Skip to content

Lof der Zotheid / Praise of Folly Mystery Cache

Hidden : 07/30/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

NL: Cache op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
EN: Cache on campus Woudestein of the Erasmus University Rotterdam.
Desiderius Erasmus


NL: Lof der Zotheid

De cache ligt niet op bovenstaande coördinaten. Om de cache te vinden, moet je de onderstaande vragen beantwoorden. Het antwoord op de eerste en de vierde vraag moet je op de campus zelf opzoeken; de andere vragen kun je thuis al beantwoorden.
Deze cache, die op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam ligt, heeft (hoe kan het ook anders) onder meer te maken met de naamgever van de universiteit: Desiderius Erasmus, die het beroemde boek Lof der Zotheid heeft geschreven.

 1. Op coördinaten N 51° 55.162 E 004° 31.620 staat een beeld van Erasmus. Aan de zijkant van dat beeld zit een kleine plaquette. Het derde cijfer uit het jaartal op die plaquette = A. Nu je hier toch bent, vinden we het leuk als je een foto van jezelf met op de achtergrond het beeld van Erasmus maakt en bij je log uploadt. Geheel in lijn met de titel van Erasmus’ boek mag het een zotte foto zijn. Hoe zot, dat mag je zelf weten.
 2. Stapeltel het jaartal waarin Lof der Zotheid werd gepubliceerd = B.
 3. Het nummer van het hoofdstuk waarin de Zotheid zegt dat "ik alleen door mijn goddelijke macht Goden en menschen vervroolijk" = C.
 4. Op campus Woudestein bevindt zich, tussen het Mandeville-gebouw en het Sanders-gebouw, een Plaza die genoemd is naar de EUR-hoogleraar die de ‘Nobelprijs’ voor de economie heeft gewonnen. Op die Plaza is een citaat van deze persoon te lezen. De letterwaarde van de vierde letter van dit citaat = D.
 5. Er zijn twee gebeurtenissen die als geboortejaar van de Erasmus Universiteit Rotterdam kunnen worden gezien: de oprichting van de eerste voorloper van de Erasmus Universiteit en de daadwerkelijke oprichting van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Stapeltel beide jaartallen en tel dit bij elkaar op = F.
 6. Stapeltel de letterwaarde van de voor- en achternaam van de persoon uit vraag 4, alsmede het jaartal (in cijfers) waarin hij de prijs won = G.
De cache is te vinden op N51°55.ABC E004° 31.DFG
Met dank aan de Erasmus Universiteit Rotterdam die het mogelijk heeft gemaakt om deze cache te leggen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN: Praise of Folly

The cache is not located at the above coordinates. In order to find the cache, you have to answer the below questions. The answer to the first and fourth question has to be found on the campus itself; the other questions can already be answered at home.
This cache, which is located at campus Woudestein of the Erasmus University Rotterdam, is (of course) among others related to the eponym of the university: Desiderius Erasmus, who wrote the famous book Praise of Folly.

 1. At coordinates N 51° 55.162 E 004° 31.620 a statute of Erasmus is located. At the side of that statute there is a little plaque. The third number from the year on this plaque = A. While you are there, we would like it if you made a photo of yourself with the statute of Erasmus in the background, which you upload when you log the cache. Fully in line with the title of Erasmus' book it can be a foolish photo. How foolish, that is up to you to decide.
 2. Stack count the year in which Praise of Folly was published = B.
 3. The number of the Section in which Folly states that she is the one "whose divine influence makes gods and men rejoice" = C.
 4. On campus Woudestein, between the Mandeville-building and the Sanders-building, there is a Plaza which is named after the EUR-professor who won the 'Nobel Prize' for economics. A quote of this person can be found there. The letter value of the fourth letter of this quote = D.
 5. Two events can be regarded as the birth year of the Erasmus University Rotterdam: the founding of the first predecessor of the Erasmus University and the actual founding of the Erasmus University Rotterdam. Stack count both years and add the results = F.
 6. Stack count the word value of the first and last name of the person from question 4, as well as the year (in numbers) in which he won the prize = G.
The cache can be found at N51°55.ABC E004° 31.DFG
We would like to thank the Erasmus University Rotterdam for enabling us to place this cache.


FTF: artemis1976
STF: Team A.A.P.
TTF: Mededthegreat

NL: Controleer je oplossing voor B, C, F en G online. Voor deze controle vul je een 0 (nul) in voor A en D.
EN: Check your solution for B, C, F and G online. For this check you enter a 0 (zero) for A and D.

Additional Hints (Decrypt)

AY: tevwf RA: terl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)