Skip to content

This cache has been archived.

Ankorn: Mieszkam w Śremie i serwis skrytki w Poznaniu jest sporym utrudnieniem zwłaszcza gdy ostatnio była często niszczona.

More
<

Zabytek Bamberski

A cache by Ankorn Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/27/2014
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Miasto Poznań - zabytkowy budynek Bamberski
City of Poznan - historic building Bamberski.

O miejscu ukrycia:

Skrzynka ukryta jest w pobliżu jednego z ciekawszych zabytków z konica XIX w. Jest to gospodarstwo wybudowane przez osadników Bamberskich (rodzina Baetzów według innych źródeł: Paetzów) na terenie dawnej wsi Jeżyce (obecnie ul. Kościelnej 43). Wszystkie zabudowania skupione były wokół podwórza tworząc czworobok zamknięty płotem z wrotami i furtą. Pierwotnie gospodarstwo składało się z domu mieszkalnego, przylegającej do niego wozowni oraz stodoły i spichrza, głębiej był ogród i sad. Parterowy dom z drewnianym gankiem stał frontem do podwórza. Jego ściany tworzyła drewniana konstrukcja szkieletowa wypełniona cegłą, później częściowo otynkowana. W środku dwie izby, a pomiędzy nimi na osi wejścia - sień.

Po II wojnie światowej zabudowania powoli niszczały, gdyż przestały być użytkowane i zamieszkałe. W późnych latach 90-tych budynki zostały odrestaurowane i częściowo zrekonstruowane. Obecnie (niemal w centrum Poznania) mieści się tam hotel i restauracja. Całość została wpisana na listę zabytków.

Skrytka:

Skrytka to szara mała puszka na ścianie.

Powodzenia!

About this spot:

The box is hidden near one of the most interesting monuments of Konica nineteenth century. This is a farm built by settlers Bamberskich (family Baetzów according to other sources: Paetzów) in the former village Jezyce (now Street. Ecclesiastical 43). All the buildings were clustered around a courtyard creating a quadrilateral closed fence with gates and wicket. Originally, the farm consisted of a dwelling house, adjoining coach house and barn and granary, deeper was a garden and orchard. One-story house with a wooden porch stood facing the courtyard. Its walls formed of wood frame construction with brick filled, then partly plastered. In the middle of the two chambers, and between them on the axis of the entrance - hall.

After World War II buildings slowly decay as it ceased to be used and inhabited. In the late 90's buildings have been restored and partially reconstructed. Today (almost in the city center) there is a hotel and restaurant. The whole was included in the list of monuments.

The cache:

The hiding place is a gray little box on the wall.

Good luck!

Additional Hints (Decrypt)

mqrwzvw cbxeljxr/erzbir gur yvq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)