Skip to content

Terezinske hry 2015 / Terezin games 2015 Mega-Event Cache

This cache has been archived.

DarkLord Reviewer: Archivace listingu keše.

DarkLord Reviewer

More
Hidden : Saturday, 30 May 2015
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


GeoKladno.cz
Terezinske hry 2015 / Terezin games 2015
logoczZveme všechny příznivce dobré zábavy na čtvrtý ročník již tradičního MegaEventu Terezínské hry 2015.

Již tradičně místem konání je velká pevnost Terezín, která vás svou atmosférou a kulisou vtáhne do víru připravovaného programu. V průběhu víkendu od 29. do 31.května můžete zažít adrenalinové zážitky, poznat bohatou historii místa a hlavně dobře se bavit.

Program připravujeme pro celou rodinu. Děti se mohou těšit na soutěžní klání v pevnosti o poklad, zahraji si deskové hry a užijí další doprovodný program. Milovnici dobrodružství budou opět bojovat o poklad pevnosti. V průběhu víkendu budeme překonávat GeoRekordy. A na své si přijdou i diváci, pro které připravujeme jedinečnou podívanou, u které se budou všichni dobře bavit.

Ročník 2015 nově přinese Hry bez hranic, které jsou určené pro osm osmičlenných týmu. Hry bez hranic budou probíhat v hlavní MegaEventový den a určitě přinesou spousty zábavy nejen samotným soutěžícím ale hlavně divákům.

Sledujte listing, kde průběžně budeme zveřejňovat další informace s příprav včetně postupu jak kvalifikovat svuj tým do MegaEventovych Her bez Hranic.

Program:

29.5.2015
- O poklad pevnosti Terezín.
- Meet & Greet (uvítací event)
30.5.2015
- O poklad pevnosti Terezín!
- Mega Event Terezínské hry 2015 - Hry bez Hranic
- bohatý doprovodný program
31.5.2015
- Cito Terezín
- Zakončení

Další informace o Terezínských hrách získáte na webu www.TEREZINSKEHRY.czde


Wir laden alle Freunde des Vergnügens zum vierten Jahrgang des bereits traditionellen Mega-Events Theresienstädter Spiele 2015 ein.

Wie immer finden die Spiele in der Großen Festung statt, die das Programm durch ihre einzigartige Atmosphäre, sowie Kulisse noch interessanter macht. Während des Wochenendes vom 29. bis 31. Mai könnt ihr Spannendes erleben, die Geschichte der Stadt kennen lernen und euch vor allem amüsieren.

Das Programm ist auf die ganze Familie zugeschnitten. Ihre Kinder können um einen in der Festung versteckten Schatz wetteifern, an den Brettspielen teilnehmen und weiteres Begleitprogramm genießen. Die Abenteuerliebhaber werden wieder um einen Festungsschatz kämpfen. Im Verlauf des Wochenendes werden wir Geo-Rekorde brechen. Auch die Zuschauer werden sich amüsieren, denn das ganze Geschehen bietet ihnen einen ungewöhnlichen Anblick.

Der Jahrgang 2015 kommt mit dem Spiel ohne Grenzen, das für acht achtköpfige Teams bestimmt ist. Das Spiel ohne Grenzen wird an dem Haupt-Mega-Event-Tag stattfinden und bringt sicher nicht nur den Wettbewerbern, sondern auch den Zuschauern, viel Spaß.

Folgt dem Listing, wo wir weitere Informationen durchlaufend veröffentlichen werden, einschließlich der Instruktionen, wie ihr euer Team für das Mega-Event Spiel ohne Grenzen qualifizieren könnt.

Programm:

29.05.2015
-Wettstreit um den Schatz der Festung Theresienstadt
- Meet & Greet (Begrüßungsevent)
30.05.2015
- Wettstreit um den Schatz der Festung Theresienstadt!
- Mega-Event Theresienstädter Spiele 2015 – Spiel ohne Grenzen
- buntes Begleitprogramm
31.05.2015
- CITO Theresienstadt
- Abschluss

Weitere Informationen über die Theresienstädter Spiele findet ihr auf:
www.TEREZINSKEHRY.czen


We would like to invite all fans of great entertainment to the 4th year of traditional MegaEvent Terezin Games 2015.

As always the games will take place in the Great Fortress of Terezin, which has its own specifical atmosphere and will take you to the programme. During the weekend 29th - 31th May you can experience adrenaline mission, learn about rich town history and mainly enjoy yourselves a lot.

The programme is being prepared for all family. Children can look forward to Kids Treasure Hunt, play table games and enjoy a lot of subevents devoted to children mainly. Adventure lovers will fight again for the Treasure of Terezin Fortress. During this weekend we all will break the Georecords and finally even onlookers and spectators get their time worth - we are making an unique show, for sure you will have a great time there.

In the year 2015 there will be a novelty - The GEOgames Without Borders - they are intended for eight eight-membered teams. The GEOgames Without Borders will take place on the main MegaEvent day (Saturday) and certainly it will make a lot of amusement not only for players but even for spectators.

Watch carefully the listing, there will be continuously published other information about preparations including the process how to qualify your team to The GEOgames Without Borders.

Programme:

29th May 2015
- Treasure of Terezin Fortress
- Meet & Greet (uvítací event)
30th May 2015
- Treasure of Terezin Fortress
- Mega Event Terezin Games 2015 - The GEOgames Without Borders
- rich supporting programme
31th May 2015
- CITO Terezín
- - Farewell

Other information about the Terezin Games will find on our official websites www.TEREZINSKEHRY.cz

Flag Counter

Geocoiny pro Terezínské hry 2015

Pro Terezínské hry 2015 jsme připravili dva geocoiny. První minci s logem Terezínských her 2015 - na líci mince je vyobrazeno logo Terezínských her 2015. Rub mince zdobí mapa pevnosti Terezín z roku 1790. Rozměr mince: průměr 4 cm, tloušťka mince 4 mm.
geocoin
Objednávka/order/ na Geocoin Terezin Games 2015

Pro tvar druhého geocoinu jsme zvolili obrys Litoměřické brány. Na lícní straně geocoinu je 3D zobrazení Litoměřické brány, která byla v roce 1898 stržena z důvodu vzrůstajícího silničního provozu. Na rubu mince je vyobrazena mapa pevnosti z roku 1790. Rozměr mince je 6 cm x 4 cm, tloušťka 5 mm.
geocoin
Objednávka/order/ na Geocoin Teresienstadt 2015


Trička pro Terezínské hry 2015

Je možné si objednat tričko pro Terezínské hry 2015 ve verzi trackovací a netrackovací - v provedení dámské a pánské.
geocoin
Objednávka/order/ na Tričko/T-shirt Terezin Games 2015

Additional Hints (No hints available.)