Skip to content

<

Pengaberget (naturminne) - 23 Jul i Karlshamn

A cache by kobik Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/18/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Välkommen till Pengaberget - Blekinges första Naturminne

Welcome to Pengaberget (Coin hill) - the first "Nature protect point" in Blekinge

Blekinges första naturminne skyddades redan 1919 och avsåg den rest av kritavlagringar som finns här. Kritan/kalken är rester av organismer som levde i havet för  hundratals miljoner år sedan och byggde upp enorma avlagringar av kalk som blivit kalkberggrund. Erosion och omvälvningar i jordskorpan har tagit bort det mesta här uppe i Skandinavien, men Öland, Gotland och Skåne har mycket kalkberggrund kvar. Här i Blekinge är Listerlandet mestadels täckt av kalkberg, utom de uppstickande urbergsknölarna Mörby och Stiby backar samt Listers huvud. I övriga Blekinge finns bara några små rester av kalkberg kvar, en av dem här vid Pengaberget i Karlshamn. 

På mitten av 1800-talet insåg man att jordförbättring kunde öka skördarna. En sådan förbättring var spridning av kalkhaltigt mineral. Det kallades märgel och skalresterna här vid Penningberget bröts kommersiellt och skickades med järnväg långt upp i Småland. Enligt en berättelse från min (CO:s) egen släkt har mormors morfar varit pionjär med att ta hem järnvägslaster av jordförbättring för att använda själv och sälja till andra. Han hette Emrik Gustavsson och bodde i trakten av Emmaboda. Nu tänker jag att märgeln kanske kom från Pengaberget!

När vi flyttade hit i början av 90-talet kunde man hitta skalrester (snäckskal) på marken här. Nu verkar tyvärr Pengabergsborna göra sig av med sitt trädgårdsavfall på platsen så att dessa rester täckts av mylla. Skäms!

Geologi

Planeten jorden bildades av skräp i rymden efter "big bang" för sådär 4-5 000 miljoner år sedan (4-5 miljarder år).  Urberget i Skandinavien skapades för omkring 2 000 miljoner år sedan. För sådär 4-500 miljoner år sedan var jorden täckt av varma hav där många olika enkla djurarter med kalkhaltiga skal levde och dog under årmiljon efter årmiljon. När de dog sjönk skalen till botten och tillsammans med utfällning av kalk (kalciumkarbonat) ur havet skapades kalkavlagringar. Processen kallas sedimentation och bildade den sedimentära bergarten kalksten. Kalkberggrunden bildades fram till för 100 miljoner år sedan. Den växte upp till en tjocklek på 100 meter över havets nuvarande yta.

Det är obegripligt länge sedan jorden skapades. Om vi tänker oss att jordens utveckling från början till nu skulle ske under ett enda dygn, så stelnade jordklotet och urbergarterna formades i stort sett under de första tolv timmarna, Klockan 11 började syre, som bildats av bakterier, förekomma fritt i atmosfären. Klockan sex på eftermiddagen bildades enkla växter (alger) i haven. De nämnda skaldjuren och de första fiskarna kom klockan 21-23. Först en timme före dagens slut kom de stora däggdjuren, dinosaurierna. Jorden drabbade av flera stora katastrofer under denna tid. Den sista, omkring kl 23.45 utrotade dinosaurierna. Människor, ungefär som vi, har funnits på jorden bara de sista fyra sekunderna. Varje timme motsvarar ca 200 miljoner år i denna liknelse.

För "bara" 10 miljoner år sedan steg jorden upp ur havet och kalkberget ovanpå urberget eroderades långsamt bort på de flesta ställen i Skandinavien. Men bland annat här vid Pengaberget blev en liten rest kvar.

Urberget, som dominerar i Blekinge, bildades alltså för flera miljarder år sedan. Urberget utsattes för yttre påverkan under lång tid. Först för några hundra miljoner år sedan bildades sedimentärt kalkberg ovanpå urberget. När det förhållandevis mjuka kalkberget sedan utsattes för vittring och erosion kom urberget åter att blottläggas.

Knappt femtio meter utefter stigen västerut från informationstavlan finns underliga horisontella urgröpningar i urbergssidan.

