Skip to content

Prisimasy kostel sv. Petra a Pavla Traditional Geocache

Hidden : 08/10/2014
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato jednoduchá tradiční keš je naším třináctým zastavením u polabských kostelíků a zavede nás k přišimaskému .


Za nejvýznamnější památku

lze bezesporu považovat zdejší (původně románský) kostelík sv. Petra a Pavla z počátku 13. století, který je dnes filiálním kostelem spravovaným z Úval. Poprvé je v písemných pramenech doložen už k roku 1279.
Ve 14. století byl kostel goticky rozšířen a přestavěn, z této doby pochází obdélná zákristie a presbytář. Renesančně byl kostel upraven po roce 1575 na náklad Václava Smiřického ze Smiřic z náchodské větve rodu. Přestavba spočívala především ve výrazném prodloužení lodi západním směrem a doplnění renesančních detailů, které bohužel většinou zanikly při další přestavbě v 18. století. V roce 1895 byla věž zastřešena dnešním způsobem.


Na vnějšku kostela najdeme viditelné stopy předchozích stylů. Například na severní zdi lodi se dochoval zbytek románského okna z počátku 13. století, v západní stěně zákristie objevíte zachovalý vstupní gotický portál nebo na a severovýchodním rohu vás překvapí bosované nároží ze 14. století.


Ze zařízení vyniká raně barokní hlavní oltář z roku 1680, doplněný na konci 19. století novými obrazy sv. Petra a Pavla mezi apoštoly od malíře Eichlera.


Zvony

Ve věži se dochovaly tři zvony, největší je z roku 1590 od pražského zvonaře Brikcího z Cimperku, menší zvon je z roku 1409 a nejmenší rovněž z 15. století.


Varhany

jednomanuálový nástroj s pěti rejstříky zhotovil pražský mistr Karl Schiffner. O nástroji se více dozvíte zde.


Jak na keš?

Až si prohlédnete kostelík ze všech stran, jděte ven ze hřbitova, protože krabička tady není. Hledáte malou maskovanou lock&lock škatulku, která je schovaná zvnějšku hřbitovní zdi. Pro odlov keše není nutné vstupovat na hřbitov.


Přeji vám dobrou zábavu a příjemný lov!


Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

znfxbinav urqren uryvk, ivfv cbq urqren uryvk

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)