Skip to content

UJ - Wydział Farmaceutyczny Mystery Cache

Hidden : 03/11/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


PL POLSKI OPIS

Uniwersytet Jagielloński


Uniwersytet Jagielloński to najstarsza polska uczelnia. Założony w 1364r. przez Kazimierza Wielkiego jako Akademia Krakowska, odnowiony dzięki królowej Jadwidze, wykształcił przez 650 lat swojego istnienia wielu absolwentów, wśród których znalazły się takie wybitne osobistości jak: Mikołaj Kopernik, Wisława Szymborska, Karol Wojtyła, Stanisław Lem, Dadoskawina i wiele, wiele innych – nie sposób wymienić tu wszystkich.

Dla uczczenia okrągłej rocznicy istnienia tej szacownej instytucji postanowiliśmy poświęcić jej serię zagadek. Składa się ona z 15 skrytek poświęconych poszczególnym wydziałom. Lista wszystkich skrytek serii dostępna jest w publicznej zakładce.

EN ENGLISH DESCRIPTION

Jagiellonian University


This series of caches is dedicated to the oldest Polish university, to commemorate the 650th anniversary of its foundation (1364-2014). The series consists of 15 thematic mystery caches, dedicated to each individual department and the bonus box. List of all caches in this serie is available in the public bookmark.

riddleZagadka / Riddle

Przed spożyciem ulotki dołączonej do opakowania zapoznaj się z lekarzem lub farmaceutką.ULOTKA DLA PACJENTA:
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG

(Geocachinum invisibilum)
50 mg, tabletki powlekane


- Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do recenzenta lub appeals, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Lek ten został przepisany ściśle określonemu keszerowi i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich uzależnienia od geocachingu są takie same.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić recenzenta lub appeals.


Spis treści ulotki:
- Co to jest lek GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG i w jakim celu się go stosuje?
- Informacje ważne przed zastosowaniem leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG
- Jak stosować lek GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG?
- Możliwe działania niepożądane
- Jak przechowywać lek GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG?
- Inne informacje


Co to jest lek GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG i w jakim celu się go stosuje?


GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG (substancją czynną jest Geocachinum invisibilum) jest lekiem przeciwgeoślepotowym stosowanym w leczeniu geoślepoty. Charakterystycznym objawem geoślepoty jest nieumiejętność znalezienia skrytki, mimo, że nie została ona jeszcze zmugolona, skutkiem czego może być przygnębienie, utrata radości życia, drastyczny spadek poziomu endorfin, zaburzenia koncentracji, spadek efektywności pracy, zaburzenia aktywności ruchowej, zaburzenia snu (koszmary senne) oraz niemożność pochwalenia się nowym badżem i wyprodukowania ekstradługiego logu "found". W skrajnych sytuacjach choroba może prowadzić do depresji oraz do wylewania gorzkich żali na facebooku. Działanie leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG zaczyna być widoczne po napotkaniu punktu 0 (GZ) ukrycia kolejnego kesza.


Informacje ważne przed zastosowaniem leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG


Kiedy nie stosować leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG?

Jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na Geocachinum invisibilum (substancję czynną leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG) lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 2).
Jeśli obecnie lub w niedalekiej przeszłości (w ciągu ostatnich dwóch tygodni) stosowane były leki z grupy inhibitorów parcia na FTF-y (IPFTF).


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG?


