Skip to content

Abavas trail #25 Traditional Geocache

Hidden : 07/27/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Konteineris ir PET pudeles sagatave.

Rakstāmais ir jāņem līdzi. Ja esat vairāki slēpņotāji, reģistrējaties kā komanda.

Konteineri novietot tai vietā, kur paņēmāt.

Slēpņus iespējams meklēt ar dažādiem pārvietošanās veidiem, bet viss ērtākais - laivošana.

Dažas koordinātes iespējams var būt neprecīzas.

Plūdu laikā daži slēpņi iespējams nebūs pieejami.


Abavas ieleja tiek uzskatīta par vienu no ainaviski krāšņākajām upju senielejām ar stāvām, gravu saposmotām terasu nogāzēm, kurās daudz kaļķainu un avotainu vietu. Sāngravās atsedzas smilšakmens ieži, kuros izveidojošās alas. Līdzīgi kā citu upju ielejas arī Abavas ieleja ir viens no floristiski bagātiem Latvijas reģioniem ar daudzām, tikai Latvijas rietumu daļai raksturīgajām sugām.

Tajā lielākoties aug lapu koki vai arī jauktu sugu audzes. Ielejā daudz vecu simtgadīgu ozolu, upes krastos – ievas,kārkli un vītoli. Krūmāju malās un mežmalās daudz ābeļu, kas gan nav īstas mežābeles, bet ir mājas ābeļusēklaudži. Terašu nogāzēs galvenokārt sausas (ar nozīmīgām orhideju atradnēm), retāk purvainas vai palieņu pļavas. Ielejā konstatētas 826 paparžaugu un sēklaugu sugas. Abavas ielejai raksturīga egļu – platlapju, priežu un bērzu mežu, kadiķu audžu, pļavu un tīrumu mozaīka.

Additional Hints (Decrypt)

Cyhzr cvr gnxnf, X-xervfnvf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)