Skip to content

Kulturas Pils Ziemelblazma Traditional Geocache

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than a one month and it is lost or completely damaged. Usually caches are visited and maintained within 30 days after disabling.
If you wish to unarchive your cache then please contact me using GC code or link of this cache.

If there are still leftovers from container I would appreaciate if other players could collect them so that there are no trash in the nature.

Happy geocaching!

More
Hidden : 08/29/2014
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Slēpnis ir maza izmera konteineris. Slēpnis noslēpts Kultūras Pils "Ziemeļblāzma" parkā ! Lūdzu novietojiet tieši kā tas bija , ja nevēlaties lai šis slēpnis pazūd!

Vēsture-

1902. gadā Mīlgrāvī tika nodibināta saviesīga biedrība, kas vēlāk pārtapa par Bezalkohola biedrību „Ziemeļblāzma”. 1904. gadā biedrībai „Ziemeļblāzma” tika uzcelts biedrības nams. Tā finansētājs, idejas autors un viens no aktīvākajiem procesa virzītājiem bija kokrūpnieks un mecenāts Augusts Dombrovskis (1845–1927). Cita starpā, viņš Vecmīlgrāvī dibināja un uzturēja arī bērnudārzu, proģimnāziju un „Burtnieku namu”.

 

Biedrības nama „Ziemeļblāzma” atklāšana notika 1904. gada 15. augustā. Jau no pašiem pirmsākumiem „Ziemeļblāzmā” aktīvi darbojās teātra studija, kuru vadīja algots režisors, lai motivētu celt aktieru līmeni. Viņi saņēma arī algu. Darbojās arī diriģenta V. Ozoliņa vadītais koris. Populāri bija biedrības rīkotie jautājumu un atbilžu vakari.

 

1906. gada 21. janvārī biedrības namu nodedzināja cariskās Krievijas soda ekspedīcija. 1910. gada 17. martā A. Dombrovskis paziņoja, ka nolēmis celt jaunu biedrības namu, kuru uguns nespēs iznīcināt. Jaunais „Ziemeļblāzmas” nams bija pirmā dzelzsbetona būve Latvijā. Nav īsti zināms, kas ir šīs celtnes autors. Tomēr visticamākā versija, ka nama skices un uzmetumus sagatavojis pats A. Dombrovskis. Tā kā viņš nebija profesionāls arhitekts, dažu telpu plānojumi un īstenotie risinājumi uzskatāmi par diezgan oriģināliem.  Neskatoties uz to, kultūras pils ir gan kultūrvēsturiska vērtība, gan unikāls jūgenda laika arhitektūras mantojums. 1913. gada 1. septembrī jaunais nams tika atklāts.  

 

Pils kalpoja ne tikai par mājvietu tās saimniekiem – biedrībai „Ziemeļblāzma”, bet arī par daudzveidīgu kultūras norišu, svētku un pasākumu norises vietu un kļuva par vienu no ievērojamākajiem kultūras un izglītības centriem ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Plaši pazīstams bija Ziemeļblāzmas teātris, Ziemeļblāzmas bērnu svētki, kas pulcēja bērnus no visas Rīgas, darbojās arī koris, kino un mazpulki. Tika rīkoti dažādi teātra uzvedumi, koncerti, dārza svētki, zaļumballes utt. Interesants fakts, ka, sākoties Pirmajam pasaules karam, pils pagrabā drošā vietā ticis noglabāts Kr. Barona „Dainu skapis”.

 

Padomju varas gados „Ziemeļblāzma” turpināja savu darbību kā kultūras un interešu izglītības centrs. Vairāk - http://ziemelblazma.riga.lv/lv/jaunumi/

 

NOLIEC ATPAKAĻ TIEŠI KĀ PAŅĒMI!
ENG-1902 Mīlgrāvis was founded in a social society , which later became the soft association "Arctic " . In 1904, the association " Aurora " was erected Society House . As a sponsor , actor and one of the most active promoters of the process was the lumber industry and philanthropist Augusts Dombrovskis ( 1845-1927 ) . Among other things , he Vecmīlgrāvis founded and maintained by the kindergarten , high school and "Burtnieku house" . Society House "Arctic " in 1904 was held on 15 August . Right from its inception, "Arctic " active theater studio , headed by a salaried director, to motivate actors to bring the level . They also received a salary. Also acted conductor V. Ozolins led the choir . Popular Society was organized by a question and answer evenings . On 21 January 1906, the Society houses burned Tsarist Russia punitive expedition . On 17 March 1910 Mr Dombrovskis announced that decided to build a new house of the Society , which fire will not be able to destroy. The new ' Northern Lights ' house was the first reinforced concrete building Latvian . Do not really know who is the author of the building . However, the most likely version is that the House of sketches and drafts prepared by the same Mr Dombrovskis . Since he was not a professional architect, some of the layout and the solutions implemented are considered to be quite original . Despite this, the Palace of Culture is both a cultural and historical value and unique Art Nouveau architectural heritage. On 1 September 1913 the new building was opened . Castle served not only home to its owners - the association "Arctic " , but also diverse cultural events , festivals and venues , and became one of the most significant cultural and educational centers not only in Riga , but throughout the Latvian . Widely known was the Northern Lights Theater, Ziemeļblāzmas children's festival, which brought together children from all over Riga , also operated choir , cinema and Asociation . The variety of theater performances, concerts, garden party , outdoor parties and so on. An interesting fact that , since the beginning of the First World War , the castle cellar was stored in a safe place Kr. Barons ' Cabinet of Folksongs " . PLACE IT BACK LIKE AS YOU FOUND IT ! Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Mrz Haqre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)