Skip to Content

<

Herbersteinska elektrarna Libochovice

A cache by tyclybucly Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/23/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Ke keši je možno dostat se polní cestou kolem řeky Ohře. Pozor - automobilem kolem jezu neprojedete.


 Herbersteinská elektrárna Libochovice

Trocha historie:

Konec 19. století znamenal i pro Libochovice významný technický pokrok. Když v roce 1861 zemřel Friedrich z Herbesteinu, správa všech majetků rodu připadla vdově Terezii z Herbersteina. Díky této podnikavé hraběnce byl roku 1867 postaven v Libochovicích  cukrovar poháněný parními stroji. Její jediný syn Johan Josef měl velké pochopení pro technický pokrok. Ve svých 41 letech se stal dědicem všech panství a začal uskutečňovat své plány. Inspirován mlynářskou elektrizací v koštickém Ortově mlýně na Ohři, kde vodní turbína byla spojena s dynamem. Stejnosměrným elektrickým proudem byl poháněn první válcový mlýn v Čechách a byla osvětlována obec Koštice a blízké okolí.

Po konzultacích s odborníky v roce 1898 padlo rozhodnutí, že na jezu u Libochovic bude zřízena vodní elektrárna na střídavý proud. Se stavbou vodní elektrárny bylo započato v roce 1899. Před objektem elektrárny byl vybudován náhon, který vedl vodu k turbínám. V náhonu byly postaveny dělící betonové pilíře kašen bočních turbín a středové tzv. jalové propusti. Jalová propust byla hrazena ručně ovládaným stavidlem. Přes pilíře byla zřízena lávka, o kterou byly opřeny jemné česle, které byly čištěny ručně. Strojovna elektrárny byla stavěna v několika etapách. V první fázi v roce 1901 byl postavem přímo objekt turbín (tato část je nyní památkově chráněna). Vrchní stavba je z cihelného zdiva. Krov elektrárny je dřevěný, zpevněný ocelovými vzpěradly.

V elektrárně byly instalovány dvě vertikální Francisovy turbíny o výkonu 486 koňských sil v klasickém uspořádání s volnou hladinou vody. Ve strojovně byly umístěny rozvaděče automatiky. Transformátory byly umístěny v sousední budově. Většina strojů a zařízení byla české výroby.

Odpadní kanál pod elektrárnou zvaný „Jalovák“ je asi 250 m dlouhý, měl kamennou dlažbou zpevněné břehy. Tento je od řeky oddělen ostrovem.

Rozvod elektřiny do dvorů velkostatků a okolních obcí byl prováděn napětím 4 kV a poháněl zemědělské stroje, mlátičky, řezačky, šrotovníky.

Po roce 1918 a vzniku ČSR se elektrifikace rozšiřovala dále do obcí. V roce 1924 elektrárna disponovala naftovými motory o celkovém výkonu 486 koňských sil k pohonu generátorů v případě nedostatku vody. 

Elektřinu vyráběly dva generátory o výkonu 70 kW a jeden 135 kW. Vysokonapěťové vedení mělo délku 28 km a napájelo 28 transformátorů o výkonu 611 kVA. Na sekundárním vedení bylo tehdy připojeno 7793 žárovek a 156 motorů.

V roce 1931 došlo k částečné rekonstrukci elektrárny. V tomto roce byly připojeny obce Libochovice, Budyně, Brníkov, Evaň, Chotěšov, Podbradec, Radovesice, Poplze, Kostelec, Vrbičany a Dubany.

Obsluha elektrárny čítala 3 strojníky, 3 obsluhovače strojů, 4 montéry a 3 pomocné montéry. K povinnostem personálu patřilo i ruční čištění česlí, které přinášelo i různá překvapení, co voda přinesla, včetně utopenců.

Za protektorátu nesla elektrárna název „Libochovická elektrárna Herberstein a spol.“. Po válce byla dne 30.10.1946 elektrárna začleněna do Českých energetických závodů.

Dny elektrárny se začaly naplňovat. Údržba byla minimální a tak se stalo, že 17.8.1952 prasklo prohnilé stavidlo jalové propusti. V důsledku toho odtekla velice rychle veškerá voda nad jezem. Pod libochovickým mostem byla řeka Ohře široká pouze 2 metry. Definitivní konec provozu strojovny nastal v roce 1953. Od tohoto roku do roku 1969 byly využívány pouze transformátory elektrárny. Posléze byly Libochovice napojeny na dálkovou rozvodnou síť. Všechna tato opatření otevřela elektrárnu vandalům a docházelo tak k úplné devastaci elektrárny. Strojně-technologické zařízení se do dnešní doby bohužel nedochovalo.

Současnost:

Po revoluci 1989 se však našli investoři, kteří se rozhodli využít vodního toku a jeho spádu k výstavbě moderní malé vodní elektrárny (MVE) v historické budově.

V červenci 2005 byl zahájen  zkušební provoz. Roční výroba MVE nepřekračuje 3000 MWh. Maximální výkon MVE lze očekávat při průtocích cca 30 m3s-1.

Čerpáno z textu Antonína Glance, http://www.libochovice.cz/old/art_pub_detail.asp-art_ID=675.htm

Additional Hints (Decrypt)

Cbq xnzrarz h qibh fgebzh n qibh cnermh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.