Skip to Content

<

Kaňon Morávky

A cache by puczmeloun Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/04/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Přírodní památka Profil Morávky

Přírodní památka Profil Morávky

Přírodní památka Profil Morávky


Na úvodních souřadnicích, kam se dá dostat z blízké cyklostezky (6003, 6004, 6005, Skalický okruh), či okolo řeky z naučné stezky Dobrá, se nachází jeden z těch hezčích výhledů na kaňon Morávky. V úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město se řeka zahlubuje do terénu až na skalní podloží a vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké tůně. I díky tomu je předmětem ochrany (jedná se o přírodní památku vyhlášenou v roce 1990), kde je důležitou součástí právě geomorfologie toku a údolí v délce necelých 2,5 kilometru. Díky nim lze totiž na prudkých až kolmých stěnách kaňonu vidět názorné ukázky stavby podloží.

Co tedy můžeme vidět? Na výchozy skály (tvořící podloží v hloubce 3-7 metrů) nasedají různě silné vrstvy štěrků a štěrkopísků čtvrtohorního stáří. Jsou to náplavy údolní terasy v nivě řeky pokryté lužním lesem. Odolnější horniny, jako jsou například vápence, pískovce, či těšinity, pak vytvářejí v řečišti nízké kaskády, prahy, peřeje a kaňony.

Kdyby se Vám pak zdálo (i díky čtení níže uvedeného popisu vzniku kaňonů), že musí zdejší profil Morávky existovat již mnoho let, je nutné říci, že jeho velká část pochází z 90. let minulého století. Díky dobrým podmínkám se totiž tehdy značně zvětšila plocha obnaženého skalního podkladu a kaňon se o několik metrů prohloubil. Místní usedlíci říkají, že právě kvůli tomu se již úřadům nechtělo stále břehy zpevňovat, radši místo prohlásili za přírodní památku a nechali ji tak dojít až do současného stavu.

Zdroj: Přírodní památka Profil Morávky
Více například zde: Morávka – divočící kráska našich řek
Nebo i zde: Skalická Morávka - národní přírodní památka

Jak na keš?


Pro úspěšné absolvování této earthcache je nutné zjistit jisté informace, tyto poslat na e-mail puczmeloun@gmail.com s předmětem Profil Morávky a AŽ POTÉ se normálně zalogovat. Nečekejte na odpověď - pokud bude něco špatně, ozvu se vám sám. Pokud u jednotlivých otázek nad odpověďmi bezvýsledně dumáte či váháte, podívejte se na hint, na odkazované webové stránky, nebo navštivte informační ceduli uvedenou ve waypointu.

1) Co ovlivňuje rychlost, jakým se prohlubuje kaňon Morávky?
2) Jaké významné přírodní události 90. let dopomohly k vytvoření současné hloubky kaňonu?
3) Najděte příklad nedávného rozšiřování kaňonu Morávky - praskající břeh, erozi či sesuv. Fotografii tohoto geologického jevu povinně přiložte ke svému logu. Na fotografii nemusíte být vy, jde čistě o dokumentaci změn koryta Morávky.
4) Přidejte váš (týmový/skupinový) geocaching nick.
5) K logu můžete přidat i další nepovinné fotografie kaňonu, nebo ideálně vás s vybraným profilem řeky Morávky. Za tyto další fotografie nahrané k vašemu logu přimhouřím oko nad špatnými odpověďmi.

Jak vznikají kaňony


Vznik kaňonu Prvním předpokladem vzniku kaňonu je rychle tekoucí řeka, neboť čím rychleji teče, tím větší objem kamení, valounů a písku může unášet. Čím více úlomků se převaluje a poskakuje po říčním dně, tím rychleji se obrušuje podloží. Řeku erodující v soutěsce můžeme připodobnit k nekonečnému pásu smirkového papíru, který pomalu, ale vytrvale opracovává do koryta. Vedlejší přítoky můžou obtékat odolnější vyvýšeniny a ty se pak tyčí ze dna soutěsky jako pilíře. Vrstvy hornin odolných proti erozi často vytvářejí na stěnu kaňonu římsy. Kousek po kousku tak vzniká různorodá scenérie každého kaňonu.

