Skip to content

Kaniņu pilskalns Traditional Geocache

Hidden : 09/21/2014
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


LV: Kaniņkalns atrodas Limbažu novada Vidrižu pagastā, ap 0,5 km uz ZR no pagasta centra, pie Bērzkalnu mājām. Šosejas malā ir(bija) norāde „Kaniņkalns 0,7 km”, tomēr jau pēc apmēram 300 m ir zīme „Iebraukt aizliegts” un norāde, ka sākas privātīpašums.

Pirmās ziņas par Kaniņkalnu kā pilskalnu reģistrētas 1929. gadā, bet 1932. gadā pieminekli plašāk aprakstīja Latvijas vēstures pētnieks Arvīds Gusārs(1906-1995). Kalns, kas virs meliorētajām pļavām paceļas 9 m augstumā, atrodas 150m attālumā no Aģes upes un pirms tās iztaisnošanas veidojis upes kreisās puses senkrastu.

Kaniņkalna ZR gals no pārējā kalna atdalīts ar 6 m dziļu pārrakumu, no kura izraktā zeme kalna DA galā veido 20 m garu un 2,5 m augstu pakavveida valni. Tā plakums ir izlīdzināts, 80 m garš un 18–24 m plats. Plakuma ZR galā izveidots 12 m garš un 1,3 m augsts valnis, bet kalna ZR gala nogāzē, 5 m zem plakuma līmeņa — vēl viens 15 m garš un nepilnu metru augsts valnis.

Visās Kaniņkalnu malās jau agrākos laikos izraktas apmēram 10 neliela izmēra grantsbedres, kas kopējo pilskalna veidolu tomēr nav stipri izmainījušas. Tā ZA pakājē kādreiz bijis dambis, iespējams, būvēts pilskalna aizsardzībai ar ūdens uzdambējuma palīdzību. Meliorācijas darbos dambis nolīdzināts.

Kaniņkalna plakumā un nogāzē konstatēts 0,25–0,35 m biezs kultūrslānis, kurā atrasts pirksta gredzens, bet 2010. gadā netālu no pilskalna atrasta unikāla 1.-2. gadsimta tutulsakta.

Iespējams, ka Kaniņkalns ir saistāms ar Indriķa Livonijas hronikā minēto Lēdurgu, jo pašā Lēdurgā pilskalns nav zināms. Par iespējamo kalna sakrālo nozīmi liecina nostāsti, ka kalnā reiz bijusi baznīca. Kaniņu kalnā pirms gadiem desmit ir nocirsts pamežs, bet tagad tas saaudzis necaurejamā jaunaudzē un kalns, īpaši tā plakums, ir grūti pārstaigājams.

Ja interesē citi mani slēpņi, skaties te!


GB: Ancient Liv castle mound. It is surrounded by ramparts and oaks. Measurements show that this is one of the strong nature power locations in Latvia. The mound is owergrown by trees, but on the apex there is ritual area.

The rampart, which rises 9 m above the fields is parallel to Aģe River and is ancient bank of the river’s left side. Dredgings has moved river 150 m away from the mound. Mound plateau is 80 m long and 18-24 m wide. On the NW end of the plateau stands 12 m long and 1.3 m high wall, but the slope of the hill north-west end, 5 m below the plateau level - another 15 m long and less than meter high wall. On the plateau and on its slopes has been discovered 0.25-0.35 m thick cultural layer and a finger ring, but in 2010, not far from the mound was found a unique ouch from 1st-2nd century.

It is possible that Kaniņu mound can be linked with Lēdurga from the Chronicle of Henry of Livonia, because in Lēdurga there is no mound.

See here for my other geocaches!


+++++++++++++++++++++++++

FTF: igraudins

STF: ElvissT / yancho

TTF: lielzakis

+++++++++++++++++++++++++

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

YI: Vrxšn.
RA: Vafvqr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)