Skip to content

#4 De Grommelsteen: Melk uit Stegeren Traditional Geocache

Hidden : 06/21/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

DE GROMMELSTEEN
Men had in Beerze aan het einde van de achttiende eeuw nog geen afstand gedaan van het bijgeloof der vaderen. Daar getuigt een voorval van dat in de vijftiger jaren van de negentiende eeuw werd verteld en werd opgeschreven door de toen al hoogbejaarde boer Kortman.

’t Was tiedens ’n zwaor grommelschoer dat ’t was in eslaag’n in nen eek’n den veur ’t Hesselink stun. Dow wi’j  dat as jongs ees wat noader wollen bekieken, zagen wi’j ’n oal’n Hesselinkboer gaangs met de schuppe de groond rondum den eek’n woar ’t in was eslaag’n onderste boow’n te zetten. “Wat doste now?”, vreugen wij ni’sgierig. “Dat zak ow zeggen jongs, ik zeuke den grommelsteen den met dat schoer oet de loch is ekummen en den boom hef kapot eslaag’n.”

Vertaling
Het was tijdens een zwaar onweer, dat het was ingeslagen in een eik die voor de boerderij het Hesselink stond. Omdat we dat als jongens eens wat nader wilden bekijken, zagen wij de boer van het Hesselink aan het werk met de schop rondom de eik waar het was ingeslagen. Wat doet je nou? Vroegen wij nieuwsgierig. Dat zal ik je vertellen, jongens, ik zoek de grommelsteen die met dat onweer uit de lucht is gekomen en die deze boom heeft kapot geslagen.

Bovenstaand verhaal is een anekdote verteld door de grote verhalen verteller en boer Kortman. Hij was in Beerze en omstreken een bekend persoon. Door zijn toedoen zijn veel verhalen behouden gebleven. Wij gaan op zoek naar de grommelsteen oftewel een dondersteen. Waar kwam deze steen vandaan? Wij gaan er als geocachers natuurlijk van uit dat dit verhaal echt gebeurd is. Heeft het te maken met mystiek? Te denken valt aan de oude Kelten in Engeland. Daar gebeurden rare dingen. Zouden de dondergoden er mee te maken hebben? Zou Thor uit Scandinavië de dondersteen hebben gegooid? Daar hadden ze van die mooie Runenstenen. Obelix uit Frankrijk is ook een kanshebber. Hij was natuurlijk erg sterk en had vaak een grote Menhir bij zich. Of komt de steen gewoon uit Drenthe. Zoals we weten woonden daar de reuzen… Voor Ellert en Brammert heeft men nog altijd ontzag. Het is ook nog mogelijk dat de steen veel dichter bij is dan we denken…. We gaan in Beerze, Junne en Stegeren op zoek naar bijzondere stenen en uiteindelijk vinden we natuurlijk de GROMMELSTEEN.

DE GROMMELSTEEN CACHES
Dit is dus een serie van dertien caches langs een route. Deze route is 10 kilometer lang. Je kunt deze wandelen en eventueel fietsen. Je zult dan soms wel korte stukjes moeten wandelen. Je kunt de auto goed parkeren bij de eerste cache. Bij vier van de caches ligt een steen en zit een cijfer verborgen in de cache: A, B, C, D. Deze heb je nodig voor de bonus van de Grommelsteen. Bij de bonus moet je een puzzel oplossen waarbij je op zoek moet gaan naar nog andere stenen…. Je vindt dan E, F, G, H.

LET OP! Na verschillende verzoeken is de uiteindelijke cache locatie veranderd per 9 maart 2015 en ligt nu dicht bij de trail in Junne en Stegeren! Dus de bonus cijfers en de placespotting puzzel zijn gewijzigd.

Mocht het niet lukken of je wilt toch graag de bonus meenemen, bel of sms even naar 0621831951 of mail voor een automatisch en snel antwoord.

De Grommelsteen #4: Melk uit Stegeren
Deze cache ligt bij een bankje die er staat van maart tot oktober. U kunt hier melkproducten kopen die in een koelbox liggen. Stegeren is een oud buurtschap in de gemeente Ommen in de Nederlandse provincie Overijssel. De buurtschap is gelegen ten oosten van Ommen aan de noordzijde van de Overijsselse Vecht en ligt ongeveer op 21 kilometer ten noorden van Almelo. De buurtschap telt 215 inwoners, inclusief omliggend gebied. De verspreid liggende boerderijen worden met elkaar verbonden door de Stegerdijk, die doodloopt in een grote lus bij boerderij 'n Oeverdinck. Een deel van het Pieterpad leidt ook door de buurtschap en is vooral populair bij fietsers en wandelaars vanwege de aantrekkelijke landschapselementen zoals bosgebieden, heidegronden en de nabijgelegen Vecht bij Junne. Net als het iets westelijker gelegen Arriën is ook Stegeren van oorsprong een esdorp met weidegronden langs de Vecht en een es op de hoger gelegen delen. De naam Stegeren komt al in 1244 voor als ’boerscop Steygheren’. Het klooster Swartewater had er een boerderij. Dat werd later ‘Praestink’ genoemd. Rond 1500 waren de bewoners van de meeste boerderijen pachter. Vlakbij Stegeren ligt een aantal prehistorische grafheuvels uit de bronstijd; ongeveer 1000 voor Christus.

 
Je ziet hier een foto van het boerenleven in Stegeren uit lang vervlogen tijden.

Additional Hints (No hints available.)