Skip to content

<

Sandängesstrandens Naturreservat

A cache by Pentothal Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/24/2014
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Sandängesstranden är med sina unika geologiska förutsättningar skyddat som naturreservat. Platsen visar tydliga spår av den period som kallas för istiden. 


För 15 000 år sedan täcktes hela Sverige av ett 3 km tjockt istäcke, men det kom att bli varmare och isarna smälte.  8 000 f.Kr var Piteå isfritt. Piteåälvåsen är ett tydligt spår av hur inlandsisen smälte. Från udden som kallas Klubben övergår Piteåälvåsen i en serie av långsmala öar hela vägen ut till Stenskär.  

När istiden tog slut var landet nertryckt av den tjocka isen och började sakteliga att höja sig. Sandängesstranden har bara varit land sedan medeltiden, och då låg det på havets botten. När Sandängesstraden reste sig ur havet bildade vågorna böljande strandvallar men även klapperstensfältet ute vid Klubben. Det forna strandvallarna är i dag täckta av tallskog och återfinns inne på Pitholmsheden. 

Sandängesstranden och Pitholmsheden är till stora delar helt sandtäkt. Sand är ett finkornigt granulärt material från bergarter och det är inte större än 0,06-2,0 mm. Till sand finns 2 st underkategorier, mellansand 0,2-0,6 mm och grovsand 0,6-2,0 mm. Ibland talas det även om något som heter finsand, men detta är i själva verket något som heter grovmo. Sand består vanligtvis av kiseldioxid och silikater. Sand kan skapas genom olika sätt. Det första sättet, och även det sätt som är aktuellt för denna platsen är genom frostsprängningar och nötning från inlandsisen. När isen rörde på sig och smälte skapades nötningar i berggrunden varvid sand skapades. Sanden fraktades sedan genom de smältvattenströmmar som uppstod till de platser där det idag är belägna. Sanden vid Sanddängesstraden har alltså bildats på detta sätta. Smältvattnet från inlandsisen har följt Piteälvens dalgång ner mot det som senare kom att bli Bottenviken. Vid denna plats möttes dessa två, varvid sanden slutligen stannade här. Sand har sedan fortsatt att följa med det som idag kallas för Piteälven. Sand kan även bildas genom att väder och vind har sin påverkan på berggrunden under en mycket lång tid, till den milda grad att berggrunden nöts och sand bildas. Detta är dock inte aktuellt vid Sandängesstranden.

Sandängesstranden skapas

När sanden till en början kom till denna platsen fanns det inget land. Platsen var täckt med vatten. Sanden färdades då genom vattnet och var vid denna tidpunkt det som kallas för ett sediment. Med sediment avses material som sjunker ner genom vattnet och samlas på havs- och sjöbottnar. På detta sätt kom sanden att bilda det som för tidpunkten var havsbotten, men som vi idag betraktar som Sandängesstranden.

Sediment

Sand räknas alltså som ett sediment. Sediment kan delas upp i 3 olika gupper.

Klastiska sediment som bildas genom fysikaliska processer. Exempel på sådana processer är rinnande vatten, vind och glaciärer som oftast bidrar till en erosion och materialtransport. De klastiska sedimenten består av fasta partiklar, för de mesta kommer dessa från vittrad och eroderad berggrund och kallas då för terrigena klastiska sediment.

Kemiska sediment skapas när vittringens vattenlösa joner följer med ytvatten eller grundvattenströmmar. 
Mineralämnen fälls ut och kristalliseras som kemiska avlagringar när det sker förändringar i vattnets temperatur, tryck eller kemiska sammansättning.

Biogena sediment bildas genom att levande organismer tar upp vattenlösa joner och omvandlar dessa till biologiska material såsom skelett, växtfiber och skal.  Då rester av döda växter och djur inte bryts ner fullständigt kommer det biologiska materialet att avlagras som biogena sediment. 


Frågor!

Observera att dessa frågor ska besvaras genom mail, inte i loggen!

1. Utgå från den angivelse som ges på platsen för landhöjning. Ungefär när låg kustlinjen i höjd med informationsskyltens placering? Försök uppskatta och förklara hur du kom fram till detta!

2. Sandängesstranden har tidigare varit havsbotten men är det inte längre. Vilket begrepp beskriver detta? OBS: Den korrekta, vetenskapliga termen är det som efterfrågas. 

3. Sanden på platsen har alltså bildats genom nötning och frostbildning av inlandsisen. Ett annat sätt för sand att bildas är genom väder och vind. Framförallt vinden har haft en effekt på sanden på denna plats, dock ej på sådant sätt att den bildat ny sand. Hur har vinden påverkat sanden?

4. Till vilken grupp sediment skulle du klassa sand? 

5. Kan du se berggrunden någonstans vid nollan? Var, eller, varför inte?

6. Ta gärna ett kort på Sandängesstranden vid ditt besök! (Valfritt!)

När du besvarat frågorna får du logga denna cache, under förutsättningen att svaren på frågorna mailas till mig. Om frågorna inte besvaras kommer loggen att raderas. Skulle det vara något problem med svaren kommer jag återkomma för komplettering av svaren :)

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.