Skip to content

Wartenberški zaklad / Wartenberg treasure Mystery Cache

This cache has been archived.

bubiji: SLO: Danes smo obiskali vse točke zaklada in pobrali škatlice, da bi jih očistili in pripravili za obnovo zaklada. A na končni točki smo ugotovili, da je nekdo ne samo ukradel škatlico, ampak odstranil vse jeklenke, ki so zaklad in njegovo zadnjo uganko držale na mestu. Bil je celo tako temeljit, da je odstranil vijake v deblih, ki so pritrdile jeklenke na svojih mestih. Razočarani nad tem nesmiselnim uničenjem tuje lastnine umikamo zaklad. Hvala vsem za obisk.


ENG: We visited all the way points and collected puzzles to clean them and prepare them for the spring. At the final point we discovered the cache is missing. And not only missing, all the objects that were part of the cache were gone - even the screws that fixed the cache to the tree. Disappointed with this action we archive the cache. Thank you for visiting.

More
Hidden : 08/11/2014
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Za najdbo zaklada ne brskajte med kamenjem! Spoštujte arheološke ostanke!
There is no need to move any stone to find the treasure! Show archaeological place respect it deserve!


Arheološko poročilo

Območje Kranja in Škofje Loke je bilo v 12. stoletju v lasti freisinških škofov. Da bi zaščitili svoje karavane, ki so potovale iz Škofje Loke proti Kranju in pri tem prečkale reko Savo na plitvini pri Okroglem, so med Sv. Joštom in Šmarjetno goro zgradili dvorec Kucna. V odgovor na gradnjo dvorca in v želji po ropanju svojih sosedov in karavan na plitvini so Ortenburžani v sredini 12. stoletja zgradili grad Wartenberg. V njem je med leti 1145 in 1192 bival graščak Henrik de Wartenberg. Po njegovi smrti je grad prevzel Oton II Ortenburški, ki pa je moral oditi na križarsko vojno. V tem času je freisinška gospoda odkupila grad in pripadajoče posesti, a je celotno območje kmalu prišlo nazaj v roke Ortenburžanov. Ti so grad obnovili in ponovno pričeli izvajati napade na okolico ter mimoidoče karavane. Po več letih notranjih sporov je grad prišel v roke freisinškim škofom, ki so ga podrli, da se Ortenburžani vanj ne bi mogli več vseliti.

Ortenburžani so si v letih ropanja nagrabili ogromno bogastvo, ki so ga skrivali v gradu ali njegovi neposredni bližini. Vendar pa ob uničenju gradu freisinški škofje niso poročali o najdenem bogastvu. Grad naj bi bil po njihovem špartansko opremljena vojaška postojanka in ne središče bajnega bogastva. Domačini zato verjamejo, da so Ortenburžani svoje nagrabljeno bogastvo hranili nekje na strmih in luknjastih pobočjih Starega Gradišča. Vendar pa kljub številnim organiziranim in samostojnim iskalnim akcijam do sedaj zaklada niso našli. V arheološki stroki zato prevladuje mnenje, da so freisinški škofje zaklad po tihem odnesli s seboj, delavcem pa plačali za njihov molk.

V letu 2012 so območje Starega Gradišča pričeli raziskovati arheologi, ki so s sodobnimi 3D računalniškimi tehnikami uspeli rekonstruirati sam grad in okolico. S tem so uspešno ohranili podobo gradu Wartenberg tudi za prihodnje rodove. Računalniška simulacija gradu pa je prikazala določena neujemanja tako na samih zgradbah kot tudi na pokrajini. Arheologi so tedaj oblikovali posebno skupino, ki se je odpravila na teren preučiti omenjena neujemanja. Del njene naloge je bilo tudi odkriti resnico o samem zakladu. Skupina se z dane misije žal ni vrnila. Za njo se je izgubila vsaka sled. Vse, kar je ostalo od omenjene odprave, so zapisi o njenem obstoju in skupek dokumentov, najdenih na domu enega izmed članov.

Opozorilo: Prenesli boste PDF datoteko, ki jo potrebujete za pridobitev rešitve uganke. Izjavljamo, da je datoteka varna za prenos, kljub temu, da ni bila preverjena s strani Groundspeaka ali reviewerja. Datoteko nalagate na lastno odgovornost.
»Prenesi dokument«

Archeological report

The area around Kranj and Škofja Loka was in the 12th century a property of Bishops of Freising. To protect their caravans, that traveled from Škofja Loka to Kranj and have to cross the river Sava at its shallowest point near Okroglo, they built a mansion at the hill Kucna, located between Sveti Jošt and Šmarjetna gora. In the response to this mansion and the desire for robbing the caravans at ford, their opponents and neighbors Counts of Ortenburg in the middle of the 12th century build a castle Wartenberg. Between years 1145 and 1192 there lived lord Henrik de Wartenberg. After his death the castle went into hands of Oton II of Ortenburg, but he has to depart on the crusade. During that time the Bishops of Freising bought the castle and the land around it, but the Counts of Ortenburg retrieved it back. They rebuild the castle and once again started the attacks on the caravans. After years of internal battles the Counts of Freising bought the castle and destroyed it completely so it could not been rebuild.

During the years of plundering the Counts of Ortenburg collected an enormous wealth. They hid it in the castle or nearby. But at the destruction of the castle Bishops of Freising did not report of any treasure. The castle was by their words decorated in the Spartan military base and not as a center of incredible wealth. The local people therefor believe that the Counts of Ortenburg hid their wealth somewhere in the steep and perforated land of the hill Staro Gradišče. But despite of many organized and solo expeditions the treasure was not found. The prevailing opinion of the archeological society is, the Bishops of Freising took the treasure in silence and paid the workers for their discretion.

In the year 2012 a group of archeologist started to research the area of Staro Gradišče. They managed to reconstruct the castle Wartenberg with the use of modern 3D computer techniques and preserve its glory for the future generations. The computer simulation showed certain discrepancies at the buildings as well as in surrounding lands. A special group was formed to study the situation of mentioned discrepancies in the field. A part of their task was also to discover the mystery of the missing treasure. The group unfortunately did not return from the given mission. Every trace about them was lost. All that has left of this group are the notes about their existence and some documents, found at the home of one of the group member.

Alert: You are about to download a PDF file that contains further details needed to find this geocache. As the cache owner, I represent that this file is safe to download although it has not been checked by Groundspeak or by the reviewer for possible malicious content. Download this file at your own risk.
»Download a Document«

Additional Hints (No hints available.)