Stosowanie u keszerów mających mniej niż 48 znalezień.
Leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG nie należy stosować u początkujących geokeszerów, nawet jeżeli założyli oni już więcej skrytek niż znaleźli. Podczas przyjmowania leków z tej grupy istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak, niemoc twórcza ograniczająca log do zdawkowego "Łatwizna" lub syndrom hintowania skutkujący umieszczaniem w logu istotnych szczegółów dotyczących miejsca i sposobu ukrycia skrytki. Mimo to, lekarka może zalecić stosowanie leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG początkującym geokeszerom, stwierdzając, że leży to w ich najlepiej pojętym interesie. Jeśli lekarz przepisał lek GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG początkującemu geokeszerowi a pacjent chce to przedyskutować, powinien skonsultować się z daną farmacetką. W przypadku rozwoju lub nasilenia wyżej wymienionych objawów u początkujących geokeszerów przyjmujących GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG, należy poinformować o tym lekarza prowadzącego. Ponadto, do tej pory nie ma danych dotyczących długoterminowego bezpieczeństwa stosowania leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG w tej grupie geokeszerów w zakresie wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i behawioralnego. Mogą pojawić się niepokojące myśli o DNF-ach, skutkujące pogłębieniem depresji lub zaburzeń lękowych – obaw przed nieznalezieniem kolejnej skrytki. Osoby, u których występuje depresja i (lub) zaburzenia lękowe, mogą czasami mieć myśli o zaprzestaniu keszowania lub nawet o skasowaniu własnego konta. Takie objawy czy zachowanie mogą nasilać się na początku stosowania leków przeciwgeoślepotowych, ponieważ leki te zaczynają działać zazwyczaj dopiero w czasie kolejnego keszowania, a czasem później. Wystąpienie myśli o DNF-ach jest bardziej prawdopodobne, jeżeli u pacjenta w przeszłości występowały liczne DNF-y lub niespełnione marzenia o FTF-ach. Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może zwrócić się do nich o pomoc i prosić o informowanie go, jeśli zauważą, że depresja lub lęk nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu. Należy również zachować szczególną ostrożność stosując lek GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG jeżeli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały następujące choroby (należy poinformować lekarza o występowaniu poniższych chorób przed rozpoczęciem stosowania leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG, jeśli pacjent wcześniej tego nie zrobił): napady hejtowania skrytek w rozmiarach mikro i nano. Jeśli pojawią się takie napady lub zwiększy się ich częstość w trakcie leczenia, lek należy odstawić i niezwłocznie skontaktować się z pielęgniarką; syndrom koloru pojemnika, włączając w szczególności lęk przed pojemnikami koloru żółtego (żółtaczka). Jeśli wystąpi żółtaczka należy odstawić lek GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG i niezwłocznie skontaktować się z córką pielęgniarki; choroby związane z GPS-em, wysokościomierzem lub niską jakością sygnału; schizofrenia, czyli poszukiwanie ukrytych w tym samym miejscu skrytek dwóch różnych systemów: należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeżeli takie zaburzenia psychotyczne jak objawy paranoidalne ulegną nasileniu lub zwiększy się ich częstość; depresja maniakalna (naprzemienne okresy podwyższonego nastroju/podniecenia wywołanego znalezieniami i depresji, będącej skutkiem DNF-ów). W przypadku uczucia nadmiernego podniecenia lek należy odstawić i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem; cukrzyca (szukanie słodyczy w pojemnikach); choroby oka, takie jak niezauważanie podwyższonego ciśnienia wewnątrz pojemnika; trudności w oddawaniu trackabli; Jeśli wystąpią objawy infekcji, takie jak gwałtowne szukanie drabiny, sprzętu nurkowego czy piły spalinowej mogącej zastąpić umbrako. Należy odstawić lek GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG i natychmiast skonsultować się z lekarzem, aby wykonać badanie morfologiczne krwi użytej do wpisania się w logbooku w sytuacji braku ołówka lub długopisa. W rzadkich przypadkach objawy te mogą być oznaką zaburzeń produkcji ołówków przez Ikeę. Chociaż rzadko, objawy te występują najczęściej po 10 tygodniach leczenia. U pacjentów w podeszłym wieku, którzy są często bardziej wrażliwi na wystąpienie działań niepożądanych leków przecigeoślepotowych.


