Skip to content

<

Bårdshaug stasjon, Thamshavnbanen 02

A cache by Gunn E Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/22/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cachen er plassert på Bårdshaug stasjon, en av stasjonene langs Thamshavnbanen. Thamshavnbanen er verdens eldste jernbane drevet på vekselstrøm, etablert i 1908. I dag drives Thamshavnbanen som museumsjernbane.


Cachen er ikke i jernbanesporet!
Stasjonene på Thamshavnbanen

Stasjonene på Thamshavnbanen er arkitektoniske perler. Det er kanskje ikke så merkelig. Banens grunnlegger, Christian Thams, var arkitektutdannet. I tillegg hadde han egen ferdighusfabrikk. Forutsetningene for en vellykket løsning for stasjonsbygningenes vedkommende lå derfor godt til rette.

Mange er av den oppfatning at det var Chr. Thams selv som tegnet stasjonene ved banen. Men dette er ikke riktig. Han hadde nok innflytelse på utformingen, men originaltegningene befinner seg i Salvesen & Thams' arkiver, og de er alle signert Oslo-arkitekten Finn Knudsen. De håndkolorerte tegningene er i seg selv små kunstverk.

Ved åpningen 10. juli 1908 hadde Thamshavnbanen seks stasjoner: Thamshavn, Orkanger, Bårdshaug, Fannrem, Solbusøy og Svorkmo. Stasjonsbygningene på Thamshavn og Orkanger var større, toetasjes bygninger, mens de fire øvrige var identiske og utført i laftet tømmer. Alle stasjonsbygningene ble produsert ved Strandheim Brug. En forlengelse av banen frem til Løkken Verk ble åpnet 15. august 1910, og der ble en stasjonsbygning nesten maken til de fire småstasjonene satt opp. Mellom stasjonene ble det i årenes løp opprettet flere holdeplasser.

 

Thamshavnbanen

Thamshavnbanen ble bygd for å frakte malm fra gruvene på Løkken Verk som produserte kobberholdig svovelkis. I 1908, da den ble åpnet, var den Norges første elektriske jernbane. I dag er Thamshavnbanen verdens eldste jernbane drevet på vekselstrøm. Thamshavnbanen hadde passasjertransport fra starten, og fram til 1963 rullet passasjertogene. Deretter overtok bussene. l 1974 ble produksjonen i gruvene på Løkken Verk lagt om, og dermed sluttet også kistogene å gå.

l 1982 begynte en ny epoke i banens historie. Thamshavnbanens Venner ble stiftet for å restaurere banen og det rullende materiellet. Året etter, på dagen 75 år etter åpningen, rullet det første museumstoget. I dag kan du reise med toget mellom Løkken Verk og Bårdshaug i nøyaktig de samme vognene som i 1908.


I 1999 ble Thamshavnbanen tildelt Olavsrosa som er et kvalitetsmerke fra Norsk Kulturarv.

Kilde: http://www.oi.no/historie/thamshavnbanen/__

____________________________________________________________________

The cache is not on the rails! 
The cache is placed near Bårdshaug station, one of the railway stations by the Thamshavn railway. Thamshavn Railway is the world’s oldest alternatingcurent- powered railway, established in 1908. Today it is used as a museum train.

The stations on Thamshavnbanen are architectural gems. This is perhaps not so strange, since the railway's founder, Christian Thams, was an architect. In addition, he had his own prefab factory Strandheim Brug in Orkanger. This made the conditions for a successful solution for the station buildings.

Many people think that Chr. Thams designed the railway stations. But this is not true. He probably influenced the design, but the original drawings are in Salvesen & Thams` archives, and they are all signed the Oslo architect Finn Knudsen. The hand-colored drawings are small works of art.

At the opening on 10 July 1908 Thamshavnbanen had six stations: Thamshavn, Orkanger, Bårdshaug, Fannrem, Solbusøy and Svorkmo. The stations at Thamshavn and Orkanger was larger, two-story buildings, while the other four were identical and performed in logs. All stations were produced by Strandheim Brug. An extension of the railway to Løkken was opened on 15 August 1910. A station building similar to the other four small buildings was built. Throughout the following years several stops were established.

The Thamshavn Railway (Thamshavnbanen)

The Thamshavn Railway was constructed to carry cuprous pyrite ore from the Løkken Mines. When opened in 1908, it was Norway’s first electrical railway. Today Thamshavn Railway is the world’s oldest alternatingcurent- powered railway. From the beginning the Thamshavn Railway was carrying passengers, which continued until 1963, when the bus system took over. In 1974 when the Løkken mine production was reorganised, the pyriteore trains were also discontinued. In 1982 a new era started in the railway history. The Thamshavn Railway Friends Association was formed, with the aim of restoring the railway and its equipment. The following year, on the day of the 75 years’ anniversary of the railway opening, the first museum train started moving. Now you may travel by train between Løkken Verk and Bårdshaug in exactly the same carriages as in 1908.

Source http://www.oi.no/historie/thamshavnbanen/

Additional Hints (Decrypt)

Cå oltavatra.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.