Skip to content

Ogres bērnu sanatorija (Taņai-31 31.05.2014) Traditional Geocache

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than a one month and it is lost or completely damaged. Usually caches are visited and maintained within 30 days after disabling.
If you wish to unarchive your cache then please contact me using GC code or link of this cache.

If there are still leftovers from container I would appreciate if other players could collect them so that there are no trash in the nature.

Happy geocaching!

More
Hidden : 05/31/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


LV: Šī ēka ir viena no pilsētas pērlēm, viena no retajām autentiskajām ēkām, kas Ogrē ir pieejama apmeklētājiem. Kaut arī šobrīd vizuāli un tehniski bēdīgā situācijā, tā vēl joprojām nes sevī pirmskara Jaunogres garu. Ēka Ogrē, Gaismas prospektā 2/6, dabas parka Ogres Zilie kalni piekājē ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis un viens no pēdējiem ievērojamā Latvijas arhitekta Konstantīna Pēkšēna (1859. - 1928.) darbiem. Tās būvniecība sākās 1926.gada jūlijā, kad pēc Rīgas Centrālās slimo kases pasūtījuma tika likts pamatakmens Rīgas trūcīgo bērnu atpūtas namam Mālkalne. Jau 1927.gada vasarā atpūtas nams ar 120 vietām novājinātiem bērniem bija atklāts. Ēkas arhitektūra ir izteiksmīga un formās bagāta, tā reprezentē sava laika tendences, kas izpaužas historismam raksturīgā retrospektīvā stilistiskā daudzveidībā. Arhitektoniski un vēsturiski nozīmīgā ēka iekļaujas vienotā Jaunogres vēsturiskās apbūves raksturā. Ēkas otra lielākā vērtība ir tās iekštelpu mākslinieciskā apdare. 1927. gadā māksliniekam Ansim Cīrulim tiek uzdots izdaiļot bērnu atpūtas nama iekšieni. Visgreznākā telpa ir ēdamzāle, tās sienas rotātas ar freskām, kurās attēlota bērnu pasaule - auklīte, kas stāsta pasakas un teikas par tālām zemēm, koku stādīšana, zinību apgūšana, rotaļāšanās un dejošana. Gleznas izpildītas ar kazeīnu kā saistvielu uz kaļķa pamata. Šie gleznojumi ir valsts nozīmes mākslas piemineklis. Sanatorija ir labi saglabājies veselības iestādes piemērs ar mākslinieciski nozīmīgu interjera apdari, kas spilgti raksturo sava laika stilistiskās tendences. Dārzā aiz ēkas apskatāms visai rets starpkaru perioda mākslas mantojuma piemērs - dekoratīva betona lējuma vāze, ko rotā figurāli ciļņi, kuru autors, visticamāk, arī ir A.Cīrulis. Kādreizējais bērnu atpūtas nams Mālkalne, vēlāk tuberkulozes sanatorija Ogre, pārtapis par Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas rehabilitācijas nodaļu - šobrīd tā gan slēgta un ēku pārņēmusi Ogres novada pašvaldība, tomēr šobrīd ēka stāv vientuļa un klusa. Ieejai teritorijā izmantot mazos vārtiņus tieši pretī ēkai (tie ir vaļā, tikai aiztaisīti ar aizbīdni). Lūdzu saudzīgi izturēties pret vēstures liecībām gan ēkā, gan padomju elpu dvesošajā bērnu rotaļu laukumā (tajā, kas no tā palicis) parkā aiz ēkas! Slēpnis ir maza kārbiņa, kas satur blociņu, zīmuli, asināmo. ENG: This building is one of the Ogre city pearls, one of rare authentic buildings that is available to visitors. Although today it is in visually and technichally sad situation but still keeps prewar Jaunogre spirit. Its construction began in July 1926, after order from Riga Central Health fund was placed for the Riga needy childrens holiday house Mālkalne. As early as summer of 1927 holiday house with 120 places for weakened children were founded. Architecture of the building is expressive and in rich forms, it represents the trends of his time in the form of Historicism stylistic diversity. The buildings second largest asset is its interior artwork. Year 1927 artist Ansis Cīrulis is asked to beautify the child resthouse inside. The most splendid room is the dining room, its walls are decorated with frescoes depicting childrens world - the babysitter which tells the tales and legends of the distant lands, planting trees, knowledge acquisition, playing and dancing. Paintings are made with casein as a binder for lime basis. These paintings are public art monument. The former childrens holiday house Mālkalne, later tuberculosis sanatorium Ogre transformed into a University Childrens Hospital Rehabilitation Department - now it is closed and the building is in hands of Ogre local government, although everything is empty and quite there for now... Use a small gate for entrance directly in front of the building (they are open, only closed with a latch). Please treat with care to the historical values, both the building and children playground (smth that is left from it) with the Soviet breath in the park behind the building! Cache is a small box containing logbook, pencil, sharpener.

Additional Hints (Decrypt)

YI: fxngvrf mrznx/rtyr
RAT: ybbx ybjre/fcehpr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)