Stosowanie innych leków


Należy poinformować lekarza lub farmaceutkę o przyjmowaniu lub zamiarze przyjmowania któregokolwiek z wymienionych leków. Należy powiedzieć lekarce o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Nie należy stosować leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG w skojarzeniu z: inhibitorami wielu znalezień jednego dnia (IWZJD). Nie stosować leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG również przed upływem dwóch tygodni od zakończenia ich przyjmowania. Nie należy również rozpoczynać stosowania leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG przed upływem dwóch tygodni od zakończenia przyjmowania inhibitorów weekendowych wypadów na kesze. Do inhibitorów weekendowych wypadów na kesze należą: nadmiar zleceń, marudząca żona, zbliżająca się sesja itp. Należy zachować ostrożność stosując lek GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG w skojarzeniu z: innymi lekami przeciwgeoślepotowymi. U pacjentów przyjmujących tylko GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG lub w terapii skojarzonej z tymi lekami, bardzo rzadko może wystąpić tzw. zespół serotoninowy. Niektóre z jego objawów to chodzenie na kesze z plasterkami żółtego sera i umieszczanie ich w logbookach. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli jednocześnie wystąpi kilka z wymienionych objawów spowodowanych lekiem proefteefowym, efteefozodonem. Może on zwiększać stężenie leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG we krwi. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku. Może być konieczne zmniejszenie dawki leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG, a po zakończeniu leczenia efteefozodonem – zwiększenie dawki leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG. Lekami stosowanymi w leczeniu lęku przed nieznalezieniem i bezsenności spowodowanej nocną publikacją i obawą o los FTF-a. GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG w skojarzeniu z tymi lekami może nasilać senność wywoływaną przez te leki. Lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń, takimi jak leki przeciwbakteryjne (antykeszyki), leki przeciwgrzybicze (jak hubodestroj) i leki stosowane w leczeniu chorób odkleszczowych. W razie równoczesnego podawania tych leków z lekiem GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG, stężenie leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG we krwi może się zwiększyć. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tych leków. Może być konieczne zmniejszenie dawki leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG, a po zakończeniu leczenia tymi lekami – zwiększenie dawki leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG. Lekami przeciwkomarowymi, takimi jak działko laserowe. W skojarzeniu z lekiem GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG, leki te mogą zmniejszać stężenie leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG we krwi. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tych leków. Może być konieczne zwiększenie dawki leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG, a po zakończeniu leczenia tymi lekami – zmniejszenie dawki leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM. Lekami przeciw niszczeniu woreczków strunowych. GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG może wzmagać działanie tych leków. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tych leków. W przypadku leczenia skojarzonego zalecane jest monitorowanie obrazu krwi.

Stosowanie leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG z jedzeniem i piciem.

Pokarm nie wpływa na działanie leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG. GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG może nasilać hamujące działanie alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy, z tego względu należy poinformować pacjentów, aby unikali spożywania alkoholu podczas keszowania, a zwłaszcza w trakcie eventów.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceutki. Ograniczone doświadczenia dotyczące stosowania leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG u kobiet w ciąży nie wykazują zwiększonego ryzyka. Jakkolwiek należy zachować ostrożność podczas stosowania w czasie ciąży. Należy poinformować lekarza i (lub) położną o stosowaniu leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG. Przyjmowanie podczas ciąży leków, takich jak GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG, zwłaszcza w trzech ostatnich miesiącach ciąży, może zwiększać ryzyko wystąpienia u noworodka ciężkich powikłań, zwanych zespołem trwałego i nieodwracalnego uzależnienia od geocachingu (ZTNUG). Objawia się on przyspieszonym oddechem i nieodpartą chęcią keszowania i pojawia się zwykle w pierwszej dobie po porodzie. Jeśli takie objawy wystąpią u noworodka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i (lub) położną. Jeżeli lek GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG jest przyjmowany w czasie ciąży lub krótko przed porodem, zaleca się obserwację noworodka również ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych. Należy zapytać lekarza czy można karmić piersią podczas przyjmowania leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG może wpływać na zdolność do koncentracji lub czujność. Przed wykonywaniem takich czynności, jak prowadzenie pojazdów lub obsługa maszyn, należy upewnić się, że koncentracja i czujność nie są zaburzone.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku.

Lek zawiera pierwiastek uzależnienia. Jeśli lekarz stwierdził wcześniej u pacjenta objawy uzależnienia, takie jak np. chodzenie zawsze i wszędzie z siatką pełną plastikowych pojemników na kanapki, ale bez kanapek, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku.


JAK STOSOWAĆ LEK GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG


Lek GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutką. Tabletki należy przyjmować doustnie. Tabletki GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG w dawce przepisanej przez lekarza należy połykać w całości, nie żując ich; popić wodą lub sokiem. W celu przyjęcia dawki 1 mg należy użyć połowy tabletki GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG.

