Skip to content

This cache has been archived.

Saldējums: asd

More
<

Jelgavas Slimnīca / Jelgava Hospital

A cache by Saldējums Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/27/2014
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Slēpnis ir PET pudeles konteineris small izmēra un satur logbuku un pildspalvu.

Cache is PET bottle container small size and hold logbook and pencil


[LV]SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca" ir viena no reģionālajām daudzprofilu slimnīcām. Slimnīcā ir uzņemšanas un neatliekamās palīdzības nodaļa, septiņas stacionārās nodaļas - neiroloģijas, bērnu, dzemdību-ginekoloģijas, ITA, iekšķīgo slimību, traumatoloģijas, ķirurģijas ar uroloģijas un LOR gultām, operāciju bloks (3 zāles), diagnostikas daļa, kuras sastāvā ir gan mūsdienīgi aprīkots endoskopijas kabinets, gan arī staru diagnostikas nodaļa un funkcionālās diagnostikas kabinets.

Slimnīcai ir sava sertificēta asins sagatavošanas nodaļa ar sertificētu imūnhematoloģijas laboratoriju, sava sertificēta patoloģijas nodaļa ar sertificētu histoloģijas laboratoriju. Slimnīcā diennakts režīmā strādā Centra laboratorijas filiāle, kur tiek veiktas klīniskās, bioķīmiskās un bakterioloģiskās analīzes.

Ar modernu aparatūru ir aprīkota fizikālās terapijas nodaļa. Slimnīcas ambulatorajā daļā konsultācijas sniedz kvalificēti stacionāro nodaļu speciālisti. Slimnīcai ir sava aptieka.

Slimnīcā strādā:

  • 53 ārsti un provizors. 
  • 149 vidējā medicīniskā personāla darbinieki - medicīnas māsas, vecmātes, laboranti;
  • 119 darbinieki pilda jaunākā medicīniskā personāla darbu, no tiem 34 māsu palīgi;
  • Saimnieciskā darbā tiek nodarbināti 71 cilvēks.

2000. gadā slimnīca ir sertificēta pēc „Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūras" slēdziena, novērtēta un atzīta par atbilstošu MK 1998.gada 2.jūnija noteikumiem Nr. 208 „ Obligātās prasības slimnīcām". Vienlaikus tiek sertificēta arī slimnīcas ambulatorā daļa un zobārstniecības kabinets, kas 2002. gadā jau ir resertificēti atbilstoši MK 2002. gada 19. februāra noteikumiem Nr.77 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm vai to struktūrvienībām", bet stacionāra daļā resertifikācija nokārtota 2004.gadā.

Patlaban slimnīcā ir 283 gultasvietas. Gadā Jelgavas pilsētas slimnīcā ārstējas vairāk nekā 13.000 pacientu. Vidējais ārstēšanās ilgums atbilst valstī pieņemtajam. 2012.gadā vidēji pacients slimnīcā ir ārstējies 5.74 gultu dienas.

Dzemdību nodaļā vērojama patīkama tendence - dzemdību skaita pieaugums. 2012.gadā tika pieņemtas 920 dzemdības.

Izmantojiet Jelgavas pilsētas slimnīcas pakalpojumus un jūs pārliecināsities, ka mums patiesi rūp jūsu veselības stāvoklis. Spējam nodrošināt palīdzību dažādas sarežģītības gadījumos, jo mūsu komandu veido zinoši, pieredzes bagāti speciālisti un viņu rīcībā ir mūsdienīgas diagnostikas un ārstniecības iekārtas.

[EN]

SIA “Jelgava city hospital" is one of the regional multi-purpose hospitals. The hospital's emergency department and seven fixed-pressure chapter - neurology, child, dzemdību-ginekoloģijas, ITA, oral disease, accident, surgery and urology beds with anticorrosion operation unit (3 product), diagnostic part containing both modern equipped endoscopy Cabinet and beam diagnostic and functional diagnostics Cabinet.

 

The hospital is a certified blood preparation imūnhematoloģijas laboratories certified by your certified pathology laboratories certified by histology. Hospital daily mode works in the laboratory, where a branch is clinical, biochemical and bacteriological analysis.

 

The apparatus is equipped with the physical therapy department. Part of a hospital outpatient's advice of qualified specialists on the stationary. The hospital has its own pharmacy.

 

The hospital is working:

53 doctors and chemist.

149 paramedical staff - nurses, midwives, operators;

119 staff shall comply with the latest medical staff work from those 34 sister assistants;

The work are employed in the 71 man.

2000. the hospital is certified as “the Health Statistics and Medical Technology Agency" conclusion, assessed and recognised on the 1998 of 2 June No 208 ‘ Minimum requirements hospitals ". At the same time is certified by hospital outpatient and dental office, which already has 2002. year 2002. year according to resertificēti BOM. the February 19 provisions of the No 77" Regulations regarding the mandatory requirements for medical treatment institutions or their structural units, "but the re-certification settled in 2004.

 

The hospital's 283 bed places. Jelgava city in more than 13.000 patients treated at the hospital. Average duration of treatment in 2012 pieņemtajam. average patient treated in the hospital's 5.74 bed days.

 

There is a trend in the maternity ward - deliveries equivalent to 2012 was adopted in 920 giving birth.

 

Use Jelgava city hospital services, and you will see that we really care about your health condition. We are able to provide assistance in cases of varying complexity, because our team of skilled, experienced professionals and they have modern diagnostic and treatment facilities.

Additional Hints (Decrypt)

Nhgbohfn ohqn.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.