Skip to content

"Met deze ring..." / "With this ring..." Mystery Cache

Hidden : 07/25/2014
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


N51° 50.135 E004° 40.900

NL “Met deze ring…”

Let op: De cache ligt NIET op bovenstaand coördinaat. Om de juiste locatie te vinden, moet je eerst onderstaande vragen beantwoorden.

 

Deze cache ligt op de plek waar ik in 1992 mijn toenmalige vriendin (nu al lang mijn vrouw) voor haar eerste verjaardag die wij samen vierden, een paar cadeaus gaf die met ringen te maken hadden. Door de onderstaande vragen goed te beantwoorden, kun je de coördinaten vinden en ook genieten van deze mooie plek. Koppel er meteen een lekkere wandeling aan!

 • Ik gaf mijn vriendin een ring waarin de symbolen voor liefde, vriendschap en loyaliteit verwerkt waren. Zulke ringen komen oorspronkelijk uit Ierland. Stapeltel de letterwaarde van de naam van zulke ringen (zonder het woord ‘ring’ erbij) = A.
 • Een Schotse rockband heeft deze symbolen gebruikt voor diverse albumcovers. Stapeltel de letterwaarde van de bandnaam. Stapeltel ook het geboortejaar van de zanger van deze band. Trek het tweede getal van het eerste getal af = B.
 • Wij zijn exact een jaar eerder dan de (toenmalige) Nederlandse kroonprins getrouwd. Stapeltel onze volledige trouwdatum (in cijfers). Trek deze waarde van de waarde van de bandnaam af = C.
 • Er zijn tradities bij het dragen van de ring die ik mijn vriendin gaf. Welke onderstaande combinaties klopt?
  • Toen ik de ring in 1992 gaf, moest zij hem aan haar rechterhand dragen met de punt van het hart van zich af; na ons trouwen moest zij hem aan de rechterhand dragen met de punt van het hart naar zich toe: D=49, F=40;
  • Toen ik de ring in 1992 gaf, moest zij hem aan haar linkerhand dragen met de punt van het hart naar zich toe; na ons trouwen moest zij hem aan de linkerhand dragen met de punt van het hart van zich af: D=49; F=41;
  • Toen ik de ring in 1992 gaf, moest zij hem aan haar linkerhand dragen met de punt van het hart van zich af; na ons trouwen moest zij hem aan de rechterhand dragen met de punt van het hart van zich af: D=50, F=40;
  • Toen ik de ring in 1992 gaf, moest zij hem aan haar rechterhand dragen met de punt van het hart naar zich toe; na ons trouwen moest zij hem aan de linkerhand dragen met de punt van het hart naar zich toe: D=50; F=41.
 • Behalve de ring gaf ik mijn vriendin ook een trilogie die zeer toepasselijk was (hint: onze eerste kat hebben we Frodo genoemd). Het belangrijkste voorwerp van deze trilogie = G (geen letterwaarde of stapeltellen nodig).
 • Hoeveel van deze voorwerpen spelen een rol in deze trilogie? Stapeltel deze waarde = H.
 • Het bedrijf 999-Games heeft een bordspel uitgebracht met dezelfde naam als de titel van deze trilogie. Met hoeveel spelers kan de basiseditie maximaal worden gespeeld? = I.

 

De cache ligt op N51° D.ABC E004° F.GHI. Met dank aan de gemeente Papendrecht voor de toestemming om deze cache te plaatsen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN “With this ring…”

Note: the cache is NOT located at the above coordinates. To find the correct location, you first have to answer the below questions.

 

This cache is located at the place where in 1992 I gave my then girlfriend (since long my wife now) for her first birthday we celebrated together a few gifts which were related to rings. By answering the below questions you can find the coordinated and enjoy this lovely place. Combine it with a nice walk!

 • I gave my girlfriend a ring in which the symbols for love, friendship and loyalty are incorporated. Such rings originate from Ireland. Stack count the word value of the name of such rings (without the word ‘ring’) = A.
 • A Scottish rock band has used these symbols on various album covers. Stack count the word value of the band name. Also stack count the year of birth of the lead singer. Subtract the second number from the first number = B.
 • We got married exactly a year before the (then) crown prince of the Netherlands. Stack count our full marriage date (in numbers). Subtract this value from the value of the band name= C.
 • Wearing the ring I gave my girlfriend is surrounded with traditions. Which of the below combinations is correct?
  • When I gave the ring in 1992, she had to wear it on her right hand with the point of the heart toward her fingertips; after we got married she had to wear it on her right hand with the point of the heart toward her wrist: D=49, F=40;
  • When I gave the ring in 1992, she had to wear it on her left hand with the point of the heart toward her wrist; after we got married she had to wear it on her left hand with the point of the heart toward her fingertips: D=49; F=41;
  • When I gave the ring in 1992, she had to wear it on her left hand with the point of the heart toward her fingertips; after we got married she had to wear it on her right hand with the point of the heart toward her fingertips: D=50, F=40;
  • When I gave the ring in 1992, she had to wear it on her right hand with the point of the heart toward her wrist; after we got married she had to wear it on her left hand with the point of the heart toward her wrist: D=50; F=41.
 • Besides the ring I also gave my girlfriend a very appropriate trilogy (hint: we named our first cat Frodo). The most important object of this trilogy = G (no word value or stack counting required).
 • How many of these objects play a role in this trilogy? Stack count this value = H.
 • The firm 999-Games has developed a board game with the same name as the title of the trilogy. With how many players can the basic edition of this game be played at most? = I.

 

The cache is located at N51° D.ABC E004° F.GHI. I would like to thank the municipality of Papendrecht for the permission to place this cache.

FTF: Gerrit Tabak
STF: vera&daphne
TTF: Zuiderhilmeet

Additional Hints (Decrypt)

zntargvfpu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)