Skip to content

<

Bozi muka a kriz pri ceste na Zelezne

A cache by safarici Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/25/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Boží muka a kříž při cestě na Železné


Boží muka

Boží muka mají symbolizovat sloup, u kterého byl bičován Kristus a jejich tradice, kdy byla hojně stavěna, trvala 700 let. „Existenci božích muk dokládají na našem území prameny od 13. století, výskyt je však nestejnoměrný a souvisí nejspíše s historickým vývojem jednotlivých oblastí, zejména s převažujícím vyznáním zdejšího obyvatelstva v minulosti.“ Nejčastěji se stavěla při cestě k popravišti, souvisela s kultem mrtvých a na jejich památku rozsvěcovali lidé v nikách luceren svíčky. Stavba má tvar sloupku, či pilíře a může i nemusí být kryta stříškou. Často mají v horní části jeden či několik výklenků a na vrcholu jsou opatřena křížkem. Popisy či datace na božích mukách velmi často zcela chybí a pokud uvedena jsou, tak většinou na podstavci.
Mnoho božích muk je na území bývalého tišnovského okresu vyhlášeno státem chráněnou kulturní památkou, což je případ i božích muk, kterým je věnována tato keš (22543/7-1042). Nejstarší objekt božích muk je z roku 1706 ve Štěpánovicích a mnohé další pocházejí z 1. poloviny 18. století. Nalézt je můžeme v Lažánkách, Předklášteří či Doubravníku. Tyto pámátky byly na Tišnovsku budovány i celé následující 19. století, ve 20. století jich bylo vystavěno už méně.
Z později zbudovaných objektů můžeme jmenovat například boží muka sv. Anny v Kuřimi pod kopcem Zárubou, která byla postavena roku 1940.
Na Tišnovsku se v největší míře setkáme s božími mukami zděnými a následně omítnutými, na nejstarším dochovaném objektu je jako materiál použit hrubozrný červený pískovec. Nejčastějším půdorysem byl čtverec, ale v této oblasti se vyskytují i netradiční muka trojboká či pětiboká.
V bývalém tišnovském okrese se v božích mukách objevuje zpodobnění sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Máří Magdaleny, P. Marie Bolestné, sv. Anny nebo také žádné.
Ještě v nedávné minulosti byla zděná muka často bílena hašeným vápnem, nejčastěji před nějakou významnou společenskou událostí, jakou mohla být svatba v obci nebo velikonoční svátek.

Boží muka při cestě na Železné pochází z počátku 19. století. Stojí na kruhové podnoži s otevřenými pravoúhlými otvory s obrazy Krista. V roce 2012 došlo ke stavební a restaurátorské obnově božích muk, statickému zajištění i celkové upravě okolí.Původní vzhled kříže a božích muk před restaurováním.


Kříž

Na okraji Tišnova u silnice na Železné, v těsné blízkosti božích muk, stojí také kříž, jehož korpus je z litiny a jeho modelace byla zvhedem k podobným křížům poněkud zjednodušena. Kříž je nesignovaný, tedy autor není znám. Datování na soklu je z roku 1871 a kříž věnovali manželé František a Antonia Zelinka.

Na poděkování
za Boží ochranu
věnovali ke cti a chvále
ukřižovaného Spasitele
námožní manželé
František a Antonia
Zelinka.
1871.

Tento kříž vychází ze vzoru typických Břenkových křížů.

Josef Alois Břenek , sochař , řezbář a restaurátor , se narodil 4. března 1820 v Hranicích v okrese Přerov jako syn soukeníka . Zálibu v sochařství měl Břenek už od mládí. V roce 1837 nastoupil do učení, k brněnskému sochaři Edelemu, kde zůstal až do roku 1842. Z dílny Edeleho přešel Josef Břenek do Vídně, kde studoval na akademii jako soukromý žák u prof. Bauera. Ve Vídni pobýval něco přes rok. Od 20. října 1843 bydlel již v Brně, kde mu bylo povoleno provozovat umění sochařské a kde též působil. Jeho práce tvořily přechod mezi klasicismem a měšťanským realismem a historismem na Moravě . Náměty si často vybíral z rakouských a českých dějin.
V roce 1844 se oženil s dcerou brněnského měšťana obuvnického, mistra Jakuba Willmayera. Dne 23. října 1848 se narodil syn Antonín (+ 18.11.1908 ), který později nastoupil dráhu svého otce. Josef Břenek realizoval řadu církevních a profánních zakázek na moravském venkově. V Brně tvořil sochy zapojené do architektury. Historizující slohová orientace organicky začleňovala sochy do architektonického prostředí venkova či nové výstavby městské. Řadu prací vytvořil Josef Břenek během svého působení na Tišnovsku. V posledních letech svého života, od roku 1872 až do své smrti, žil stárnoucí mistr v Předklášteří v budově proboštství v areálu kláštera Porta Coeli. Zemřel 27. dubna 1878 v Předklášteří v 58 letech a je pochován na hřbitově v Předklášteří. Na hřbitově při průčelí kostela Nejsvětější Trojice je umístěn památkově chráněný náhrobek Josefa Břenka z roku 1878. Je zde pochován akademický sochař Josef Alois Břenek a jeho syn Josef Břenek, c. k. četař, který padl za vlast jako příslušník 8. pěšího regimentu v bitvě u Doboje 5. 9. 1878 .


Prameny:
[1] Zapletalová, Kristýna: Proměny drobných sakrálních památek a vztah komunity a jednotlivců k nim v bývalém tišnovském okrese, Bakalářská diplomová práce, Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně, Brno 2009.
[2] Cenková, Pavla: „Vkusné & solidní“. Měšťanské sochařství v Brně 1800–1880, Seminář dějin umění, Obor: Teorie a dějiny umění, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně, Brno 2014.
[3] Josef Alois Břenek, http://www.krasnecesko.cz/encyklopedie/66-josef-alois-brenek-sochar.html.
[4] http://monumnet.npu.cz/pamfond/list.php?hledani=1&CiRejst=22543/7-1042.
[5] http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturních_památek_v_Tišnově.


Jak na keš:


       

Kousek od keše začíná cyklostezka a tak tu bývá někdy dost rušno. Proto buďte při odlovu opatrní, ať keš vydrží! A prosíme Vás, kolem kešky se chovejte jako zvířata, tedy tiše a nenápadně!


 

berx.cz
honza.h
JacG
Šebíci
 
STVANEC  
   
    ODYS76


CWG Safarici     CWG Tisnovske geopivko

Additional Hints (Decrypt)

P9o

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.