Skip to Content

<

Slenderman Woods

A cache by Hendryšáci z Oder Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/27/2014
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

TATO KEŠ NENÍ VHODNÁ PRO DĚTI !THIS CACHE IS NOT A SUITABLE FOR KIDS !
Touto keší vstupujete do zapovězených Slendermanových lesů
A kdo to ten Slenderman vůbec je ?Slenderman je velice záhadná postava. V doslovném překladu znamená Slenderman "Štíhlý muž". Na sobě nosí černé kvádro a je vysoký přes 2 metry

Charakteristika
Má 2-6 rukou, které může až neuvěřitelně prodloužit a snadno tak polapit svou kořist (vysává tělesnou energii svých obětí, nebo je rovnou zabíjí)

Slendermanova chůze je spíše lehké nadnášení nad zemí (takže určitě není ČLOVĚK) a díky tomu nezanechává pod sebou žádné stopy.

Zjevuje se lidem, kteří brzy zemřou nebo (hlavně) malým dětem (někteří tvrdí, že se jimi živí). Říká se, že ten, kdo se na něj podívá, s jistotou zemře. Údajně si čvachtá v psychickém mučení svých obětí. Cíleně jim vnucuje do mysli záblesky své podoby, aby zlomil jejich ducha a připravil je o zdravý rozum (malé děti se snadno vyděsí).

Slenderman se zjevuje hlavně v noci, v oblastech příměstských lesů (nakukuje do oken lidský obydlí), v okolí opuštěných budov či řidičům na odlehlých silnicích.

Nejvíce se spekuluje o jeho obličeji. Jedni tvrdí, že Slenderman má obličej, druzí že ne. Každý nejspíš vidí to, co Slender Man chce, aby viděli.

V USA bylo zaregistrováno cca 30 únosů dětí, které nikdo nikdy nenašel..žádné stopy, žádní podezřelí, prostě nic...


Dodnes se neví, kdo nebo co je Slenderman zač. Kdokoli se ho pokoušel vypátrat, zmizel. První záznam o Slendermanovi pochází už ze starověkého Egypta, dále v 16. století byl vyobrazen na německé dřevorytině (poslední záznamy pochází z roku 2011 z Californie z USA

Slender jde,slender jde,slender si jde pro tebe...INFORMACE KE KEŠISlenderman unesl vaši milovanou osobu a drží ji hluboko v lesích
Na úvodních souřadnicích naleznete PROKLETÝ strom,kde dostanete všechny informace jak najít to co hledáte...


Bude se vám hodit znalost okolí a mapa

TUTO KEŠ MŮŽETE NAJÍT JEDINĚ KDY SE ZJEVUJE SLENDERMAN,TUDÍŽ JENOM V NOCI !!!!


Neprozrazujte slendermanovy plány ostatním.Pokud máte nějaké připomínky,napište to samotnému stvořiteli slendermana(MĚ)

Hodně stěstí,budete ho potřebovat...

PS : Díky Algenovi.cz,který se stal betaobětí slendermana :)ENGLISH VERSIONYou can found this cache also in english version(with NO disadvantages)


You are entering the verboten Slenderman woods
And who exactly Slenderman is ?Slenderman is really mysterious character.He wears black coat and he is tall over 2 metres

Characteristics
He has two to six arms and he can incredibly extend them and easily ensnare your prey(he sucks physical energy from yours preys or he directly kill them)

Slenderman´s walking is rather light levitation above the ground(so he is not definitely HUMAN) and thanks of this he doesn´t leave any traces

He reveals to person,who will die soon or (mainly) to small kids(somebody says,that he feed by them).It is said,if someone look on them he will die.Allegedly he enjoys in mental torture of yours preys.He force them a glimpse of yours face,to break their soul and destroy their healthy thinking(small kids can be scared easily)

Slenderman is appearing mainly in night,in areas of suburban woods(he watch to windows of human´s dwelling

The most discuss are about his face. Someone says that slenderman has face,someone says that he has no face.Everyone probably see,what slenderman wants.
In USA was registered about thirty kidnapping of children,who´s nobody and never find them..no clues,no suspects,just nothing...


Till today,nobody knows who or what slenderman is.If anyone wants to find him,he dissapears.First record about slenderman comes from antique Egypt,then in the sixteenth century was illustrated on german woodcuts(last record comes from year 2011 from California

Slender goes,slender goes,slender goes for you...INFORMATION TO CACHESlenderman kidnapped your love person and he keeps her somewhere deep in woods
On the opening coordinates,you will find CURSED tree,where you will find all informations,how to find thing what you want...

Knowledge of local terrain and map is useful

YOU CAN FIND THIS CACHE ONLY,WHEN THE SLENDERMAN APPEARS,IT MEANS JUST IN THE NIGHT !!!


Don´t reveal the slenderman´s plans to others.If you have any comments,write it to the creator of slenderman(me)

Good luck,you will need it


Additional Hints (Decrypt)

[CZ]: 1) wnxzvyr mnevpv fgebz fcngevf,ilqrw fr qb ilfva uirmqalpu
2) 3 · 3=9
3) an xbapv xqlm ohqrf ormqenqal, FVCXL gv hxnmbh erfrav

[EN]:1) jura lbh frr fuvavat gerr,tb hc gb gur fgnef
2) 3 · 3=9
3) ng gur raq, jura lbh qba´g xabj jung gb qb, NEEBJF fubj lbh fbyhgvba

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.