Skip to content

Melnalkšņu akmeņupe Traditional Geocache

Hidden : 11/13/2014
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV] Vidzmes akmeņainā jūrmala, Sarkanās klintis, Ķurmraga bāka, tas viss un vēl daudzas vietas ko vērts apskatīt dodoties gar jūras piekrasti. Atcerieties, ka vislabākais laiks, lai dotos pārgājienā ir tieši šobrīd! [ENG] Vidzemes stony beach, Red cliffs, Ķurmraga lighthouse - all this and many more places worth looking at, going along the seacoast. Remember that the best time to go hiking is right now!

[LV] Lai nokļūtu līdz punktam Melnalkšņu akmeņupe mēs piedāvājam doties pārgājienā gar vidzemes akmeņaino jūrmalu, kā to darījām mēs. Sākām Tūjā, gājām uz ziemeļiem, lai jūra virzās gar kreiso plecu.Noteikti apstājieties pie Ķurmraga bākas.Tas ir izteiktākais zemesrags ar bāku, kura tika uzbūvēta 1924. gadā , bet 1967. gadā vētras laikā tā tika nopostīta un tās uguns nodzēsta.Tā atradās stāvkrasta augšdaļā,bet 2005.gada vētras laikā bāku ieskaloja jūrā, tagad tā atrodas sašķiebta pāris metrus no krastā.Jūras viļņu un ledus torosēšanas rezultātā te ir izveidojušies plaši laukakmeņu krāvumi. Dodoties tālāk uz ziemeļiem var redzēt sarkanbrūno mālu stāvkrastus un klintis.Turpinot ceļu gar piekrasti pamanīsiet tērcīti jeb strautiņu kas jūrā aiziet nelielā akmeņu ragā. Tur meklējat vietu ar mūsu piedēvēto nosaukumu - Melnalkšņuakmeņupe. [ENG] In order to get to the point of the Melnalksnu rockriver we offer a hike along the vidzemes beach as we did. We started in Tuja, went up, so that the sea flows along the left shoulder. Be sure to stop at lighthouse Kurmrags. Kurmrags is the most distinctive cape of the Gulf of Riga in Vidzeme coast. The lighthouse was built in 1924, but in 1967, during a storm it was destroyed and the light was extinguished. It was located at the top of a steep bank, but in 2005, during a storm, the lighthouse was swept in the sea, where it is now tilted, a few metres from the shore. As a result of congestion of the sea waves and ice, wide piles of boulders have developed. Heading north, one can see steep banks of red-brown clay and cliffs. Continuing way along the shore, you will notice a brook which falls in the sea through a small stone cape. There you can look for a place, with attributed name we gave to it - Melnalkšņu akmeņupe (Black alder rockriver).

Additional Hints (Decrypt)

[LV] chgav[ENG] oveqf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)