Skip to content

This cache has been archived.

DK_Titan: Efter grundige overvejelser er vi nået til den konklusion, at "Nørder på skovtur" serien sendes på pension. Vi flyttede for 1½ år siden fra Vestjylland, og dermed er vores muligheder for at opretholde en tilstrækkelig vedligeholdelsesstandard for serien ikke længere til stede. Derfor er det bedst at lukke og slukke, mens legen er god.

Vi håber, I har nydt timerne bag skærmen og vandreturene i Klosterheden. Forhåbentlig har I også suget viden til jer, for hvem ved om der på et tidspunkt skrives et nyt "Nørd-kapitel" i historiebøgerne med udgangspunkt i vores nye østjyske base?

Under alle omstændigheder vil vi gerne benytte denne lejlighed til at sige tusind tak til seriens løsere og findere. Det har været en stor fornøjelse at kommunikere med jer og ikke mindst at læse jeres logninger.


After careful consideration we have come to the conclusion that the "Nerds in the forest" series must be retired. 1½ years ago we relocated from Western Jutland, and thus our ability to keep a sufficient maintenance standard for the series is no longer present. Therefore, it is best to close the series while it is still in good shape.

We hope you have enjoyed the hours behind the screen and the hikes in the Klosterhede. Hopefully you have also absorbed some knowledge from the solving of the puzzles. At some point new nerdy chapters might be added closer to our new base in Eastern Jutland.

In any case, we would like to take this opportunity to express our gratitude to the solvers and finders of the series. It has been a pleasure to communicate with you and we have been excited about reading all your nice logs.

DK_Titan
DK-Titan.dk

More
<

NPS+ #52 RotN 1 - Open laps

A cache by DK_Titan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/07/2014
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


NPS InfoGenerel info om Nørder på Skovtur-serien

General information regarding the Nerds in the Forest series

Allgemeine Information über die "Nerds im Wald" Serie


NPS+ #52 RotN 1 - Open laps

Hævnens time er kommet!

En flok tidligere NPS-studerende har besat Klosterheden og afspærret hele området. Efter eget udsagn skulle de have gået så grueligt meget igennem:

To semestre med et fuldstændig urimeligt svært pensum, som tilmed var krydret med massevis af afledningsmanøvrer og posevis af twist. En terminsprøve, en læseferie og en eksamen der trak ud i månedsvis. Når det endelig var tid til at komme ud i naturen og høste frugterne af anstrengelserne, kiggede mugglerne underligt og hviskede til hinanden "Se - nørder på skovtur".

Disse hævngerrige nørder har nu allieret sig med ligesindede nørder i fjerne afkroge af verden. Ønsker du igen at få adgang til dette smukke naturområde, skal du bevise dit sande nørd jeg, og løse RotN opgaverne ved at drage ud i verden efter de nødvendige oplysninger. Ingen ved endnu, hvad nørdernes hævn går ud på, og hvilke krav der bliver stillet, men kommer du helskindet igennem, vil der blive givet adgang til Klosterheden igen, lidt efter lidt.

Vi starter forholdsvis "let" ud med tre opgaver, som hver især vurderes til en sværhedsgrad på mellem 2½ og 4½. For opgaven som helhed er vi flinke og runder op til et 5-tal. At have bestået en nørd eksamen er ikke et krav, men det anbefales, da det giver en grundlæggende viden om en nørds til tider besynderlige adfærd. Med andre ord: Det er ikke nødvendigt at have løst de tidligere NPS opgaver for at løse disse opgaver.

Forslag til koordinater til løsningen af denne opgave indtastes i geochecker A.

Cachen indeholder fra start logbog, blyant og blyantspidser, First Finder Certificate, First Solver Certificate samt fem bytteting.

Medbring for en sikkerheds skyld dit eget skriveredskab.


NPS+ #52 RotN 1 - Open laps

It’s Payback Time!