Jaką dawkę leku należy przyjąć?

Zwykle dawka początkowa wynosi 95 mg na dobę. Po kilku dniach leczenia lekarz może zalecić zwiększenie dawki do najbardziej właściwej dla pacjenta. Zwykle stosuje się tę samą dawkę leku u pacjentów z wszystkich grup wiekowych. Choć u osób w podeszłym wieku lub osób z chorobami nerek czy wątroby lekarz może zalecić inną dawkę leku.

Kiedy stosować lek GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG?

GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG należy przyjmować codziennie o tej samej porze. Najlepiej zażywać lek GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG w pojedynczej dawce wieczorem, przed udaniem się na spoczynek. Lekarz może jednak zalecić stosowanie leku w dwóch dawkach podzielonych – jedna dawka rano, jedna wieczorem. Większą dawkę należy przyjmować wieczorem, przed udaniem się na spoczynek.

Kiedy można spodziewać się poprawy samopoczucia?

Zazwyczaj GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG zaczyna działać po 4 sekundach od znalezienia się w strefie kolejnego kesza, a po kolejnych 7, może nastąpić już jego znalezienie – jest to widoczna oznaka, że lek działa. Kolejnym symptomem jest widoczna poprawa samopoczucia. Ważne, aby podczas pierwszych etapów leczenia omówić z lekarzem efekty działania leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG. Po dwóch tygodniach od rozpoczęcia przyjmowania leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG należy omówić z lekarzem dotychczasowe efekty leczenia. Jeśli pacjent nadal nie czuje się lepiej, lekarz może przepisać większą dawkę leku. W takim przypadku, po kolejnych dwóch tygodniach należy ponownie omówić z lekarzem osiągnięte efekty leczenia. Leczenie powinno być kontynuowane, aż do całkowitego ustąpienia objawów, co trwa zazwyczaj przez 8 kolejnych wypraw geocahingowych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG

W razie przyjęcia przez pacjenta lub kogokolwiek innego większej niż zalecana dawki leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Spodziewane oznaki przedawkowania leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG (bez innych leków i bez alkoholu) to: senność, dezorientacja, i przyspieszona czynność serca. Z takimi objawami trudno keszować, nie można więc spodziewać się poprawy.

Pominięcie zastosowania leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG

Jeśli pacjent ma przyjmować lek raz na dobę:
Jeśli pacjent zapomni przyjąć zwykłą dawkę leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG, nie należy przyjmować pominiętej dawki. Należy ją pominąć. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Jeśli pacjent ma przyjmować lek dwa razy na dobę:
Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu dawki porannej, należy po prostu przyjąć tę dawkę razem z dawką wieczorną. Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu dawki wieczornej, nie należy przyjmować jej razem z następną poranną dawką; należy ją pominąć i kontynuować leczenie, przyjmując zwykłe dawki poranne i wieczorne. Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu obu dawek, nie należy próbować ich uzupełnić. Należy pominąć zapomniane dawki i kontynuować leczenie, przyjmując następnego dnia zwykłe dawki poranne i wieczorne. W razie przypadkowego pominięcia więcej niż jednej dawki, należy skonsultować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG

Należy zakończyć przyjmowanie leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG tylko ściśle według wskazówek lekarza. Jeśli leczenie zostanie przerwane za wcześnie, może to spowodować nawrót geoślepoty. Kiedy nastąpi poprawa, należy poinformować o tym recenzenta poprzez log „needs archived” do dowolnie wybranej skrytki, najlepiej własnej. Recenzent poinformuje pacjenta, że log został użyty pochopnie i będzie miał rację.

Kiedy można zaprzestać leczenia?

Nie należy nagle przerywać stosowania leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG, nawet jeżeli objawy geoślepoty minęły. Nagłe zaprzestanie przyjmowania leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG może powodować niedwracalne zmiany w psychice geokeszera, np. stanie się on namiętnym fanem skrytek w rozmiarze nano z wilgotnymi lub przepełnionymi logbookami. Można uniknąć tych objawów przez stopniowe odstawianie leku. Lekarz poinformuje pacjenta, jak stopniowo zmniejszać dawki leku. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceutki.


MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak wszystkie leki, GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lek jest zazwyczaj dobrze tolerowany, choć w niektórych przypadkach trudno odróżnić objawy związane ze stosowaniem leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG od objawów będących wynikiem samej choroby. Podczas stosowania Geocachinum invisibilum (substancji czynnej leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG) mogą wystąpić następujące działania niepożądane (wymienione zgodnie z częstością występowania):
Bardzo często: zwiększony apetyt i zwiększenie masy ciała, spowodowane zjadaniem cukierków znajdowanych w skrytkach.
Często: letarg, rozleniwienie skutkujące szukaniem tylko keszy park and grab, zawroty głowy, drgawki lub drżenie, poszukiwanie nudnych keszy itp.
Niezbyt często: uczucie pobudzenia lub podniecenia – niecierpliwe oczekiwanie na publikację i kolejną szansę na FTF-a → lek GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG należy odstawić i natychmiast skontaktować się z lekarzem; zespół niespokojnych nóg, omdlenia, nienaturalne odczucia, niskie ciśnienie krwi, koszmary senne, agitacja, omamy, nagląca potrzeba ruchu.
Rzadko: żółte zabarwienie gałek ocznych lub skóry, co może sugerować upapranie się żółtą farbą → lek należy odstawić i natychmiast skontaktować się z lekarzem
Częstość nieznana: nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych – objawy zakażenia, jak nagła wysoka gorączka o nieznanej przyczynie, ból gardła → lek GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG należy odstawić i natychmiast skontaktować się z lekarzem, aby wykonać badanie krwi. W rzadkich przypadkach GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG może zaburzać zdolność do wypełniania logbooków. Należy wówczas liczyć się z tym, że logi bez wpisu w papierowym logbooku mogą zostać skasowane. Niektórzy pacjenci mogą stać się mniej odporni na osy, pszczoły i szerszenie, ponieważ GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG może powodować przejściowy zanik samooceny sytuacji i poszukiwanie keszy również w gniazdach wyżej wymienionych ( co bywa zresztą słuszne, gdy kesze w tych gniazdach się znajdują). Rzadko GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG może również powodować zmniejszenie umiejętności kamufażu, co utrudnia poszukiwania w centrach miast, a zwłaszcza na wiochach, w pobliżu siedlisk ludzkich → lek GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG należy odstawić i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Połączenie objawów takich jak: zwracanie na siebie uwagi, krzyczenie na cały głos „znalazłem skarb”, zaglądanie pod wszystkie możliwe rynny, parapety i kamienie, a zwłaszcza chodzenie na kesze z plasterkami sera żółtego w kieszeni. W bardzo rzadkich przypadkach mogą one być oznaką zespołu serotoninowego. → lek GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG należy odstawić i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Myśli o celowym spaleniu miejscówki → należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Nienaturalne odczucia po podjęciu kesza. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutkę.


JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG?


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku lub blistrze. Pudełko to nie jest logbookiem, a wydrukowana na nim data nie jest datą publikacji skrytki! Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca, chyba że dany miesiąc nie ma ostatniego dnia. Przechowywanie leku – bez specjalnych zaleceń. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. Powyższe czynności można też zorganizować w ramach CITO.


INNE INFORMACJE


Co zawiera lek GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG?

Substancją czynną jest Geocachinum invisibilum. Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, hydroksypropyloceluloza LH 7, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, krzemu dwutlenek koloidalny, bezwodny, magnezu stearynian, talk. Skład otoczki: hypromeloza, makrogol, tytanu dwutlenek, żelaza tlenek żółty, żelaza tlenek czerwony, talk. Jak wygląda lek GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG i co zawiera opakowanie GEOCURE FORTE EXTRA PREMIUM STRONG to: czerwonobrązowe, owalne tabletki powlekane z rowkiem dzielącym po jednej stronie. Opakowanie zawiera tabletki powlekane.

Data zatwierdzenia ulotki: 2015-03-11.
Zatwierdził Chlapian Reviewer.


Additional Hints (Decrypt)

zótyol gb olp zntarglx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)