Skip to content

Zasulauka arodvidusskola BYOP Traditional Geocache

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than a one month and it is lost, completely damaged or inappropriate. Caches should be visited and maintained within 30 days after disabling.
Archiving a geocache is meant to be a permanent action. If a cache is archived by a reviewer or staff for lack of maintenance, it will not be unarchived.

If there are still leftovers from container I would appreciate if other players could collect them so that there is no trash in the nature.

Happy geocaching!

More
Hidden : 08/20/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LV Slēpnis ir fotofilmiņas kastīte un satur tikai viesu grāmatu !!!Uzmanību, pati Arodskola ir bīstama apmeklēšanai!!! Informācija ņemta daļēji no GC3QN0A. Slēpnis ir brīvi pieejams. Jauzmanās no garāmgajējiem.

ENG Cache is a photo film box, that contains just a logbook. !!! Danger the building is not safe to visit!!! Some information is taken from GC3QN0A. The cache is on open territory. Be aware of passers by.


LV – 1986. g. ''40. profesionāli tehniskā vidusskola'' pārcēlās uz jaunuzceltajām telpām Zasulauka ielā 31. Studenti šajā mācību iestādē apguva metālapstrādes specialitātes. Vēlāk šīs mācību iestādes vārds tika mainīts uz „Zasulauka arodvidusskolu”. Kādu laiku ēku kompleksā atradās arī Latvijas Pasta skola (skat pielikumu). Diemžēl precīzāku informāciju par to nebija iespējas atrast. Vēlāk šo kompleksu pārņēma Rīgas tehniskā koledža. Celtnes ekspluatācijas beigās šeit bija RTK eksamenācijas centrs. Mācības šajās telpās notika līdz 2006. gadam. 2006./2007. macību gadā audzēkņu kontingents no Zasulauka ielas 31 tika pārcelts uz Braslas 16 telpām.

 

Pielikums:

Ministru kabineta rīkojums Nr.151

Rīgā 2000.gada 29.martā (prot. Nr.14, 26.§)

Par Latvijas Pasta skolas, Rīgas Valsts tehniskās ģimnāzijas,

Zasulauka arodvidusskolas un Rīgas Tehniskās koledžas reorganizāciju

1. Saskaņā ar Izglītības likuma 23.panta pirmo daļu līdz 2000.gada 1.septembrim reorganizēt Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās profesionālās izglītības iestādes - Latvijas Pasta skolu, Rīgas Valsts tehnisko ģimnāziju un Zasulauka arodvidusskolu - un pievienot tās Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajai profesionālās izglītības iestādei Rīgas Tehniskajai koledžai.

2. Rīgas Tehniskā koledža ir Latvijas Pasta skolas, Rīgas Valsts tehniskās ģimnāzijas un Zasulauka arodvidusskolas tiesību un saistību pārņēmēja.

3. Ar reorganizāciju saistītos izdevumus segt no šī rīkojuma 1.punktā minēto profesionālās izglītības iestāžu budžeta līdzekļiem. 

Ministru prezidents A.Šķēle

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols

 

EN - In year 1986 ''40. profesionāli tehniskā vidusskola'' transported to a new location - Zasulauka 31. Here students learned metal processing specialities. Later the name was changed to „Zasulauka arodvidusskola”. For some time (until 2001) the building complex also housed „Latvijas Pasta skola” – school of the Post service of Latvia. Regretfully there is little informatoin about it. Later the complex was inherited by Riga Technical Colledge. At the end of operation period of the complex it housed RTC examination centre. Studies continued until the year 2006 when studnets were transferred to Braslas 16.

Additional Hints (Decrypt)

Fgnof, zntargf.
Cbfg, zntargvp.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)