Skip to content

Vārti un Namiķīti 2 Traditional Geocache

Hidden : 06/29/2014
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Slēpnis Piestāj un paķer! Šie ir vārti uz Namiķu ezeru kuri nekad nav ciet! Ejot lejā uz ezera pusi jūs nonāksiet uz taciņas pa kuru jūs ejat līdz galam un jūs ieraudzīsiet estrādi, kurā katru gadu pēc sporta spēlēm kas notiek Pie Namiķu ezera ir koncerti! Sākot no estrādes līdz Nākamajam slēpnim Namiķu vārti ir ezers! Šeit ir skaista pludmale un arī tornīts no kura var lēkāt droši ezerā! Šī vieta ir publiska bet var gadīties kad kāds ir noīrējis šo skaisto vietiņu, bet neņemiet ļaunā uz otriem Namiķa vārtiem var arī apbraukt pa galveno ceļu! ENG. Call at ambush and pick up! This is the gateway to Lake Namik who never closed! As you walk down to the lake side will take you to the path along which you are walking to the end and you will see a raised stage where every year at sports games that take place at the lake Namik concerts! From the stage to the next ambush Namik gateway is a lake! Here is a beautiful beach and the tower from which you can safely jump in the lake! This is a public place but it can happen when someone has rented this beautiful hilarious plot, but do not take evil to side Namiķa gate can also be detoured along the main road!

Additional Hints (Decrypt)

Fxngvrf hm nhtšh.Ybbx hc!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)