Skip to Content

This cache has been archived.

vovvelivovven: Det är c:a en månad sedan eventet genomfördes och nu är det dags att enligt reglerna arkivera eventet.

Tack alla ni som trotsade mörker, kanonsnö, kyla, och trängsel runt korvelden!

Tack för alla värmande ord om såväl eventet såväl som de nya cacherna. Extra nöjd var jag med UV-cachen vid eventplatsen där ingen hade tillräckligt enkel utrustning för att snabbt komma vidare.

Särskilt tack till alla goa barn som tåligt lyssnade på den förfärliga historien om den lytta familjen som inte kunde släcka ljuset.

Jag hoppas vi ses vid Borås GreyHound Park den 22:e januari på uppföljar-eventet "Fullmåne 2016". För att göra litet reklam redan nu för det kommande eventet har en liten rätt enkel och snäll Multicache publicerats med samma P-koordinater som för det kommande eventet.

Den nya multin är GC5MVMX ▼ eller "I väntan på midvintereventet Fullmåne 2016" och är tänkt att passa alla, även en familj med barn.

More
<

Midvintermörkerevent "Nymåne 2015"

A cache by vovvelivovven Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Friday, 23 January 2015
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Fredagsmys i skogen! Ett event för dig som vill lysa upp tillvaron utan att blända!

Fredagsmys* in the woods! This is for those who want to light up lives without glare.

Text in ENGLISH see further below.

*Fredagsmys is a swedish term meaning social gathering with family and maybe very close frieds at home Friday evening after a full working week.


 

Välkommen till midvintermörkereventet Nymåne 2015 kl 19-21 fredag 23:e januari

som är en uppföljare till mörkereventet “Nymåne” 2014-01-31 vid Dalsjöforsavfarten RV40.

 

Deltagare träffas vid Ymers grillplats i sluttningen ovanför Ymergården. Detta är en allmän grillplats men sannolikheten att fler skulle komma på att träffas här en fredagskväll mitt i vintern är liten. 

OBS / Note:  Det finns inget attribut för nedanstående / There is no attribute warning for "Fluing FrisBees

Eventet kommer att hållas oavsett väder såvida det inte är stormvindar som i stormen Gudrun då det var livsfarligt att klafsa omkring i skogen. Platsen är vald med tanke på tillgänglighet med bil - det plogas och skottas flitigt för att skidåkare skall kunna klämma lagg på Borås Skidstadion, men även för att Ymergården har uthyrning av sin storstuga för fester, bröllop, jubileer etc.

Det går att komma dit med kollektivtrafik men då får man gå en bit - men bra lampor har väl alla deltagare? Buss linje 6 stannar vid Rådjursgatan. En aning norrut härifrån finns en skaplig stig till Ymerområdet, se WayPoint. Busstidtabellen visar att efter kl 20:50 är det en hel timma mellan bussarna som går till staden.

Det kommer att precis som förra Nymåne finnas utskrivna cachebeskrivningar (med vissa data bortplockade för att förhinda tjuvstart) på förväntade mörkercacher som förhoppningsvis publiceras under kvällen.

 

 

Tidsplan (eller schedule som det numer heter på svenska, och förkortas “sked”):

PRELIMINÄRT:

19.00    Eventet öppnas. Loggboken kan signeras. Grilleld klar att använda till medhavd föda. Ljusmätstationen, UV-grejerna och IR-grejerna väntar på att du skall jämföra dina lampor etc med andra cachare - alltså ingen tävling.

Den som önskar spela "Frisbee-golf" kan göra detta såväl före, under och efter eventet. Medtag egen frisbee.

Bord för TB givetvis.

19.25    Välkomsttal med litet info

19.30    Jag berättar den förfärliga historien om den lytta familjen som inte kunde släcka ljuset för alla barn.

20.00    (Repris) Jag berättar den förfärliga historien om den lytta familjen som inte kunde släcka ljuset för alla barn.

21.00 c:a Loggboken stängs och eventet avslutas

 

Welcome to midvintermörkereventet New Moon 2015 at 19-21 hours on Friday January 23 

is a sequel to the Dark event "New Moon" 2014-01-31 at Dalsjöfors exit RV40. 

 

Participants meet at the Ymer* grillplace in the slope above Ymergården. This is a public grillplace but the likelihood that more people would come to meet here on a Friday night in mid-winter is small. 

The event will be held regardless of weather unless storm winds in the storm Gudrun when there was a danger of splashing around in the woods. The location is selected considering accessibility by car - it is plowed and shoveled diligently to skiers should be able to skiing on Boras ski stadium, but also to have Ymergården rental of its large cabin for parties, weddings, anniversaries, etc. 

You can get there by public transport but then you have to walk a bit - but good lights have well all participants? 

It will be just like last New Moon event - there will be printed cache descriptions (some data is removed to avoid false start) on expected night cache which hopefully will be published during the evening. 

 

Agenda (or the schedule as it now is called in Swedish, and is abbreviated "spoon"): 

PRELIMINARY: 

19:00 The event opened. The logbook can be signed. Fire is ready for burning and blackening food you have brought. Like previous event the light strenght measuring station, UV stuff and IR stuff waiting for you to compare your lights etc with other cachare - thus no contest. 

Tables for TB, of course. 

19:25 Welcome speech with little info 

19:30 I tell the terrible story of the crippled family who could not turn off the lights for all children. 

20:00 (Reprise) I tell the terrible story of the crippled family who could not turn off the lights for all children. 

21:00 about Event Viewer closes and the event ends

 

*YMER - in the old mythology this was one of the Giants

Additional Hints (Decrypt)

Gn zrq aåtbg ngg tevyyn bpu aåtbg ngg qevpxn / Oevat fbzrguvat gb tevyy naq fbzrguvat gb qevax

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.