A group of former NPS students have occupied the Klosterhede and blocked access to the whole area. They claim to have been put through an awful lot of challenges:

Two semesters covering an overwhelmingly difficult curriculum which was even spiced with numerous diversions and bags of twist. A mid-term examination, a study leave and a final exam which lasted for months. When it was finally time to get outside and reap the fruits, the muggles sent strange looks and whispered to each other: “Look – nerds in the forest”.

These vindictive nerds have now made an alliance with like-minded nerds from distant parts of the world. Should you wish to gain access to the beautiful Klosterhede you will need to prove that you are a true nerd by solving the RotN puzzles. This requires you to travel the world in the hunt for the needed information. So far no one knows the implications of the revenge of the nerds and what demands will be made, but should you succeed in the quest, access to the Klosterhede will again be granted, little by little.

We will start out with three relatively “easy” puzzles with individual difficulty ratings between 2½ and 4½. Out of generosity we round up the rating for the whole puzzle to 5 stars. It is not a requirement (but advisable) to have completed the NPS exam. This will give you a fundamental understanding of the sometimes strange behavior of a nerd. In other words: You will not have to solve the previous NPS puzzles before this one.

Please type your suggestion for a solution of the next puzzle in geochecker A.

Initial contents in the cache are a log book, a pencil and a sharpener, First Finder Certificate, First Solver Certificate as well five trade items.

Please bring your own pen just in case.


NPS+ #52 RotN 1 - Open laps

Die Stunde der Rache ist gekommen!

Eine Gruppe ehemaliger NPS-Studenten hat die Klosterhede besetzt und den Zugang zu dem gesamten Gebiet blockiert. Nach eigener Aussage mussten sie eine furchtbare Menge Aufgaben meistern:

Zwei Semester, die einen überaus schwierigen Lehrplan umfassten, der überdies mit zahlreichen Ablenkungsmanövern und reichlich Fallen gespickt war. Eine Zwischenprüfung, Semesterferien zum Eigenstudium und schließlich eine Abschlussprüfung, die Monate dauerte. Als es endlich Zeit war, raus in die Natur zu gehen und die Früchte zu ernten, warfen sich die Muggels seltsame Blicke zu und flüsterten einander zu: "Schau - Nerds im Wald."

Diese rachsüchtigen Nerds haben sich nun mit gleichgesinnten Nerds aus verschiedenen Teilen der Welt zusammen getan. Möchtest du wieder Zugang zur schönen Klosterhede erhalten, musst du beweisen, dass du ein wahrer Nerd bist, indem du die RotN-Rätsel löst. Das bedeutet, dass du eine Weltreise machen musst, um die benötigten Informationen zu sammeln. Bisher weiß niemand, worauf die Rache der Nerds hinausläuft und worin die Aufgaben bestehen, aber solltest du tatsächlich Erfolg bei der Suche haben, wird dir der Zugang zur Klosterhede wieder gewährt, Stück für Stück.

Wir starten mit drei relativ "leichten" Rätseln mit individuellen Schwierigkeitswertungen zwischen 2,5 und 4,5. Großzügigerweise runden wir die Wertung für das Gesamträtsel auf 5 Sterne auf. Es ist keine Grundvoraussetzung (aber ratsam) das NPS-Examen abgelegt zu haben. Dies wird dir ein grundsätzliches Verständnis für das manchmal seltsame Verhalten eines Nerds vermitteln. Mit anderen Worten: Du musst die anderen NPS-Rätsel nicht gelöst haben, um dieses zu lösen.

Dein Lösungsvorschlag für das erste Rätsel wird in Geochecker A getippt.

Erstinhalt des Caches sind das Logbuch, Bleistift und Anspitzer, Erstfinderurkunde, Erstlöserurkunde sowie fünf Tauschgegenstände.

Bitte bring für den Fall der Fälle einen eigenen Stift mit.

Geochecker A:


Geochecker B:


Geochecker C:
Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

[Hint i Geochecker / Hint in Geochecker / Hint im Geochecker]

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.