Skip to content

Asares muiža Traditional Geocache

Hidden : 05/16/2014
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Muižas drupas manuprāt ir pietiekoši iespaidīgas un pelnījušas savu slēpni. Konteinera tilpums apruveni 200ml, sākotnēji satur logbuku un zīmuli.

The manor ruins are very impressive and deserve a cache. The size of container is about 200ml, contains logbook & pencil.


LAT

Senais nosaukums: Assern

1749. gadā celta, viens no agrīnākajiem neogotikas piemēriem Augšzemē. Ap 1840. gadu muiža gotizēta, piebūvējot 2 sānu rizalītus ar kāpienveida zelmiņiem. Ēkas dienvidu gals bijis sadalīts 2 korpusos. Vienā no tiem bijis ziemas dārzs ar stikla jumtu, augušas palmas, turētas zelta zivtiņas. Zem pils - plaši velvēti pagrabi, no kuriem iziet vairākas pazemes ejas (pēc nostāstiem - piecas). Apbūve: augļu klēts (1853), kalpu māja (1836), smēde (1851), klēts (1843) ("Tās garenfasādē asimetriski izvietots mezonīns ar sīka dalījuma kāpienveida zelmini; Latvijas muižu arhitektūrā šāds zelminis ir samērā reta parādība, jo parasti kāpieni ir lieli un to ir maz. Asares klēts zelmiņa risinājumā varētu saskatīt Skotijas arhitektūras populārā stilistiskā virziena Scottish Baronial - t.i. baroniālā stila ietekmi.

1924. g. pilī tiek nodibināta lauksaimniecības skola, bet 1926.g. janvārī ēka nodeg. Saglabājušās skaistas pilsdrupas, dendroloģiskais parks, muižas saimnieciskā apbūve.

ENG

Old name : Assern

Built in 1749th, one of the earliest examples of neo-Gothic in Augšzeme . Around 1840. manor adapted to gothic style, by adding architectural elements . South end of the building was divided into 2 blocks . One of them had a wintergarden with a glass roof , raised palms, kept goldfish . Below the castle - a well- vaulted cellars of which go through several subways ( according to the legend - five). Buildings: fruit barn ( 1853 ) , servant 's house ( 1836 ) , forge ( 1851 ) , barn ( 1843 ). Asare barn gable solution could see Scotland's popular architectural stylistic direction in Scottish Baronial effects.
In the 1924th in the manor has established agricultural school, but in the 1926th building burns down.

Additional Hints (Decrypt)

Vrxšchfr, QN fghevf, 2,3z nhtfghzn, pnhehzf. Vafvqr, FR pbeare, 2,3z urvtug, ubyr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)