Skip to Content

<

Cesta Lvim dolem

A cache by septah Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/15/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Lví důl

Trochu opomíjená část Krkonoš, kterou vám chci ukázat prostřednictvím této pouze délkou náročnější multinky. Její délku ca 8km plně vynahradí krása přírody, v prvé části Jelení potok s jeho přítoky a v druhé neskutečné výhledy na Sněžku z jiného pohledu. 

Vhodné pro cyklisty, cesta je asfaltová, již od počátku značena každých 100m kilometrovníkem. Stačí se až ke stage 4 držet počáteční cesty.

Po zjištění faktu, že vytvořením keše, která dokáže přinést potěšení druhým, dosáhnu vyššího pocitu radosti a uspokojení než prostým nálezem keše cizí, jsem pro vás připravil jednu cestu nádherným místem Krkonoš, u které jednoznačně platí, že vlastní cesta je cíl. Finální schránka a indície jsou jednoduché v zájmu ochrany přírody. Lví důl je jedno z nejméně známých a nejméně navštěvovaných míst Krkonoš. Táhne se v délce přibližně 4 kilometrů. Důl je hluboce zaříznutý a sevřený prudkými svahy Růžové hory na západě a Jelení hory na východě. Mísa v horním zakončení dolu je uzavřena na severozápadě nejvyšší horou Krkonoš Sněžkou, na severu Svorovou horou a mezi nimi Obřím hřebenem. V dolním zakončení se nachází zákrut, za kterým navazuje poslední 1 kilometr dolu orientovaný západ - východ. Jak uvádí vstupní informační tabule i po kontroverzní stavbě lesní zpevněné silnice v letech 1976-1982 zůstal Lví důl tajemným, romantickým a po většinu roku tichým místem. Prosím, respektujte zdejší klid. Zaparkovat svoje vozidla můžete na centrálním parkovišti ve Spáleném Mlýně. Po pár desítkách metrů dále po silnici se dostanete k výchozím souřadnicím, cestě do Lvího dolu. Horská procházka nebo projížďka o čtyřech zastaveních.

Na stage 1 dohledáte dřevěný sloupek s označením čísla cyklostezky AB, není-li ještě nebo již sloupek k dispozici AB=25

Na stage 2 dohledáte letopočet na ceduli chodníku biskupa Doubravy CD85

Na stage 3 musíte dohledat bod záchrany ( rescue point)TK 8EF

Na stage 4 musite spočítat počet prázdných laserem vypálených kruhů na obou dřevěných cedulích, pokud cedule již nebudou stačí zjistit počet cest přicházejících na dané místo a vynásobit dvěma/p>

kontrolní součet všech cifer v souřadnicích 56

Vlastní keš naleznete na souřadnicích N 50 E (A+C). BFA E 15 E (B+C). (A+C) G B

V zájmu ochrany přírody je na správném kamenu zelený křížek. Nerozebírejte kameny neoznačené.

The Lion mine

Through this multi cache, which is difficult only by its length, I want to show you not so often visited part of The Giant Mountains, The Lion mine. Its Length (ca 8km) is repaid by beauty of nature, The Deer brook with its tributaries in the first part and incredible views of Sněžka from different angle in the second part. A road is marked every 100m by milestones from the start. After finding out the fact, that creating a cache that delightes other people brings me more pleasure than finding other people’s caches I decided to prepare a trip through a beatiful place in the Giant Mountains for you, where the phrase „The way itself is the goal“ is definitely true. The case and indications are simple, in order to protect nature. The Lion mine is one of the most unkwown and unvisited places of The Giant Mountains. It is about 4km long. The mine is placed deep and hemmed in steep hillsides of the Pink Mountain on the west and steep hillsides of the Deer Mountain on the east. A bowl in the upper end of the mine is closed in the northwest by the highest mountain of the Giant Mountains Sněžka, in the north by the Svorová’s mountain and between them by the Obří hřeben. At the lower end there is a twist, which continues by the last kilometer. As the entering board presents, even after a controversial construction of a forest paved path in years 1976 – 1982, The Lion mine is still mysterious, romantic and mostly quiet place. Please, respect the local quiet. You can park your car in the central carpark in Spálený Mlýn. After a few tens of metres further along the road you will get to the starting coordinates, the way to The Lion mine. The mountain walk or ride with four stops.

In stage 1 you need to find a wooden post with number sign of cycle path AB

AB=25

In stage 2 you need to find a year on the pavement of bishop Doubrava’s path CD85

In stage 3 you need to find a rescue point TK 8EF

For stage 4 is needed to count number of empty circles burnt by a laser on both wooden signboards G

You will find the cache at coordinates N 50 E (A+C). BFA E 15 E (B+C). (A+C) G B

In order to protect nature the green cross is on the right stone. Do not disassemble the unmarked stones.

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

svany cbq iryxlz cnermrz anq prfgbh mn bmanpraýz xnzrarz
arienprwgr fr fgrwabh prfgbh, cbxenphwgr qnyr
svany – haqre gur ynetr fghzc nobir gur cngu oruvaq gur znexrq fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

156 Logged Visits

Found it 148     Didn't find it 3     Write note 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 73 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.