Skip to Content

<

Geo expozice - Kraj pod horou Mehelník [CZ/EN]

A cache by Procira Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/27/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keš vás zavede na okraj vesnice Semice, kde se nachází geologická expozice Kraj pod horou Mehelník, která vám představí, jaké horniny se na Písecku nacházejí.

This cache show you the edge of the village Semice, where is placed the geological exposition the Region around the mountain Mehelník, which introduse you rocks of Písek region.


CZ

Horniny a jejich rozdělení

Hornina je směs zrn jednoho ale častěji více minerálů, která se podílí na stavbě zemské kůry. Rozdělují se podle způsobu vzniku na horniny vyvřelé, které vzikají tuhnutím magmatu, horniny usazené, jež vznikají usazováním nánosů na dně řek a moří, a horniny přeměněné, které se přeměňují buď chemickou cestou nebo za vysokých tlaků a teplot pod povrchem zemským.

 

Písecko je součástí Českého masívu, přesněji jeho části, která se nazývá moldanubikum. Moldanubikum je souhrn nejsilněji přeměněných hornin, které byly vytvořeny během variského horotvorného procesu. Tyto horniny vám podrobně představí samotná expozice.

 

Úkoly

1.) Najdi na expozici BIOTICKOU PARARULU, zjisti její výšku a její délku.

2.) Najdi na expozici GRANULIT, spočítej kolik kusů je v expozici a změř délku (delší než šířka) a výšku nejjižnějšího, nejmenšího kusu. (viz foto, ten malý kámen)

3.) Najdi na expozici TURMALÍNOVÁ „SLUNCE" (NODULE) V LEUKOKRATNÍ ŽILNÉ ŽULE a zjisti počet těchto sluncí (celých, části ne) na vyleštěné plošce.

4.) Zjisti, která hornina to měla na expozici, od místa nálezu (kde byla vytěžena) nejblíže?

Odpovědi na úkoly prosím pište do zpráv sem na GeoCaching, poté se zalogujte, pokud bude nějaká odpověď chybná, ozvu se. U každé odpovědi, kde je třeba něco změřit, je určitá tolerance v počtu cm.

Toleruje se jedna chyba.

EN

Rocks and their separation

A rock is a mixture of grains of one but more often more minerals, which participate in structure of the earth's crust. They are separating by type of creating: Igneous rocks, which arise solidification of magma. Seated rocks, which arise seating sediment load on the bottom of rivers and seas. Metamorphic rocks, which transform themselves either chemical way or during higher temperatures and pressures under the surface of earth.

 

Písek region is part of Czech massif, je součástí Českého masívu, more accurately the part, which called moldanubikum. The moldanubikum is a summary of the strongest matamorphosed rocks which were created during the Variscan mountain forming process. The exposition show you these rocks in detail.

 

The tasks

1.) Find in the exposition BIOTICKÁ PARARULA [BIOTIC PARAGNEISS], find out its height and its lenght.

2.) Find in the exposition GRANULIT [GRANULIT], count how many speciments are in the exposition and measure the lenght (longer than width) and hight od the southernmost one. (see photo, the small stone)

3.) Find in the exposition TURMALÍNOVÁ „SLUNCE" (NODULE) V LEUKOKRATNÍ ŽILNÉ ŽULE [TURMAN 'SUNS' (NODULES) IN LEUCOCRAT VENOUS GRANITE] and find out a quantity of theses suns (whole, NOT parts) on the polished surface.

4.) Find out, which rock travelled to the exposition from the place of finding (where it was mined) the shortest distance?

The answers write me by GC messeges, then make a log. If an answer is wrong, I write you back.

It's tolerating one wrong answer.


Editace:

Přidán překlad do Aj - 4.8. 2016

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] armncbzra fv imíg zrge n ceícnqar v xbzcnf [EN] qb abg sbetrg gnxr n zrgre naq riraghnyyl pbzcnf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

288 Logged Visits

Found it 285     Didn't find it 1     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 119 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.