De har bildats genom långvarig vittring utefter horisontella sprickor i bergssidan.
Vittring är yttre mekanisk eller kemisk påverkan av bergmaterialet genom exempelvis temperaturvariationer (omväxlande varmt och kallt, frysning av vatten i sprickor),  vatten kan också påverka såväl kemiskt som genom slitage. Slitage kan uppstå genom att partiklar gnids mot berget av vind, vatten eller istäcke.

Det en gång täckande lagret av kalkberg har i huvudsak försvunnit genom olika vittringsmekanismer. Kalkberget bestod delvis av skalrester och mer kompletta fossiler,
dvs rester av urtida djur.

Bland kalkresterna här hittade man många fossil av en liten armfoting vars runda form och utseende kom den att likna ett litet mynt i sten. Sådana har också hittats i stor mängd på Ivön och vid Ignaberga i Skåne. Det finns flera gamla berättelser om hur en skatt förtrollats till sten. De kallas också Brattingsborgspenningar efter en sägenomspunnen borg vid Ivö.

Fråga nummer 1 och 2 berör de horisontella urgröpningarna i urberget:
1: Ungefär när har dessa bildats?
 
  (Före eller efter kalklagret bildades)
2: Hur kan man veta det?

Fråga nummer 3 handlar om fossiler i kalkberget:
3:
Vad är den lilla myntliknande fossilens latinska namn?

Den lilla fossilen har fått ge namn åt området Pengaberget, där du befinner dig nu.

 

Skicka Meddelande till CO (cache-ägaren) med Dina svar. Sedan kan Du logga: Found it!
Du får synpunkter och eventuell rättelse i retur.

Short version in English

This is the first "Naturminne" (a point of special natural interest) that was created in Blekinge in 1919. This was to protect it from further destruction. The residue of fossils from limestone bedrock was used to mine kalcium-rich material, sold and used to improve soil and increase crops. It was advertized to be delivered via train in the region.

When I (CO) came here in the early 1990-ies you could find shells on the ground. Unfortunately, neighbours seem to use the place as a dump for grass clippings and other waste from gardens, covering the fossil material. Shame!

Geology

The planet earth was created 4-5 000 million years ago. The mostly granite bedrock in Scandinavia was formed about 2 000 million years ago. Around 4-500 million years ago the globe was covered with warm ocean water, where many simple creatures lived and died, many of them with kalcium-based shells. When they died and sank to the bottom they formed with previously dissolved calcium carbonate from the sea a thick layer of limestone. This sedimentary rock was formed up until a 100 million years ago. The layer could be up to 100 meters thick.

The life span of our planet is incredibly long. If we compare the 4 500 million years age with one 24 hour day, the dinosaurs became extinct just a quarter of an hour before midnight, and man has been living on earth only four seconds!

About ten million years ago the earths crust raised above the ocean and the limestone was exposed to erosion. Most of this layer was completely eroded away in Scandinavia. In Sweden only the island Öland and Gotland in the Baltic, large parts of Skåne in the south and the westernmost part of Blekinge is still covered with limestone. In the rest of Blekinge only a few remnants exist, one of them here at Pengaberget in Karlshamn.

About 50 yards along the path westward from the information board, there are strange looking formations in the granite.

 They have been formed by weathering of the rock. Weathering is an external physical or chemical decomposition of the material in a very gradual way. This can occur through different mechanisms, e.g. cracking due to large temperature variations (even freezing of water in crevices), chemical or biologiocal activity, abrasion by running water from particles carried by wind, water or a moving ice cover.

To a large extent the lime stone cover above the granite was removed through different weathering mechanisms.

The limestone is to a large extent from the above mentioned shell residues and fossils, more complete parts of formerly living creatures. In this place, and also at Ivö and Ignaberga in Skåne, quite a lot of a strange little fossils were found. It is round and with markings making it look like a coin with an engraved death mask, There are several old myths about these being coins that have been made into stone by magicians or witches.

Here in Karlshamn they have given the area the name "Pengaberget" literally meaning "Coin hill".

Questions no 1 and 2 relate to the horizontal formations formed by weathering:
1:  About when were they formed? (Before or after the limestone was formed)
2:  How could you know that?

Question no 3 is about fossils in the limestone:
3: What is the latin name of the coin-looking fossil?

Mail your answers to CO (cache owner) and then you can log: Found it!
You will get a reply too!

Additional Hints (Decrypt)

(FJR) Vasbezngvbaffxlyg
(RAT) Vasbezngvba fvta

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.