Na světě se snad nenajdou dvě rokliny stejného původu. Například Aarská strž ve Švýcarsku je až 55 metrů hlubokým zářezem v mohutné vápencové skále, kam se prokousaly koncem doby ledové dravé proudy vod z tajících ledovců. Mnohé strže v suchých severoafrických oblastech jsou většinou zcela vyprahlé nebo jimi protékají jen nepatrné potůčky. Srážky na jejich horním toku však obvykle přicházejí v podobě divokých průtrží mračen. Suchými řečišti se pak řítí vodní příval a dále koryto prohlubuje. Některé kaňony jsou velmi mladé a vznikly teprve před několika tisíci let. Jiné se tvoří stovky staletí.

Rychlost, s jakou řeka hloubí kaňon, závisí na mnoha faktorech – na rychlosti proudu, objemu vody a množství skalních úlomků, jež unáší. Totéž platí i o odolnosti podloží. V podloží jílovitých břidlic pracuje řeka snáz než v žulovém. Ale i tak není snadné zaznamenávat postupný vznik kaňonu. Představte si například řeku, která si ročně prohloubí koryto o několik setin milimetru, tedy v mírách nedosahující ani tloušťky listu papíru. Za sto let odplaví dva či tři centimetry podloží, za tisíc let desetkrát tolik. Za milion let, a to je v geologickém životě Země jen pouhý okamžik, už může jít o dvě stě či tři sta metrů.

Zdroj: Kaňony - mistrovská díla řek
Taktéž doporučuji skvělé vysvětlení v angličtině: Hey Dude - This is how canyons are formed

Ukázka proměnlivého profilu Morávky


Profil Morávky
Odkrytý profil – dole tmavé flyšové vrstvy druhohorního stáří, nad ní čtvrtohorní štěrky a zcela nahoře půdy lužního lesa, které se vytvořily až po skončení poslední doby ledové.

Profil Morávky
Odkryté šikmo uložené souvrství, vlevo vápence a vápnité slepence, vpravo v jejich podloží vápnité jílovce.

Hladová voda - Morávka
Zdroj a více informací: Zpravodaj Beskydy

Stavba mostu v PP Profil Morávky


V mnoha lozích prvních návštěvníků této earthcache se objevila obava, co že se to staví kousek od keše přímo uprostřed Přírodní památky Profil Morávky a Evropské významné lokality Niva Morávky. Tyto obavy jsou oprávněné, neboť jde o celkem rozsáhlou stavbu mostu a navazující silnice, které jsou součástí obchvatu města Frýdek-Místek. Existuje přitom mnoho obav, že právě tato stavba bude dalším faktorem negativně proměňujícím zdejší životní prostředí. Pokud vás téma zajímá více, podívejte se například na reportáž uvedenou v odkazu níže. O mostu přes Morávku pak naleznete více informací přímo v reportáži od času 1:07.

Obchvat Frýdku-Místku a stavba mostu přes Morávku:
- Děti Země kritizují chabou kompenzaci zeleně
- Obchvat Frýdku-Místku se začne stavět až příští rok

Obchvat Frýdku-Místku

Rád bych zde uvedl upozornění, které se objevilo i na původní keši Moravka-Kanon. Některé části stezky totiž vedou po příkrých březích, které jsou podemleté nebo sesunuté a kaňon je 3 až 7 metrů hluboký se spoustou skalních prahů, zákrutů a prudkých svahů. Vzhledem k tomuto proto nedoporučuji odlov v noci.

Máte nějaké další informace o Morávce? Starou fotografii nebo vzpomínku pamětníka? Přidejte je prosím ke svému logu, či do emailu pro mě - puczmeloun@gmail.com. Rád těmito informacemi obohatím listing.

Za dodání dalších informací do listingu děkuji geokolegovi Dan_240.

Additional Hints (Decrypt)

1) Pb biyviahwr gbx erx n criabfg oeruh? Cbzbpv iáz zhžr v grezía "uynqbiá ibqn".
2) Wrqaá fr b hqáybfgv ceb yvqv nž xngnfgebsvpxé, ceb imavx xnabah išnx ceíirgvié.
3) Uyrqrwgr cboyíž oeruh. N qáirwgr cbmbe, inšr ormcrpabfg wr cerqarwší!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

211 Logged Visits

Found it 205     Didn't find it 1     Write note 4     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 285 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.