Skip to content

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than a one month and it is lost, completely damaged or inappropriate. Usually caches are visited and maintained within 30 days after disabling.
If you wish to unarchive your cache then please contact me using GC code or link of this cache.

If there are still leftovers from container I would appreciate if other players could collect them so that there are no trash in the nature.

Happy geocaching!

More
<

Daugavpils Olympic Center

A cache by LeXeR, Nastyaa Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/23/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LAT] Slēpnis ir neliela izmēra lock-lock tipa kārbiņa ar logbook, ņemiet līdzi savu rakstāmo (BYOP)

[ENG] Cache is in normal size lock-lock type container with a logbook, bring your own pen (BYOP)

[RUS] Тайник нормальново размера, тип контейнера - lock-lock, с журналом для регистрации, принести свою ручку (BYOP)


[LV] 2008.gadā Daugavpilī sākās daudzfunkcionālā sporta kompleksa būvniecība. Daugavpils multifunkcionālā sporta halle, kas tika būvēta pēc SIA "Daugavpils Olimpiskais centrs" pasūtījuma, ir šobrīd lielākā slēgtā tipa sporta ēka visā Latgales reģionā. Jaunbūvējamā halle gan funkcionāli, gan vizuāli atšķiras no vairuma līdzīga profila būvju Latvijā un ir viena no arhitektoriski spilgtākajām ēkām pilsētā. Celtniecības darbu finansēšanā piedalījās Latvijas Olimpiskā komiteja un Daugavpils pašvaldība.

Šī objeka nodošanu ekspluatācijā ar nepacietību gaidīja tūkstoši sportistu un līdzjutēju visā reģionā. 2009.gada 01.novembrī Daugavpils Olimpiskais centrs uzsāka savu darbību. Kompleksā izvietojas volejbola, basketbola, minifutbola, vingrošanas zāles, specializētā paukošanās zāle, divi baseini, fitnesa un aerobikas zāles, saunas un kafejnīca. Ārā izveidoti futbola laukumi. Daugavpils Olimpiskajā centrā darbojas Vingrošanas Olimpiskais centrs, kas trenē sporta un mākslas vingrotājus (-as). Ir iespēja trenēties Parkour iemaņu uzlabošanai, ir vispārattīstošās bērnu grupas.

No slēpņa atrašanās vietas paveras skaists skats uz ēku un tam pieguļošu parka teritoriju. Iesaku slēpni apmeklēt apmeklēt diennaksts tumšajā laikā, tad Jūsu acis priecēs specifiskais ēkas apgaismojums. Kopumā ēkas fasādē ievietoti 1200 LED gaismekļi, kas patērē tikpat elektroenerģijas cik 2 elektriskās tējkannas — 3.6 kilovatus.

[ENG] In 2008 in Daugavpils began construction of multi-purpose sports complex. Daugavpils multifunctional sports hall, which was built by LLC "Daugavpils Olimpiskais Centrs" order, is now the largest closed sports building across the Latgale (one of four in Latvia) region. Newly built hall functionally and visually is different from most similar profile structures in Latvian and is one of the brightest arhitectory buildings in the city. Construction work took part in the financing of the Latvian Olympic Committee and Daugavpils municipality.

This accommodation facility in commissioning looked forward to thousands of athletes and fans throughout the region. In 2009th year 1st of November Daugavpils Olympic Centre started its activities. In complex there are volleyball, basketball, mini-football halls, gym, specialized fencing hall, two swimming pools, a fitness and aerobics room, sauna and cafe. Outside there are created football fields. In Daugavpils Olympic Centre operates Gymnastics Olympic Centre, which trains sports and artistic gymnasts. There are opportunity to practice parkour skills improvement or the General developing children's groups.

From the cache location place there is a beautiful view of building and it's surrounding area of the park. I suggest visit hiding place at dark time of day, then your eyes will be delighted by the specific building lighting. Overall on the facade of the building there are placed 1,200 LED lamps, which consume as much electricity as two electric kettles - 3.6 kilowatts.

[RUS] В 2008-ом году в Даугавпилсе было начато строительство спортивного комплекса многоцелевого использования. Даугавпилсский многофункциональный спортивный зал, который был построен по заказу ООО "Daugavpils Olimpiskais Centrs", в настоящее время крупнейшее закрытое спортивное здание во всем Латгальском регионе. Недавно построенный зал функционально и визуально отличается от большинства аналогичных построек Латвии и является одним из самых ярких архитектурных зданий в городе. Строительные работы финансировании Латвийский Олимпийский Комитет и Даугавпилсское самоуправление.

В ожидании сдачи объекта в эксплуатацию были тысячи спортсменов и болельщиков во всем регионе. В 2009-ом году 1-го ноября Даугавпилсский Олимпийский Центр начал свою деятельность. В комплексе размешены волейбольный, баскетбольный залы, зал мини-футбола, зал для художественной и спортивной гимнастики, специализированный зал фехтование, два плавательных бассейна, фитнес-зал и зал для аэробики, сауна и кафе. Снаружи созданы футбольные поля. В Даугавпилсском Олимпийском Центре базируется Гимнастический Олимпийский Центр который готовит спортсменов по спортивной и художественной гимнастики. Существует возможность практиковать улучшение навыков паркура и отдать детей в группу общего развития.

С места тайника отличный вид на здания с к нему прилегающему парку. Я предлагаю тайник посещать в темнее время суток, тогда вы сможете оценить освещения здания. В целом на фасаде здания размещены 1200 светодиодных ламп, которые потребляют столько-же электричества, ка два электрических чайника - 3,6 киловатт.

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

[LV] Ab ncnxšnf [ENG] Sebz gur obggbz [RUS] Favmh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.