square ? This value is F
Go to WP 6 : N 51° 10.(((A+F)*B)+23) E 004° 22.(479-F)
You are standing near a work of art that was created to honour an Antwerp folk singer who grew up in the Valaar district.
Question 7: Convert the name of the artwork as A = 1 to Z = 26, then you reduce this number to ONE single value. This value G
If you can’t read the name of the artwork please use your ing and mirror (spiegel)
Go to WP 7 : N 51° 10.((G*E)/D) E 004° 22.((G*F*D)+37)
Do you think all your answers were correct so far. Than questions 8 will be very easy.
Question 8 : PAMRETAW SREKROWDAOR ESU REDROBDERAHTIWETIHWNOKCALB
Count al values together and you have value H (DONT use the very small figures)
Go to WP 8 : N 51° 10.(41*H)+(G*G) E 004° H.773
Question 9: When I watched the movie The Demon Child suddenly my telly was switched off. Coincidence or not? Anyway I called IMEA. The last 4 digits of EULB no ETIHW look like twins don’t they ? Use these 4 last digits and count the together. This is value I
Enough of all this maths? You get a FREE waypoint point if you give this multi a favourite point ;-) ! What a deal !
Go to WP 9 : N 51° 10.772 E 004 22.869
Question 10: You are standing in a neighborhood where most streets name have a flower in their name. Previously, you would have been here on the corner of Chrysantenstraat and Hyacintenstraat. But the Hyacintenstraat was renamed to honour a former alderman who died in the concentration camps during World War 2. How old was the alderman (=schepen) when he died ? This value is J
Go to the last waypoint WP 10 : N 51 10.((I*J)+(I*J)+(I*J))-8 E 004° 23.((J*5-11)
We are almost finished. Do you see the number of the beast on the lamppost ? Now you can go and find the cache. All you have to do than is open the develish box ! Have fun !
You can find the cache at : N 51° (((F-J)/D)-5).(((A*G)+E)-76) E 004° H+(B-I).(C-253)
Be carefull with the container. There is only one correct way to open it ! Please place everything back as you found it. Thanks a lot !
 

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Uro wr bazvqqryyvwx uhyc abqvt ovw ibbexrhe ivn FZF : ahyivremriraivreqevrqevrqevrqevrgjrrahy
Uryc cbffvoyr ivn GRKG zrffntvat : mrebsbhefrirasbheguerrguerrguerrguerrgjbmreb

N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W = 1096

Pnpur : baqrenna va ubygr ina obbz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

  • BannerMulti gevonden ? Plaats deze banner dan mee op je profielpagina !
  • Op weg naar WP1Speeltuin in de mist !

99 Logged Visits

Found it 91     Write note 6     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 5 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.